Mrzatce a Mrákotín

Nedaleko městečka Mrákotín jsou dva rybníky: Horní a Dolní Mrzatec.

Kdysi dávno na místě těchto rybníků byly dvě stejnojmenné vesnice. Ležely blízko sebe a obyvatelé obou vesnic se dobře znali, byli mezi sebou spřízněni a často si vypomáhali.

Jednou, je tomu již velmi dávno, vypukl v jedné z obcí požár. Protože domky byly dřevěné, kryté slámou, oheň se brzy rozšířil na celou vesničku. Lidé z hořících chalup vynášeli děti, vyváděli dobytek a snažili se zachránit ze skrovného majetku, co jen se dalo. Ale moc toho nebylo. Požár se jim podařilo uhasit teprve tehdy, když už nemělo co hořet, neboť oheň pomáhal šířit i vítr.

Ještě štěstí, že se nepřenesl na les a alespoň sousední vesnička nebyla ohněm zachvácena.

Ubozí pohořelí složili zachráněné zbytky majetku na jednu nevelkou hromadu, spočítali tu trošku peněz, kterou se jim podařilo zachránit a začali budovat ves od základu znovu. Dobří sousedé z druhé vesnice jim vydatně při stavbě pomáhali. Dokud neměli vlastní střechy nad hlavou, poskytovali jim nocleh i stravu. Konečně byla ves dobudována a pohořelí se mohli opět nastěhovat do nových domovů. Dobré sousedské vztahy mezi oběma vískami se ještě posílily. Neštěstí však nechodí po horách, ale po lidech. Nevyhnulo se ani oběma Mrzatcům. Když o mnoho let později se v celé zemi rozšířila strašná a nevyléčitelná choroba, mor, lidé i zde houfně umírali. Ti, kteří ještě žili, nestačili kopat hroby, a už i je mor zasáhl. Nakonec zůstaly jen prázdné chaloupky, neboť vymřel i dobytek. Smutek vládl tehdy v celé zemi, smutně vyhlížela zaprášená okénka pustých chaloupek.

Jako zázrakem celou tu hrůzu přežili jen dva lidé. Otec Mrákota a jeho dcera. Když morová nákaza ustoupila, nechtěli už oba tito lidé žít v mrtvé vesnici. Všude se jim zjevovali známí a blízcí lidé; kteří však již nežili. I rozhodli se, že ves opustí a usadili se o něco jižněji na kraji lesa. Vybudovali chaloupku, obdělali políčko, časem se zmohli na chlév a stodůlku. Měli i pěkný dobytek. Protože se jim dařilo a nové místo bylo příhodné, usadily se zde časem i jiné rodiny a vznikla nová ves. Podle svého prvního osadníka ji nazvali Mrákotín.
VLOŽIL: Terezie Veselá (30.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (07.04.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč