Rozpočet a závěrečný účet města

Rozpočet města se sestavuje podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V podstatě se jedná o finanční plán, podle kterého město hospodaří v příslušném rozpočtovém roce, který je shodný s rokem kalendářním. Rozpočet města schvaluje na návrh rady města zastupitelstvo města.

Rozklikávací rozpočet (Státní pokladna, MONITOR) MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

Závěrečný účet města se sestavuje podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet obsahuje údaje o ročním hospodaření města v plném členění rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně a přezkum hospodaření města. Závěrečný účet města schvaluje zastupitelstvo města, jeho projednání se uzavírá vyjádření souhlasu bez výhrad nebo souhlasu s výhradami, na jejichž základě přijme město opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

3 dokumentů

Rozpočet města 2021
   71 kB

r2021.pdf

Rozpočet města 2022
   107 kB

r2022a.pdf

Rozpočet města 2023
   124 kB

r2023.pdf

2 dokumentů

Závěrečný účet za rok 2020
   1,22 MB

zu2020.pdf

Závěrečný účet za rok 2021
   24,43 MB

zu2021.pdf

3 dokumentů

VLOŽIL: Ilona Jeníčková (23.03.2012) , UPRAVIL: Administrator (16.03.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč