Opona

Roku 1774 bylo zrušeno jezuitské gymnázium v Telči. Místo něj byla zřízena hlavní škola, která byla později přeměněna na nižší reálku, od roku 1852 s vyučovacím jazykem českým.
Noví páni profesoři si zřídili klubovní místnost v domě hostinského Martina Kotyzy (dům čp. 43, dnes hotel Celerin). Přijali do svých řad i měšťany české národnosti (lékaře, právníky, soudce, učitele, zkrátka českou inteligenci). Utvořili spolek, který byl pojmenován Občanská beseda (1872), kde byl odbor hudební a odbor pěvecký. Později, když získali Václava Kadlase jako režiséra, byl utvořen třetí odbor, divadelní.
Václav Kadlas přišel do Telče jako mladý herec s divadelní společností. Byl vyučen ranhojičem. Václav Kadlas se rozhodl zůstat v Telči a usadil se zde jako první holič. Rád provozoval také s ochotníky divadlo. Stal se režisérem a nové české obecní představenstvo zvolilo Václava Kadlase správcem městského divadla.
/Městské divadlo bylo zřízeno roku 1864 v opuštěném gotickém kostele sv. Ducha. Mělo asi 100 míst k sezení a malou galerii k stání. Kostel byl divadlem až do r. 1922, kdy byl prodán Církvi evangelické./
Václavu Kadlasovi se nezamlouvala dosavadní opona s andělem. Vše se vyřešilo po domluvě s malířem Čeňkem Neumannem, který namaloval novou oponu.
Když divadelní plakát oznamoval použití nové opony, městské divadlo bylo toho večera plné. „Po několika taktech očekávali pomalu spouštěnou oponu. Ozval se nadšený dlouhotrvající potlesk.“ Opona byla krásná. Byl na ní vyobrazen Přemysl Oráč a kněžna Libuše věštící slávu Prahy.
Bohužel opona se nezachovala, není v muzeu a nemáme ani její fotku či vyobrazení.

Pramen:
1. Benešová H., Kulturní život v Telči na konci 19. stol. a poč. 20. stol. (Diplomní práce – 1970)
2. Benešová H. a MUDr. Svoboda Otto, Průvodní list k výstavě „Ochotnické divadlo v Telči“ (září 1998)
3. Kouba Jaroslav, „Ochotnické divadlo v Telči“
VLOŽIL: Terezie Veselá (07.05.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (24.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč