Prohlášení o přístupnosti

Město Telč se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.telc.eu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.telc.eu/.

Nepřístupný obsah
1) Z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Některé obrázky na webové stránce neobsahují textový popis (Pravidlo 1.1. Textové alternativy). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona); přičemž je nutné vzít v úvahu, že obsah obrázků pouze ilustruje zveřejněný text.
  • Některé pdf dokumenty nejsou strojově čitelné (Pravidlo 1.1.1 Netextový obsah) – např. některé dokumenty PDF obsahují naskenované obrazy dokumentů bez textové vrstvy. Vzhledem k množství, objemu a různorodosti druhů těchto dokumentů by doplnění textové vrstvy způsobilo vzhledem k odhadovaným nákladům a ve vztahu k očekávanému přínosu nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona), přičemž některé dokumenty jsou zveřejňovány povinně dle jiných právních předpisů. Město Telč zpřístupní tyto dokumenty individuálně dle konkrétních požadavků..
  • Nelze jednoduchým způsobem přeskočit opakující se bloky.
2) Jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů
  • Komponenty třetích stran použité na webu nemusí splňovat podmínky o přístupnosti (např. facebook, mapy, youtube.com, captcha, apod.).
  • Videa umístěná na serverech YouTube, tv.kr-vysocina.cz neobsahují titulky ani audio popis (Pravidlo 1.2.1 a 1.2.2). Na základě výjimky podle § 13 odst. 4 zákona.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 15. 6. 2021.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení.
Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Kontakt pro zpětnou vazbu ohledně přístupnosti (náměty, dotazy, informace o problémech) a pro získání informací uvedených na webových stránkách:
Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč, e-mail: ict@telc.eu.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost výše se lze obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.

Odpovědnost za zveřejňované údaje
Město Telč neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.
Všechny informace zpřístupňované prostřednictvim těchto webových stránek zůstávají majetkem Města Telče.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech
PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer ad.). Většina dokumentů ve formátu PDF lze také přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích.
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX - takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.
ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.
VLOŽIL: Dušan Novotný (23.06.2012) , UPRAVIL: Dušan Novotný (15.06.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč