Odbor rozvoje a územního plánování

Kontakty

jméno a příjmení email telefon osobní certifikát
Bc. Vladimír Švec (vedoucí) vladimir.svec@telc.eu 567 112 421 osobní certifikát
Mgr. Edita Červenková edita.cervenkova@telc.eu 567 112 427
Bc. Vladimír Kopecký vladimir.kopecky@telc.eu 567 112 422
Ing. arch. Ivana Krejčová ivana.krejcova@telc.eu 567 112 426 osobní certifikát
Mgr. Jiří Křenek jiri.krenek@telc.eu 567 112 428 osobní certifikát
Ing. Lukáš Nosek lukas.nosek@telc.eu 567 112 429
Ing. arch. Lukáš Pivonka lukas.pivonka@telc.eu 567 112 423 osobní certifikát
Ladislav Přibyl ladislav.pribyl@telc.eu 567 112 424
Jana Vyhlídalová jana.vyhlidalova@telc.eu 567 112 425
QRAdresa: nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč
E-mail: or@telc.eu

Do působnosti spadá:
- investiční činnost a výstavba
- koncepční činnost v územním plánování a urbanistický rozvoj města
- tvorba a ochrana životního prostředí města
- zajišťování dotací pro město v rozsahu své působnosti
- zajišťování úkolů spojených s procesem podpory regionálního rozvoje
- technická správa nemovitého majetku města vč. požární bezpečnosti, evidence klíčů vybraných objektů atd.
- péče o památkový fond v majetku města
- agenda správy bytů v majetku města
- zpracovává koncepce rozvoje technické infrastruktury města, dopravního režimu, městské zeleně, městského interiéru atd.
- koncepce a realizace likvidace komunálního odpadu
- veřejný pořádek na úseku ochrany životního prostředí
- spravuje doklady a dokumentaci k nemovitostem ve vlastnictví města
- zastupuje město při správních řízeních na úseku své činnosti
- výkon státní správy podle zákona státní památkové péči
- výkon státní správy podle stavebního zákona na úseku územního plánování - úřad územního plánování: 
 * pořizuje územní plán, regulační plán a územní studie  pro území města Telče
 * pořizuje územně plánovací podklady - územně analytické podklady
 * pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
 * pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 * je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování,  pokud nevydává územní rozhodnutí
 * je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 * podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 * poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
 * vyhodnocuje uplatňování územních plánů v uplynulém období 
 

Řešení životních situací

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoby:
Mgr. Edita Červenková 567 112 427 edita.cervenkova@telc.eu Odbor rozvoje a územního plánování
Adresa: nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč, 58856 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
Ing. arch. Lukáš Pivonka 567 112 423 lukas.pivonka@telc.eu Odbor rozvoje a územního plánování
Adresa: nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
VLOŽIL: Dušan Novotný (17.10.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (15.09.2021)
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (12.03.2012) , UPRAVIL: Dušan Novotný (02.11.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč