Úřední deska

07.04.2020 - 07.05.2020
Usnesení Vlády České republiky č. 150 - 153
(PDF 60 kB)
07.04.2020 - 07.05.2020
Přehled opatření vlády a správních úřadů k 7. 4. 2020
(PDF 363 kB)
07.04.2020 - 31.10.2020
Oznámení - období déle trvajícího nadměrného sucha - Kraj Vysočina
(PDF 209 kB)
07.04.2020 - 07.05.2020
Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví
(PDF 734 kB)
06.04.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 02/2020 - 04/2020
(PDF 57 kB)
03.04.2020 - 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita
(PDF 1.50 MB)
03.04.2020 - 19.04.2020
Oznámení a Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
(PDF 1.45 MB)
02.04.2020 - 02.05.2020
Vláda ČR - opatření obecné povahy - prodloužení ochrany vnitřních hranic ČR
(PDF 99 kB)
02.04.2020 - 02.05.2020
Usnesení Vlády České republiky č. 144 - 147
(PDF 1.15 MB)
02.04.2020 - 02.05.2020
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
(PDF 508 kB)
01.04.2020 - 01.05.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 140 - 143
(PDF 154 kB)
01.04.2020 - 31.12.2020
Mikroregion Telčsko - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2020
(PDF 40 kB)
31.03.2020 - 23.04.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance pro výkon agendy ochrany přírody a krajiny
(PDF 60 kB)
31.03.2020 - 22.04.2020
Nabídka volného bytu č. 8 - ul. Radkovská 214, Telč-Staré Město
(PDF 1.26 MB)
27.03.2020 - 27.04.2020
Usnesení Vlády České republiky č. 305, 309 a 310 - přijetí krizových opatření
(PDF 48 kB)
27.03.2020 - 27.04.2020
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina - určené školy a školská zařízení
(PDF 804 kB)
27.03.2020 - 27.04.2020
Parlament ČR - Sbírka zákonů č. 133 - 137 ze dne 25. 3. 2020
(PDF 80 kB)
27.03.2020 - 14.04.2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Řásná
(PDF 283 kB)
25.03.2020 - 10.04.2020
Zveřejnění záměru
(PDF 26 kB)
25.03.2020 - 15.04.2020
Usnesení z 35. schůze rady města, dne 25. 3. 2020
(PDF 47 kB)
25.03.2020 - 25.04.2020
Rady a doporučení pro domácí karanténu - Státní zdravotní ústav
(PDF 324 kB)
24.03.2020 - 09.04.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijení krizového opatření dne 23.3.2020 č. 122 - 128
(PDF 90 kB)
Ztráty a nálezy k 23. 3. 2020
(PDF 130 kB)
23.03.2020 - 22.04.2020
Veřejná vyhláška - změna č. 2 Územního plánu Mysliboř - informace o možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu
(PDF 475 kB)
23.03.2020 - 23.04.2020
Stanovisko Ministerstva vnitra - prokazování totožnosti OP, CP, ŘP v době nouzového stavu
(PDF 229 kB)
20.03.2020 - 20.04.2020
Usnesení Vlády České republiky č. 262, 264, 266, 267
(PDF 46 kB)
20.03.2020 - 20.04.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ze dne 19. 3. 2020
(PDF 209 kB)
19.03.2020 - 19.04.2020
Usnesení Vlády České republiky č. 245 - 251
(PDF 868 kB)
19.03.2020 - 19.04.2020
Policie České republiky - informace ke koronaviru
(PDF 199 kB)
19.03.2020 - 19.04.2020
Nakladatelství Naše škola - online výuka pro základní školu
(PDF 192 kB)
18.03.2020 - 20.04.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - Sbírka zákonů č. 104-105
(PDF 73 kB)
17.03.2020 - 17.04.2020
Usnesení Vlády ČR (č. 96 - 99) - přijetí krizových opatření
(PDF 302 kB)
17.03.2020 - 03.04.2023
Česká inspirace - Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2023
(PDF 222 kB)
16.03.2020 - 16.04.2020
Usnesení Vlády ČR (č. 83 - 90) - přijetí krizových opatření
(PDF 127 kB)
16.03.2020 - 15.04.2020
Oznámení o zrušení a odsunutí opakovaného veřejného projednání v rámci řízení o ÚP Nevcehle
(PDF 396 kB)
16.03.2020 - 16.04.2020
Ministerstvo vnitra - sňateční obřady
(PDF 558 kB)
16.03.2020 - 16.04.2020
Ministerstvo vnitra - jednání zastupitelstva
(PDF 559 kB)
14.03.2020 - 14.04.2020
Usnesení Vlády ČR (č. 75 - 82) - přijetí krizových opatření
(PDF 97 kB)
13.03.2020 - 13.04.2020
Usnesení Vlády ČR (č. 70 - 74) - Dočasné znovuzavedení ochrany hranic a přijetí krizových opatření
(PDF 82 kB)
13.03.2020 - 13.04.2020
Upřesnění informací k uzavírkám institucí a rušení akcí v městě Telči
(PDF 360 kB)
12.03.2020 - 12.04.2020
Usnesení Vlády České republiky - vyhlášení nouzového stavu
(PDF 43 kB)
10.03.2020 - 10.04.2020
Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 10. 3. 2020
(PDF 209 kB)
10.03.2020 - 10.04.2020
Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020
(PDF 215 kB)
10.03.2020 - 10.04.2020
Mimořádné opatření - hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění
(PDF 198 kB)
09.03.2020 - 09.04.2020
Zákaz návštěv v SeneCura SeniorCentrum Telč
(PDF 146 kB)
03.03.2020 - 01.09.2020
Žádost o spolupráci - nedostatečně identifikovaní vlastníci ke dni 1. 2. 2020
(PDF 4.72 MB)
27.02.2020 - 07.05.2020
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva města, dne 17. 2. 2020
(PDF 81 kB)
27.02.2020 - 07.05.2020
Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města, dne 17. 2. 2020
(PDF 45 kB)
25.02.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 01/2020
(PDF 61 kB)
22.01.2020 - 26.01.2022
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2019
(PDF 22 kB)
22.01.2020 - 26.01.2022
Výroční zpráva za rok 2019
(PDF 24 kB)
03.01.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
(PDF 41 kB)
03.01.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Mikroregion Telčsko
(PDF 32 kB)
03.01.2020 - 31.12.2022
Město Telč - Střednědobý výhled rozpočtu
(PDF 44 kB)
03.01.2020 - 31.12.2020
Město Telč - Rozpočet 2020
(PDF 109 kB)
23.12.2019 - 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu DSO OHR na roky 2021-2025
(PDF 912 kB)
23.12.2019 - 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO OHR na rok 2020
(PDF 900 kB)
16.12.2019 - 02.01.2024
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 -SVAK
(PDF 55 kB)
16.12.2019 - 02.01.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na r. 2020 - SVAK
(PDF 55 kB)
Ztráty a nálezy k 23. 8. 2019
(PDF 125 kB)
03.07.2019 - 30.06.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu 2018 - DSO OHR
(PDF 908 kB)
25.06.2019 - 30.06.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2018
(PDF 28 kB)
24.06.2019 - 30.06.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SO ŽKS za rok 2018
(PDF 37 kB)
11.06.2019 - 15.06.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SVAK Jihlavsko na rok 2018
(PDF 175 kB)
Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2018
(PDF 1.80 MB)
25.04.2019 - 30.06.2020
Město Telč - Závěrečný účet za rok 2018
(PDF 1.54 MB)
16.04.2019 - 16.04.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje
(PDF 150 kB)
Ztráty a nálezy ke dni 7.3.2019
(PDF 48 kB)
16.01.2019 - 18.01.2021
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2018
(PDF 27 kB)
16.01.2019 - 18.01.2021
Výroční zpráva za rok 2018
(PDF 29 kB)
23.03.2017 - 23.03.2022
Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje
(PDF 29 kB)
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Vyhláška č. 3/2019 - O zřízení městské policie
(PDF 214 kB)
Vyhláška č. 2/2019 - O místním poplatku z pobytu
(PDF 520 kB)
Vyhláška č. 1/2019 - O místním poplatku ze psů
(PDF 457 kB)
Vyhláška č. 1/2018 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF 1.42 MB)
Nařízení č. 1/2017 - O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích
(PDF 1.40 MB)
Nařízení č. 1/2015 - O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Telče
(PDF 61 kB)
Nařízení č.4/2014 - O provádění zimní údržby na místních komunikacích
(PDF 3.69 MB)
Vyhláška č 3/2014 - O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno
(PDF 416 kB)
Vyhláška č. 2/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1992 O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče
(PDF 308 kB)
Vyhláška č. 1/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1997 Zásady pro užívání bytů v domě s pečovatelskou službou v Telči
(PDF 309 kB)
Nařízení č. 2/2013 O vyloučení vstupu občanů do lesa v zájmu jejich zdraví a bezpečnosti
(PDF 698 kB)
Nařízení č. 1/2013 O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
(PDF 911 kB)
Vyhláška č. 4/2012 O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 1/2003 O závazných částech územního plánu Města Telče
(PDF 342 kB)
Vyhláška č. 2/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
(PDF 325 kB)
Vyhláška č. 1/2012 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(PDF 3.88 MB)
Vyhláška č. 2/2011 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 2/2002 Řád veřejných pohřebišt'
(PDF 312 kB)
Vyhláška č. 3/2009 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 5/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města Telče
(PDF 350 kB)
Vyhláška č. 3/2008 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 304 kB)
Vyhláška č. 2/2008 O zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 298 kB)
Vyhláška č. 1/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 328 kB)
Vyhláška č. 1/2006 - Školské obvody spádových základních škol na území města Telče
(PDF 771 kB)
Vyhláška č. 2/2005 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče - část Studnice
(PDF 1.73 MB)
Vyhláška č. 1/2005 - O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice)
(PDF 1.85 MB)
Vyhláška č. 1/2004 - O systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Telče
(PDF 1.84 MB)
Vyhláška č. 2/2003 - Požární řád města Telče
(PDF 3.11 MB)
Vyhláška č.2/2001 - O znaku města Telče a jeho užívání
(PDF 681 kB)
Vyhláška č. 3/1997 - O zásadách pro udělování cen Města Telče
(PDF 666 kB)
Vyhláška č.3/1992 - O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a Aktuální znění obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 1.12 MB)
 

Opatření obecné povahy

Opatření č. 1/2019 - Vydání změny č. 1 Územního plánu Telč
(PDF 11.44 MB)
Opatření č. 1/2018 - Vydání změny č. 2 Územního plánu Telč
(PDF 11.94 MB)
Opatření č.2/2014 - Zásady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče
(PDF 2.53 MB)
Opatření č.1/2014 - Domovní řád domu s pečovatelskou službou
(PDF 2.22 MB)
Opatření č.1/2011 - Řád veřejných pohřebišť
(PDF 1.91 MB)
Opatření č. 2/2011 – vydání územního plánu Telč
(PDF 9.80 MB)
 

Veřejné zakázky
Veřejné zakázky nadlimitní a podlimitní - Profil zadavatele

Veřejné zakázky malého rozsahu realizované od 10.04.2019 více

Žádné dokumenty
 

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města

Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 20.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2020/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno (370tis.)
(PDF 315 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 20.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno (1 200 000tis.)
(PDF 286 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 10.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/K/2020 o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 286 kB)
Termín uzavření: 07.02.2020, Termín uveřejnění: 07.02.2020, Termín sejmutí: 07.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 02/S/2020 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 07.02.2020, Termín uveřejnění: 07.02.2020, Termín sejmutí: 06.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2020 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z. s.
(PDF 283 kB)
Termín uzavření: 06.02.2020, Termín uveřejnění: 06.02.2020, Termín sejmutí: 05.01.2023
Veřejnoprávní smlouva č.2/K/2020 - Kruh přátel hudby, z.s.
(PDF 300 kB)
Termín uzavření: 04.02.2020, Termín uveřejnění: 04.02.2020, Termín sejmutí: 03.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2020/FO - SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. 500 tis.
(PDF 270 kB)
Termín uzavření: 04.02.2020, Termín uveřejnění: 04.02.2020, Termín sejmutí: 03.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2020/FO - SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. - 1mil.
(PDF 276 kB)
Termín uzavření: 23.01.2020, Termín uveřejnění: 23.01.2020, Termín sejmutí: 23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2020/FO - Sdílení o.p.s.
(PDF 293 kB)
Termín uzavření: 30.09.2019, Termín uveřejnění: 30.09.2019, Termín sejmutí: 27.09.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2019/FO - Služby Telč spol. s r. o.
(PDF 297 kB)
Termín uzavření: 30.09.2019, Termín uveřejnění: 30.09.2019, Termín sejmutí: 27.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - ROVNÁ Marcela
(PDF 975 kB)
Termín uzavření: 20.09.2019, Termín uveřejnění: 20.09.2019, Termín sejmutí: 19.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Telč
(PDF 992 kB)
Termín uzavření: 11.09.2019, Termín uveřejnění: 11.09.2019, Termín sejmutí: 12.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomela P., Vomelová M.
(PDF 992 kB)
Termín uzavření: 05.09.2019, Termín uveřejnění: 05.09.2019, Termín sejmutí: 05.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - CHALUPSKÁ Helena
(PDF 954 kB)
Termín uzavření: 03.09.2019, Termín uveřejnění: 03.09.2019, Termín sejmutí: 02.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - LÁTALOVÁ Kamila, LÁTAL Marek
(PDF 1.14 MB)
Termín uzavření: 03.09.2019, Termín uveřejnění: 03.09.2019, Termín sejmutí: 02.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - HRON Milan
(PDF 1003 kB)
Termín uzavření: 19.08.2019, Termín uveřejnění: 19.08.2019, Termín sejmutí: 19.07.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2019/FO o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
(PDF 260 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2019 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s.
(PDF 283 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 02.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 08/S/2019 o poskytnutí dotace - Krasobruslařský klub Telč, z.s.
(PDF 278 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 25.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 07/S/2019 o poskytnutí dotace - Autoklub Tourservis Telč, z.s.
(PDF 295 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 29.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2019 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 25.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2019 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
(PDF 306 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 02.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2019 o poskytnutí dotace - SK Telč, z.s.
(PDF 348 kB)
Termín uzavření: 16.04.2019, Termín uveřejnění: 16.04.2019, Termín sejmutí: 11.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2019 poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z.s.
(PDF 279 kB)
Termín uzavření: 18.02.2019, Termín uveřejnění: 18.02.2019, Termín sejmutí: 15.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2019 poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z.s.
(PDF 297 kB)
Termín uzavření: 15.02.2019, Termín uveřejnění: 15.02.2019, Termín sejmutí: 14.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2019 poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
(PDF 305 kB)
Termín uzavření: 13.02.2019, Termín uveřejnění: 13.02.2019, Termín sejmutí: 08.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/K/2019 o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 308 kB)
Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 07.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/K/2019 poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z.s.
(PDF 291 kB)
Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 12.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/S/2019 poskytnutí dotace - TJ Sokol, pobočný spolek
(PDF 306 kB)
Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019/FO o poskytnutí dotace - Diecézní Charita Brno
(PDF 292 kB)
Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/2019/FO o poskytnutní dotace - Diecézní Charita Brno
(PDF 297 kB)
Termín uzavření: 11.01.2019, Termín uveřejnění: 11.01.2019, Termín sejmutí: 11.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/2019/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o. p. s.
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 27.12.2018, Termín uveřejnění: 27.12.2018, Termín sejmutí: 21.12.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 14/2018/FO o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika Telč spol. s r. o.
(PDF 286 kB)
Termín uzavření: 06.12.2018, Termín uveřejnění: 06.12.2018, Termín sejmutí: 03.12.2021
Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - Římskokatolická farnost Telč
(PDF 233 kB)
Termín uzavření: 23.10.2018, Termín uveřejnění: 23.10.2018, Termín sejmutí: 15.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018/FO o poskytnutí dotace - Služby Telč spol. s r.o.
(PDF 290 kB)
Termín uzavření: 09.10.2018, Termín uveřejnění: 09.10.2018, Termín sejmutí: 11.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
(PDF 270 kB)
Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 10.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomelovi
(PDF 529 kB)
Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 23.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Kovář J.
(PDF 474 kB)
Termín uzavření: 29.05.2018, Termín uveřejnění: 29.05.2018, Termín sejmutí: 24.05.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018/FO o poskytnutí dotace - HZS Kraje Vysočina
(PDF 288 kB)
Termín uzavření: 09.04.2018, Termín uveřejnění: 09.04.2018, Termín sejmutí: 05.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2018 o poskytnutí dotace - SK Telč, s.z.
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 15.03.2018, Termín uveřejnění: 15.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 07/K/2018 o poskytnutí dotace - TELČísla, z. s.
(PDF 304 kB)
Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2018 o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
(PDF 308 kB)
Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2018 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Telč
(PDF 316 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2018 o poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z. s.
(PDF 306 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2018 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s .
(PDF 299 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2018 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z. s.
(PDF 359 kB)
Termín uzavření: 01.03.2018, Termín uveřejnění: 01.03.2018, Termín sejmutí: 19.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
(PDF 396 kB)
Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
(PDF 298 kB)
Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
(PDF 301 kB)
Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/K/2018 o poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
(PDF 287 kB)
Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 29.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2018 o poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z. s.
(PDF 283 kB)
Termín uzavření: 26.01.2018, Termín uveřejnění: 26.01.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 266 kB)
Termín uzavření: 12.01.2018, Termín uveřejnění: 12.01.2018, Termín sejmutí: 11.01.2021
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika spol. s r. o.
(PDF 261 kB)
Termín uzavření: 25.07.2017, Termín uveřejnění: 25.07.2017, Termín sejmutí: 24.07.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 15/2017 o poskytnutí dotace - Oběhové hospodářství Renesance
(PDF 504 kB)
Termín uzavření: 24.07.2017, Termín uveřejnění: 24.07.2017, Termín sejmutí: 17.07.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z programu regenerace 2017
(PDF 1.01 MB)
Termín uzavření: 18.07.2017, Termín uveřejnění: 18.07.2017, Termín sejmutí: 13.07.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči
(PDF 1.02 MB)
Termín uzavření: 26.05.2017, Termín uveřejnění: 26.05.2017, Termín sejmutí: 19.05.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Služby Telč, spol. s r. o.
(PDF 263 kB)
 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města 2018-2022

Zápis ze ZM 1
31. října 2018
(PDF 704 kB)
Zápis ze ZM 2
17. prosince 2018
(PDF 73 kB)
Zápis ze ZM 3
18. února 2019
(PDF 85 kB)
Zápis ze ZM 4
15. dubna 2019
(PDF 1.25 MB)
Zápis ze ZM 5
17. června 2019
(PDF 88 kB)
Zápis ze ZM 6
16. září 2019
(PDF 71 kB)
Zápis ze ZM 7
4. listopadu 2019
(PDF 60 kB)
Zápis ze ZM 8
16. prosince 2019
(PDF 66 kB)
Zápis ze ZM 9
17. února 2020
(PDF 81 kB)


Elektronická podatelna MěÚ Telč

více
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

09.04.2020
02:18:57
Teplota vzduchu 3.8 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1023.4 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč