Úřední deska

22.01.2020 - 26.01.2022
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2019
(PDF 22 kB)
22.01.2020 - 26.01.2022
Výroční zpráva za rok 2019
(PDF 24 kB)
22.01.2020 - 05.02.2020
Usnesení z 30. schůze rady města, dne 15. 1. 2020
(PDF 48 kB)
21.01.2020 - 26.03.2020
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovité věci, 25. 3. 2020
(PDF 177 kB)
21.01.2020 - 02.03.2020
ČISTÁ VYSOČINA - úklid veřejného prostranství ve dnech 6. -19. dubna 2020
(PDF 125 kB)
Ztráty a nálezy k 20. 1. 2020
(PDF 48 kB)
14.01.2020 - 30.01.2020
Veřejná vyhláška - Nikolas Lacko
(PDF 334 kB)
14.01.2020 - 30.01.2020
Veřejná vyhláška - Alexandr Lacko
(PDF 336 kB)
13.01.2020 - 29.02.2020
Výzva k podání žádostí do programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"
(PDF 242 kB)
13.01.2020 - 29.01.2020
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - vyhláška - Lhotka
(PDF 260 kB)
13.01.2020 - 29.01.2020
Opatření obecné povahy - návrh místní úprava provozu - vyhláška - Černíč
(PDF 183 kB)
13.01.2020 - 16.02.2020
Dotace kraje Vysočina na památky
(PDF 226 kB)
09.01.2020 - 28.02.2020
Usnesení o nařízení elektr. dražebního jednání (dražební vyhláška) dne 27. 2. 2020 v 10:00 hod.
(PDF 186 kB)
09.01.2020 - 27.01.2020
Strategie rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2021 - 2027
(PDF 11.46 MB)
07.01.2020 - 24.01.2020
Zveřejnění záměru prodeje
(PDF 25 kB)
07.01.2020 - 06.02.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Sedlatice
(PDF 437 kB)
03.01.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
(PDF 41 kB)
03.01.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Mikroregion Telčsko
(PDF 32 kB)
03.01.2020 - 31.12.2022
Město Telč - Střednědobý výhled rozpočtu
(PDF 44 kB)
03.01.2020 - 31.12.2020
Město Telč - Rozpočet 2020
(PDF 109 kB)
27.12.2019 - 22.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - strážník městské policie
(PDF 118 kB)
23.12.2019 - 27.02.2020
Zápis z 8. zasedání zastupitelstva města, dne 16. 12. 2019
(PDF 66 kB)
23.12.2019 - 27.02.2020
Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města, dne 16. 12. 2019
(PDF 48 kB)
23.12.2019 - 22.01.2020
Usnesení z 29. schůze rady města, dne 18. 12. 2019
(PDF 49 kB)
23.12.2019 - 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu DSO OHR na roky 2021-2025
(PDF 912 kB)
23.12.2019 - 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO OHR na rok 2020
(PDF 900 kB)
16.12.2019 - 02.01.2024
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 -SVAK
(PDF 55 kB)
16.12.2019 - 02.01.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na r. 2020 - SVAK
(PDF 55 kB)
10.12.2019 - 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování reprodukčním materiálem lesních dřevin
(PDF 783 kB)
09.12.2019 - 23.01.2020
Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Rozseč - 134 EX 11012/12-1778
(PDF 292 kB)
10.10.2019 - 01.02.2020
Žádost o dotaci a Vyúčtování dotace v oblasti sportu v roce 2020
(PDF 523 kB)
10.10.2019 - 01.02.2020
Žádost o dotaci a Vyúčtování dotace v oblasti kultury v roce 2020
(PDF 363 kB)
10.10.2019 - 01.02.2020
Vyúčtování dotace v oblasti sportu v Telči v r. 2019
(PDF 270 kB)
10.10.2019 - 01.02.2020
Vyúčtování dotace v oblasti kultury v Telči v r. 2019
(PDF 188 kB)
10.10.2019 - 01.02.2020
Přehled příjmů a výdajů sportovní organizace v Telči za rok 2019
(PDF 184 kB)
10.10.2019 - 01.02.2020
Přehled příjmů a výdajů kulturní organizace v Telči za rok 2019
(PDF 184 kB)
11.09.2019 - 31.01.2020
Povinné "čipování" psů od 1. 1. 2020
(PDF 250 kB)
02.09.2019 - 31.12.2022
Opatření obecné povahy - zalesňování reprodukčním materiálem lesních dřevin
(PDF 716 kB)
26.08.2019 - 01.03.2020
Žádost o spolupráci - nedostatečně identifikovaní vlastníci ke dni 1. 8. 2019
(PDF 5.51 MB)
Ztráty a nálezy k 23. 8. 2019
(PDF 125 kB)
03.07.2019 - 30.06.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu 2018 - DSO OHR
(PDF 908 kB)
25.06.2019 - 30.06.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2018
(PDF 28 kB)
24.06.2019 - 30.06.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SO ŽKS za rok 2018
(PDF 37 kB)
11.06.2019 - 15.06.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SVAK Jihlavsko na rok 2018
(PDF 175 kB)
Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2018
(PDF 1.80 MB)
25.04.2019 - 30.06.2020
Město Telč - Závěrečný účet za rok 2018
(PDF 1.54 MB)
16.04.2019 - 16.04.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje
(PDF 150 kB)
22.03.2019 - 22.03.2022
Česká inspirace - Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2022
(PDF 234 kB)
Ztráty a nálezy ke dni 7.3.2019
(PDF 48 kB)
16.01.2019 - 18.01.2021
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2018
(PDF 27 kB)
16.01.2019 - 18.01.2021
Výroční zpráva za rok 2018
(PDF 29 kB)
25.01.2018 - 27.01.2020
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2017
(PDF 22 kB)
25.01.2018 - 27.01.2020
Zpráva o vyřizování petic za rok 2017
(PDF 22 kB)
25.01.2018 - 27.01.2020
Výroční zpráva za rok 2017
(PDF 301 kB)
23.03.2017 - 23.03.2022
Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje
(PDF 29 kB)
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Vyhláška č. 3/2019 - O zřízení městské policie
(PDF 214 kB)
Vyhláška č. 2/2019 - O místním poplatku z pobytu
(PDF 520 kB)
Vyhláška č. 1/2019 - O místním poplatku ze psů
(PDF 457 kB)
Vyhláška č. 1/2018 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF 1.42 MB)
Nařízení č. 1/2017 - O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích
(PDF 1.40 MB)
Nařízení č. 1/2015 - O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Telče
(PDF 61 kB)
Nařízení č.4/2014 - O provádění zimní údržby na místních komunikacích
(PDF 3.69 MB)
Vyhláška č 3/2014 - O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno
(PDF 416 kB)
Vyhláška č. 2/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1992 O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče
(PDF 308 kB)
Vyhláška č. 1/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1997 Zásady pro užívání bytů v domě s pečovatelskou službou v Telči
(PDF 309 kB)
Nařízení č. 2/2013 O vyloučení vstupu občanů do lesa v zájmu jejich zdraví a bezpečnosti
(PDF 698 kB)
Nařízení č. 1/2013 O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
(PDF 911 kB)
Vyhláška č. 4/2012 O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 1/2003 O závazných částech územního plánu Města Telče
(PDF 342 kB)
Vyhláška č. 2/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
(PDF 325 kB)
Vyhláška č. 1/2012 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(PDF 3.88 MB)
Vyhláška č. 2/2011 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 2/2002 Řád veřejných pohřebišt'
(PDF 312 kB)
Vyhláška č. 3/2009 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 5/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města Telče
(PDF 350 kB)
Vyhláška č. 3/2008 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 304 kB)
Vyhláška č. 2/2008 O zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 298 kB)
Vyhláška č. 1/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 328 kB)
Vyhláška č. 1/2006 - Školské obvody spádových základních škol na území města Telče
(PDF 771 kB)
Vyhláška č. 2/2005 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče - část Studnice
(PDF 1.73 MB)
Vyhláška č. 1/2005 - O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice)
(PDF 1.85 MB)
Vyhláška č. 1/2004 - O systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Telče
(PDF 1.84 MB)
Vyhláška č. 2/2003 - Požární řád města Telče
(PDF 3.11 MB)
Vyhláška č.2/2001 - O znaku města Telče a jeho užívání
(PDF 681 kB)
Vyhláška č. 3/1997 - O zásadách pro udělování cen Města Telče
(PDF 666 kB)
Vyhláška č.3/1992 - O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a Aktuální znění obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 1.12 MB)
 

Opatření obecné povahy

Opatření č. 1/2019 - Vydání změny č. 1 Územního plánu Telč
(PDF 11.44 MB)
Opatření č. 1/2018 - Vydání změny č. 2 Územního plánu Telč
(PDF 11.94 MB)
Opatření č.2/2014 - Zásady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče
(PDF 2.53 MB)
Opatření č.1/2014 - Domovní řád domu s pečovatelskou službou
(PDF 2.22 MB)
Opatření č.1/2011 - Řád veřejných pohřebišť
(PDF 1.91 MB)
Opatření č. 2/2011 – vydání územního plánu Telč
(PDF 9.80 MB)
 

Veřejné zakázky
Veřejné zakázky nadlimitní a podlimitní - Profil zadavatele

Veřejné zakázky malého rozsahu realizované od 22.01.2019 více

Žádné dokumenty
 

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města

Termín uzavření: 30.09.2019, Termín uveřejnění: 30.09.2019, Termín sejmutí: 27.09.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2019/FO - Služby Telč spol. s r. o.
(PDF 297 kB)
Termín uzavření: 30.09.2019, Termín uveřejnění: 30.09.2019, Termín sejmutí: 27.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - ROVNÁ Marcela
(PDF 975 kB)
Termín uzavření: 20.09.2019, Termín uveřejnění: 20.09.2019, Termín sejmutí: 19.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Telč
(PDF 992 kB)
Termín uzavření: 11.09.2019, Termín uveřejnění: 11.09.2019, Termín sejmutí: 12.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomela P., Vomelová M.
(PDF 992 kB)
Termín uzavření: 05.09.2019, Termín uveřejnění: 05.09.2019, Termín sejmutí: 05.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - CHALUPSKÁ Helena
(PDF 954 kB)
Termín uzavření: 03.09.2019, Termín uveřejnění: 03.09.2019, Termín sejmutí: 02.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - LÁTALOVÁ Kamila, LÁTAL Marek
(PDF 1.14 MB)
Termín uzavření: 03.09.2019, Termín uveřejnění: 03.09.2019, Termín sejmutí: 02.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - HRON Milan
(PDF 1003 kB)
Termín uzavření: 19.08.2019, Termín uveřejnění: 19.08.2019, Termín sejmutí: 19.07.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2019/FO o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
(PDF 260 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2019 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s.
(PDF 283 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 02.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 08/S/2019 o poskytnutí dotace - Krasobruslařský klub Telč, z.s.
(PDF 278 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 25.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 07/S/2019 o poskytnutí dotace - Autoklub Tourservis Telč, z.s.
(PDF 295 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 29.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2019 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 25.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2019 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
(PDF 306 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 02.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2019 o poskytnutí dotace - SK Telč, z.s.
(PDF 348 kB)
Termín uzavření: 16.04.2019, Termín uveřejnění: 16.04.2019, Termín sejmutí: 11.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2019 poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z.s.
(PDF 279 kB)
Termín uzavření: 18.02.2019, Termín uveřejnění: 18.02.2019, Termín sejmutí: 15.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2019 poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z.s.
(PDF 297 kB)
Termín uzavření: 15.02.2019, Termín uveřejnění: 15.02.2019, Termín sejmutí: 14.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2019 poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
(PDF 305 kB)
Termín uzavření: 13.02.2019, Termín uveřejnění: 13.02.2019, Termín sejmutí: 08.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/K/2019 o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 308 kB)
Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 07.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/K/2019 poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z.s.
(PDF 291 kB)
Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 12.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/S/2019 poskytnutí dotace - TJ Sokol, pobočný spolek
(PDF 306 kB)
Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019/FO o poskytnutí dotace - Diecézní Charita Brno
(PDF 292 kB)
Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/2019/FO o poskytnutní dotace - Diecézní Charita Brno
(PDF 297 kB)
Termín uzavření: 11.01.2019, Termín uveřejnění: 11.01.2019, Termín sejmutí: 11.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/2019/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o. p. s.
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 27.12.2018, Termín uveřejnění: 27.12.2018, Termín sejmutí: 21.12.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 14/2018/FO o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika Telč spol. s r. o.
(PDF 286 kB)
Termín uzavření: 06.12.2018, Termín uveřejnění: 06.12.2018, Termín sejmutí: 03.12.2021
Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - Římskokatolická farnost Telč
(PDF 233 kB)
Termín uzavření: 23.10.2018, Termín uveřejnění: 23.10.2018, Termín sejmutí: 15.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018/FO o poskytnutí dotace - Služby Telč spol. s r.o.
(PDF 290 kB)
Termín uzavření: 09.10.2018, Termín uveřejnění: 09.10.2018, Termín sejmutí: 11.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
(PDF 270 kB)
Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 10.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomelovi
(PDF 529 kB)
Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 23.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Kovář J.
(PDF 474 kB)
Termín uzavření: 29.05.2018, Termín uveřejnění: 29.05.2018, Termín sejmutí: 24.05.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018/FO o poskytnutí dotace - HZS Kraje Vysočina
(PDF 288 kB)
Termín uzavření: 09.04.2018, Termín uveřejnění: 09.04.2018, Termín sejmutí: 05.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2018 o poskytnutí dotace - SK Telč, s.z.
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 15.03.2018, Termín uveřejnění: 15.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 07/K/2018 o poskytnutí dotace - TELČísla, z. s.
(PDF 304 kB)
Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2018 o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
(PDF 308 kB)
Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2018 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Telč
(PDF 316 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2018 o poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z. s.
(PDF 306 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2018 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s .
(PDF 299 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2018 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z. s.
(PDF 359 kB)
Termín uzavření: 01.03.2018, Termín uveřejnění: 01.03.2018, Termín sejmutí: 19.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
(PDF 396 kB)
Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
(PDF 298 kB)
Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
(PDF 301 kB)
Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/K/2018 o poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
(PDF 287 kB)
Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 29.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2018 o poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z. s.
(PDF 283 kB)
Termín uzavření: 26.01.2018, Termín uveřejnění: 26.01.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 266 kB)
Termín uzavření: 12.01.2018, Termín uveřejnění: 12.01.2018, Termín sejmutí: 11.01.2021
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika spol. s r. o.
(PDF 261 kB)
Termín uzavření: 25.07.2017, Termín uveřejnění: 25.07.2017, Termín sejmutí: 24.07.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 15/2017 o poskytnutí dotace - Oběhové hospodářství Renesance
(PDF 504 kB)
Termín uzavření: 24.07.2017, Termín uveřejnění: 24.07.2017, Termín sejmutí: 17.07.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z programu regenerace 2017
(PDF 1.01 MB)
Termín uzavření: 18.07.2017, Termín uveřejnění: 18.07.2017, Termín sejmutí: 13.07.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči
(PDF 1.02 MB)
Termín uzavření: 26.05.2017, Termín uveřejnění: 26.05.2017, Termín sejmutí: 19.05.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Služby Telč, spol. s r. o.
(PDF 263 kB)
Termín uzavření: 24.03.2017, Termín uveřejnění: 24.03.2017, Termín sejmutí: 24.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Sportovní klub Telč, z.s. (300 tis.)
(PDF 298 kB)
Termín uzavření: 24.03.2017, Termín uveřejnění: 24.03.2017, Termín sejmutí: 24.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Sportovní klub Telč, z. s. (500 tis.)
(PDF 284 kB)
Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 16.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - TJ Sokol Telč (220tis.)
(PDF 285 kB)
Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 16.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - TJ Sokol Telč (70tis.)
(PDF 279 kB)
Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Společnost telčské místní dráhy, z.s.
(PDF 272 kB)
Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 14.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - NPÚ-Státní zámek Telč
(PDF 277 kB)
Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Florbal Telč, z. s.
(PDF 301 kB)
 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města 2018-2022

Zápis ze ZM 1
31. října 2018
(PDF 704 kB)
Zápis ze ZM 2
17. prosince 2018
(PDF 73 kB)
Zápis ze ZM 3
18. února 2019
(PDF 85 kB)
Zápis ze ZM 4
15. dubna 2019
(PDF 1.25 MB)
Zápis ze ZM 5
17. června 2019
(PDF 88 kB)
Zápis ze ZM 6
16. září 2019
(PDF 71 kB)
Zápis ze ZM 7
4. listopadu 2019
(PDF 60 kB)
Zápis ze ZM 8
16. prosince 2019
(PDF 66 kB)


Elektronická podatelna MěÚ Telč

více
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

22.01.2020
20:54:32
Teplota vzduchu 0.4 °C
Rychlost větru 12.8 km/h
Tlak vzduchu 1035.2 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč