Úřední deska

27.11.2020 - 11.12.2020
Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvy s Panským dvorem Telč a PDT
( 544 kB)
27.11.2020 - 11.12.2020
Oznámení o vystavení Aktualizace Programu regenerace MPR Telč a MPZ Telč - Staré Město
( 229 kB)
25.11.2020 - 14.12.2020
SOŽKS - Pozvánka na Valnou hromadu č. 2/2020, dne 14. 12. 2020
( 277 kB)
25.11.2020 - 14.12.2020
SOŽKS - Návrh rozpočtu, Rozpočtové opatření, Členské příspěvky, Majetek k vyřazení
( 314 kB)
24.11.2020 - 09.12.2020
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "Městys Nová Říše - dobudování kanalizace a ČOV"
( 357 kB)
24.11.2020 - 09.12.2020
Usnesení z 51. schůze Rady města, dne 18. 11. 2020
( 47 kB)
23.11.2020 - 08.12.2020
Usnesení Vlády České republiky č. 1195 - 1202
( 98 kB)
23.11.2020 - 31.12.2020
Rozpočtová opatření RM č. 18/2020
( 161 kB)
Ztráty a nálezy k 20. 11. 2020
( 119 kB)
20.11.2020 - 09.12.2020
SVAK - Pozvánka na 67. řádnou Valnou hromadu, dne 8. 12. 2020
( 248 kB)
20.11.2020 - 09.12.2020
SVAK - Plán investic 2021, Návrh rozpočtu 2021, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
( 116 kB)
20.11.2020 - 10.12.2020
Oznámení o přerušení dodávky elek. energie 9. 12. 2020 - ul. Třebíčská, Za Stínadly
( 98 kB)
19.11.2020 - 04.12.2020
Rozhodnutí - společné povolení - vyhláška
( 277 kB)
19.11.2020 - 02.12.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2020, dne 1. 12. 2020 v 10:00 hod.
( 100 kB)
19.11.2020 - 04.12.2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu -obecná schémata - vyhláška
( 284 kB)
18.11.2020 - 03.12.2020
Usnesení Vlády České republiky č. 1185, č. 1190-1192
( 83 kB)
18.11.2020 - 03.12.2020
Rozhodnutí hejtmana KrVy - určení dalších školských zařízení k péči o děti
( 1.90 MB)
18.11.2020 - 03.12.2020
Opatření PES pro oblast školství
( 156 kB)
18.11.2020 - 03.12.2020
Mimořádné opatření a Ochranné opatření ze dne 16. 11. 2020
( 660 kB)
06.11.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 15-17/2020
( 174 kB)
05.11.2020 - 28.11.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27. 11. 2020 - Telč
( 178 kB)
04.11.2020 - 04.12.2020
Usnesení o nařízení dražebního jednání - 3. 12. 2020
( 585 kB)
03.11.2020 - 04.12.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Doručení návrhu Regulačního plánu Dačická veřejnou vyhláškou
( 203 kB)
15.10.2020 - 18.01.2021
Žádost o dotaci a Vyúčtování dotace v oblasti sportu v roce 2021
( 275 kB)
15.10.2020 - 18.01.2021
Žádost o dotaci a Vyúčtování dotace v oblasti kultury v Telči na rok 2021
( 218 kB)
15.10.2020 - 01.02.2021
Vyúčtování dotace v oblasti sportu a Přehled příjmů a výdajů sport. org. v Telči za rok 2020
( 223 kB)
15.10.2020 - 01.02.2021
Vyúčtování dotace v oblasti kultury a Přehled příjmů a výdajů kulturních org. v Telči za r. 2020
( 193 kB)
01.10.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření ZM č. 3/2020
( 129 kB)
01.10.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 13-14/2020
( 136 kB)
28.08.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 11-12/2020
( 143 kB)
27.08.2020 - 01.03.2021
ÚZSVM - Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8.2020
( 2.64 MB)
04.08.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 10/2020
( 144 kB)
29.07.2020 - 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita
( 1.71 MB)
20.07.2020 - 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
( 227 kB)
20.07.2020 - 30.06.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěr. účtu Svazku obcí "Železnice Kostelec-Slavonice" za rok 2019
( 228 kB)
10.07.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 09/2020
( 139 kB)
07.07.2020 - 30.06.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2019
( 55 kB)
03.07.2020 - 30.06.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2019
( 196 kB)
01.07.2020 - 30.06.2021
DSO OHR - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu 2019
( 917 kB)
19.06.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 08/2020
( 145 kB)
16.06.2020 - 31.12.2020
Rozpočtová opatření RM č. 07/2020
( 145 kB)
11.06.2020 - 30.06.2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TELČE ZA ROK 2019
( 5.50 MB)
03.06.2020 - 31.12.2020
Rozpočtová opatření ZM č. 1-2/2020
( 62 kB)
11.05.2020 - 31.12.2020
SVaK - Oznámení o zveřejněných schválených rozpočtových opatření na rok 2020
( 183 kB)
24.04.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 05/2020-06/2020
( 60 kB)
20.04.2020 - 20.04.2021
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje
( 119 kB)
06.04.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 02/2020 - 04/2020
( 57 kB)
03.04.2020 - 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita
( 1.50 MB)
01.04.2020 - 31.12.2020
Mikroregion Telčsko - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2020
( 40 kB)
17.03.2020 - 03.04.2023
Česká inspirace - Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2023
( 222 kB)
25.02.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 01/2020
( 61 kB)
22.01.2020 - 26.01.2022
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2019
( 22 kB)
22.01.2020 - 26.01.2022
Výroční zpráva za rok 2019
( 24 kB)
03.01.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
( 41 kB)
03.01.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Mikroregion Telčsko
( 32 kB)
03.01.2020 - 31.12.2022
Město Telč - Střednědobý výhled rozpočtu
( 44 kB)
03.01.2020 - 31.12.2020
Město Telč - Rozpočet 2020
( 109 kB)
23.12.2019 - 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu DSO OHR na roky 2021-2025
( 912 kB)
23.12.2019 - 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO OHR na rok 2020
( 900 kB)
16.12.2019 - 02.01.2024
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 -SVAK
( 55 kB)
16.12.2019 - 02.01.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na r. 2020 - SVAK
( 55 kB)
Ztráty a nálezy k 23. 8. 2019
( 125 kB)
Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2018
( 1.80 MB)
Ztráty a nálezy ke dni 7.3.2019
( 48 kB)
16.01.2019 - 18.01.2021
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2018
( 27 kB)
16.01.2019 - 18.01.2021
Výroční zpráva za rok 2018
( 29 kB)
23.03.2017 - 23.03.2022
Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje
( 29 kB)
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Vyhláška č. 3/2019 - O zřízení městské policie
( 214 kB)
Vyhláška č. 2/2019 - O místním poplatku z pobytu
( 520 kB)
Vyhláška č. 1/2019 - O místním poplatku ze psů
( 457 kB)
Vyhláška č. 1/2018 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
( 1.42 MB)
Nařízení č. 1/2017 - O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích
( 1.40 MB)
Nařízení č. 1/2015 - O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Telče
( 61 kB)
Nařízení č.4/2014 - O provádění zimní údržby na místních komunikacích
( 3.69 MB)
Vyhláška č 3/2014 - O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno
( 416 kB)
Vyhláška č. 2/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1992 O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče
( 308 kB)
Vyhláška č. 1/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1997 Zásady pro užívání bytů v domě s pečovatelskou službou v Telči
( 309 kB)
Nařízení č. 2/2013 O vyloučení vstupu občanů do lesa v zájmu jejich zdraví a bezpečnosti
( 698 kB)
Nařízení č. 1/2013 O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
( 911 kB)
Vyhláška č. 4/2012 O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 1/2003 O závazných částech územního plánu Města Telče
( 342 kB)
Vyhláška č. 2/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
( 325 kB)
Vyhláška č. 1/2012 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
( 3.88 MB)
Vyhláška č. 2/2011 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 2/2002 Řád veřejných pohřebišt'
( 312 kB)
Vyhláška č. 3/2009 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 5/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města Telče
( 350 kB)
Vyhláška č. 3/2008 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
( 304 kB)
Vyhláška č. 2/2008 O zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
( 298 kB)
Vyhláška č. 1/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
( 328 kB)
Vyhláška č. 1/2006 - Školské obvody spádových základních škol na území města Telče
( 771 kB)
Vyhláška č. 2/2005 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče - část Studnice
( 1.73 MB)
Vyhláška č. 1/2005 - O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice)
( 1.85 MB)
Vyhláška č. 1/2004 - O systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Telče
( 1.84 MB)
Vyhláška č. 2/2003 - Požární řád města Telče
( 3.11 MB)
Vyhláška č.2/2001 - O znaku města Telče a jeho užívání
( 681 kB)
Vyhláška č. 3/1997 - O zásadách pro udělování cen Města Telče
( 666 kB)
Vyhláška č.3/1992 - O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a Aktuální znění obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
( 1.12 MB)
 

Opatření obecné povahy

Opatření č. 1/2019 - Vydání změny č. 1 Územního plánu Telč
( 11.44 MB)
Opatření č. 1/2018 - Vydání změny č. 2 Územního plánu Telč
( 11.94 MB)
Opatření č.2/2014 - Zásady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče
( 2.53 MB)
Opatření č.1/2014 - Domovní řád domu s pečovatelskou službou
( 2.22 MB)
Opatření č.1/2011 - Řád veřejných pohřebišť
( 1.91 MB)
Opatření č. 2/2011 – vydání územního plánu Telč
( 9.80 MB)
 

Veřejné zakázky

 

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města

Termín uzavření: 20.08.2020, Termín uveřejnění: 20.08.2020, Termín sejmutí: 21.08.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - ČERNÁ K. (na základě plné moci)
( 1.55 MB)
Termín uzavření: 10.08.2020, Termín uveřejnění: 10.08.2020, Termín sejmutí: 23.08.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Telč
( 1.12 MB)
Termín uzavření: 10.08.2020, Termín uveřejnění: 10.08.2020, Termín sejmutí: 24.08.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - PLAČEK Tomáš
( 957 kB)
Termín uzavření: 10.08.2020, Termín uveřejnění: 10.08.2020, Termín sejmutí: 31.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - LÁTALOVÁ Kamila, LÁTAL Marek
( 1.01 MB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 05.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2020 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s.
( 301 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 05.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 08/S/2020 o poskytnutí dotace - Krasobruslařský klub Telč, z.s.
( 283 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 12.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2020 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
( 284 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 02.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2020 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
( 303 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 05.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/S/2020 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z.s.
( 347 kB)
Termín uzavření: 16.04.2020, Termín uveřejnění: 16.04.2020, Termín sejmutí: 17.04.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2020 o poskytnutí dotace - Autoklub Tourservis Telč, z.s.
( 298 kB)
Termín uzavření: 14.04.2020, Termín uveřejnění: 14.04.2020, Termín sejmutí: 10.04.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 13/K/2020 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
( 297 kB)
Termín uzavření: 14.04.2020, Termín uveřejnění: 14.04.2020, Termín sejmutí: 14.04.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 05/K/2020 Společnost telčské místní dráhy, z. s.
( 271 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 20.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2020/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno (370tis.)
( 315 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 20.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno (1 200 000tis.)
( 286 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 10.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/K/2020 o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
( 286 kB)
Termín uzavření: 07.02.2020, Termín uveřejnění: 07.02.2020, Termín sejmutí: 07.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 02/S/2020 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
( 289 kB)
Termín uzavření: 07.02.2020, Termín uveřejnění: 07.02.2020, Termín sejmutí: 06.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2020 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z. s.
( 283 kB)
Termín uzavření: 06.02.2020, Termín uveřejnění: 06.02.2020, Termín sejmutí: 05.01.2023
Veřejnoprávní smlouva č.2/K/2020 - Kruh přátel hudby, z.s.
( 300 kB)
Termín uzavření: 04.02.2020, Termín uveřejnění: 04.02.2020, Termín sejmutí: 03.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2020/FO - SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. 500 tis.
( 270 kB)
Termín uzavření: 04.02.2020, Termín uveřejnění: 04.02.2020, Termín sejmutí: 03.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2020/FO - SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. - 1mil.
( 276 kB)
Termín uzavření: 23.01.2020, Termín uveřejnění: 23.01.2020, Termín sejmutí: 23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2020/FO - Sdílení o.p.s.
( 293 kB)
Termín uzavření: 30.09.2019, Termín uveřejnění: 30.09.2019, Termín sejmutí: 27.09.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2019/FO - Služby Telč spol. s r. o.
( 297 kB)
Termín uzavření: 30.09.2019, Termín uveřejnění: 30.09.2019, Termín sejmutí: 27.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - ROVNÁ Marcela
( 975 kB)
Termín uzavření: 20.09.2019, Termín uveřejnění: 20.09.2019, Termín sejmutí: 19.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Telč
( 992 kB)
Termín uzavření: 11.09.2019, Termín uveřejnění: 11.09.2019, Termín sejmutí: 12.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomela P., Vomelová M.
( 992 kB)
Termín uzavření: 05.09.2019, Termín uveřejnění: 05.09.2019, Termín sejmutí: 05.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - CHALUPSKÁ Helena
( 954 kB)
Termín uzavření: 03.09.2019, Termín uveřejnění: 03.09.2019, Termín sejmutí: 02.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - LÁTALOVÁ Kamila, LÁTAL Marek
( 1.14 MB)
Termín uzavření: 03.09.2019, Termín uveřejnění: 03.09.2019, Termín sejmutí: 02.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - HRON Milan
( 1003 kB)
Termín uzavření: 19.08.2019, Termín uveřejnění: 19.08.2019, Termín sejmutí: 19.07.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2019/FO o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
( 260 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2019 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s.
( 283 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 02.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 08/S/2019 o poskytnutí dotace - Krasobruslařský klub Telč, z.s.
( 278 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 25.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 07/S/2019 o poskytnutí dotace - Autoklub Tourservis Telč, z.s.
( 295 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 29.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2019 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
( 289 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 25.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2019 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
( 306 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 02.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2019 o poskytnutí dotace - SK Telč, z.s.
( 348 kB)
Termín uzavření: 16.04.2019, Termín uveřejnění: 16.04.2019, Termín sejmutí: 11.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2019 poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z.s.
( 279 kB)
Termín uzavření: 18.02.2019, Termín uveřejnění: 18.02.2019, Termín sejmutí: 15.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2019 poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z.s.
( 297 kB)
Termín uzavření: 15.02.2019, Termín uveřejnění: 15.02.2019, Termín sejmutí: 14.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2019 poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
( 305 kB)
Termín uzavření: 13.02.2019, Termín uveřejnění: 13.02.2019, Termín sejmutí: 08.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/K/2019 o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
( 308 kB)
Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 07.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/K/2019 poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z.s.
( 291 kB)
Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 12.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/S/2019 poskytnutí dotace - TJ Sokol, pobočný spolek
( 306 kB)
Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019/FO o poskytnutí dotace - Diecézní Charita Brno
( 292 kB)
Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/2019/FO o poskytnutní dotace - Diecézní Charita Brno
( 297 kB)
Termín uzavření: 11.01.2019, Termín uveřejnění: 11.01.2019, Termín sejmutí: 11.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/2019/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o. p. s.
( 289 kB)
Termín uzavření: 27.12.2018, Termín uveřejnění: 27.12.2018, Termín sejmutí: 21.12.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 14/2018/FO o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika Telč spol. s r. o.
( 286 kB)
Termín uzavření: 06.12.2018, Termín uveřejnění: 06.12.2018, Termín sejmutí: 03.12.2021
Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - Římskokatolická farnost Telč
( 233 kB)
Termín uzavření: 23.10.2018, Termín uveřejnění: 23.10.2018, Termín sejmutí: 15.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018/FO o poskytnutí dotace - Služby Telč spol. s r.o.
( 290 kB)
Termín uzavření: 09.10.2018, Termín uveřejnění: 09.10.2018, Termín sejmutí: 11.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
( 270 kB)
Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 10.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomelovi
( 529 kB)
Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 23.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Kovář J.
( 474 kB)
Termín uzavření: 29.05.2018, Termín uveřejnění: 29.05.2018, Termín sejmutí: 24.05.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018/FO o poskytnutí dotace - HZS Kraje Vysočina
( 288 kB)
Termín uzavření: 09.04.2018, Termín uveřejnění: 09.04.2018, Termín sejmutí: 05.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2018 o poskytnutí dotace - SK Telč, s.z.
( 289 kB)
Termín uzavření: 15.03.2018, Termín uveřejnění: 15.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 07/K/2018 o poskytnutí dotace - TELČísla, z. s.
( 304 kB)
Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2018 o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
( 308 kB)
Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2018 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Telč
( 316 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2018 o poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z. s.
( 306 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2018 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s .
( 299 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2018 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z. s.
( 359 kB)
Termín uzavření: 01.03.2018, Termín uveřejnění: 01.03.2018, Termín sejmutí: 19.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
( 396 kB)
Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
( 298 kB)
Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
( 301 kB)
Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/K/2018 o poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
( 287 kB)
Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 29.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2018 o poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z. s.
( 283 kB)
Termín uzavření: 26.01.2018, Termín uveřejnění: 26.01.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
( 266 kB)
Termín uzavření: 12.01.2018, Termín uveřejnění: 12.01.2018, Termín sejmutí: 11.01.2021
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika spol. s r. o.
( 261 kB)
 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města 2018-2022

Zápis ze ZM 01
31. října 2018
(PDF 704 kB)
Zápis ze ZM 02
17. prosince 2018
(PDF 73 kB)
Zápis ze ZM 03
18. února 2019
(PDF 85 kB)
Zápis ze ZM 04
15. dubna 2019
(PDF 1.25 MB)
Zápis ze ZM 05
17. června 2019
(PDF 88 kB)
Zápis ze ZM 06
16. září 2019
(PDF 71 kB)
Zápis ze ZM 07
4. listopadu 2019
(PDF 60 kB)
Zápis ze ZM 08
16. prosince 2019
(PDF 66 kB)
Zápis ze ZM 09
17. února 2020
(PDF 81 kB)
Zápis ze ZM 10
25. května 2020
(PDF 69 kB)
Zápis ze ZM 11
29. června 2020
(PDF 62 kB)
Zápis ze ZM 12
14. září 2020
(PDF 67 kB)


Elektronická podatelna MěÚ Telč

více
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

28.11.2020
17:44:36
Teplota vzduchu 0.3 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1024 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč