Úřední deska

10.07.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 09/2020
(PDF 139 kB)
10.07.2020 - 17.10.2020
Dražební vyhláška 16. října 2020 - Slabý L.
(PDF 271 kB)
09.07.2020 - 24.09.2020
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva města, dne 29. 6. 2020
(PDF 62 kB)
09.07.2020 - 24.09.2020
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města, dne 29. 6. 2020
(PDF 45 kB)
08.07.2020 - 29.07.2020
Usnesení z 42. schůze Rady města, dne 1. 7. 2020
(PDF 47 kB)
08.07.2020 - 05.08.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Telč, J. Žižky - 4. 8. 2020
(PDF 97 kB)
08.07.2020 - 30.07.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Telč, J. Žižky - 29. 7. 2020
(PDF 98 kB)
07.07.2020 - 05.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů OVK
(PDF 296 kB)
07.07.2020 - 05.10.2020
Pozvánka na první zasedání OVK
(PDF 365 kB)
07.07.2020 - 30.06.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2019
(PDF 55 kB)
07.07.2020 - 05.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb
(PDF 528 kB)
07.07.2020 - 05.10.2020
Jmenování zapisovatelů OVK
(PDF 283 kB)
07.07.2020 - 05.10.2020
Informace o počtu a sídle VO
(PDF 396 kB)
03.07.2020 - 30.06.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2019
(PDF 196 kB)
02.07.2020 - 13.08.2020
oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání: "Vanov, chaty Svatojánský ryb., VN, TS, NN - 2. etapa"
(PDF 1.17 MB)
01.07.2020 - 21.07.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Telč III
(PDF 104 kB)
01.07.2020 - 30.06.2021
DSO OHR - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu 2019
(PDF 917 kB)
29.06.2020 - 29.07.2020
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - nemovitý majetek v k.ú. Telč
(PDF 2.05 MB)
26.06.2020 - 26.07.2020
Program Antivirus - režim C
(PDF 199 kB)
Ztráty a nálezy k 25.6.2020
(PDF 126 kB)
24.06.2020 - 24.07.2020
Program COVID - nájemné
(PDF 291 kB)
24.06.2020 - 16.07.2020
Nabídka volného bytu č. 3 v ul. U Háje 626, Telč - Staré Město
(PDF 1.02 MB)
22.06.2020 - 23.07.2020
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - "Telč - výkrm prasat"
(PDF 1.30 MB)
19.06.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 08/2020
(PDF 145 kB)
18.06.2020 - 16.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - správní činnost při projednávání přestupků v provozu
(PDF 106 kB)
16.06.2020 - 31.12.2020
Rozpočtová opatření RM č. 07/2020
(PDF 145 kB)
11.06.2020 - 30.06.2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TELČE ZA ROK 2019
(PDF 5.50 MB)
09.06.2020 - 14.07.2020
Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Zimoviště pro skot-novostavba, Volevčice
(PDF 1.79 MB)
03.06.2020 - 31.12.2020
Rozpočtová opatření ZM č. 1-2/2020
(PDF 62 kB)
01.06.2020 - 15.07.2020
Usnesení o odložení termínu dražby nemovitosti v k.ú. Mysliboř
(PDF 1.27 MB)
11.05.2020 - 31.12.2020
SVaK - Oznámení o zveřejněných schválených rozpočtových opatření na rok 2020
(PDF 183 kB)
24.04.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 05/2020-06/2020
(PDF 60 kB)
20.04.2020 - 20.04.2021
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje
(PDF 119 kB)
07.04.2020 - 31.10.2020
Oznámení - období déle trvajícího nadměrného sucha - Kraj Vysočina
(PDF 209 kB)
06.04.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 02/2020 - 04/2020
(PDF 57 kB)
03.04.2020 - 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita
(PDF 1.50 MB)
01.04.2020 - 31.12.2020
Mikroregion Telčsko - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2020
(PDF 40 kB)
17.03.2020 - 03.04.2023
Česká inspirace - Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2023
(PDF 222 kB)
03.03.2020 - 01.09.2020
Žádost o spolupráci - nedostatečně identifikovaní vlastníci ke dni 1. 2. 2020
(PDF 4.72 MB)
25.02.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 01/2020
(PDF 61 kB)
22.01.2020 - 26.01.2022
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2019
(PDF 22 kB)
22.01.2020 - 26.01.2022
Výroční zpráva za rok 2019
(PDF 24 kB)
03.01.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
(PDF 41 kB)
03.01.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Mikroregion Telčsko
(PDF 32 kB)
03.01.2020 - 31.12.2022
Město Telč - Střednědobý výhled rozpočtu
(PDF 44 kB)
03.01.2020 - 31.12.2020
Město Telč - Rozpočet 2020
(PDF 109 kB)
23.12.2019 - 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu DSO OHR na roky 2021-2025
(PDF 912 kB)
23.12.2019 - 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO OHR na rok 2020
(PDF 900 kB)
16.12.2019 - 02.01.2024
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 -SVAK
(PDF 55 kB)
16.12.2019 - 02.01.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na r. 2020 - SVAK
(PDF 55 kB)
Ztráty a nálezy k 23. 8. 2019
(PDF 125 kB)
Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2018
(PDF 1.80 MB)
Ztráty a nálezy ke dni 7.3.2019
(PDF 48 kB)
16.01.2019 - 18.01.2021
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2018
(PDF 27 kB)
16.01.2019 - 18.01.2021
Výroční zpráva za rok 2018
(PDF 29 kB)
23.03.2017 - 23.03.2022
Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje
(PDF 29 kB)
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Vyhláška č. 3/2019 - O zřízení městské policie
(PDF 214 kB)
Vyhláška č. 2/2019 - O místním poplatku z pobytu
(PDF 520 kB)
Vyhláška č. 1/2019 - O místním poplatku ze psů
(PDF 457 kB)
Vyhláška č. 1/2018 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF 1.42 MB)
Nařízení č. 1/2017 - O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích
(PDF 1.40 MB)
Nařízení č. 1/2015 - O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Telče
(PDF 61 kB)
Nařízení č.4/2014 - O provádění zimní údržby na místních komunikacích
(PDF 3.69 MB)
Vyhláška č 3/2014 - O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno
(PDF 416 kB)
Vyhláška č. 2/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1992 O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče
(PDF 308 kB)
Vyhláška č. 1/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1997 Zásady pro užívání bytů v domě s pečovatelskou službou v Telči
(PDF 309 kB)
Nařízení č. 2/2013 O vyloučení vstupu občanů do lesa v zájmu jejich zdraví a bezpečnosti
(PDF 698 kB)
Nařízení č. 1/2013 O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
(PDF 911 kB)
Vyhláška č. 4/2012 O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 1/2003 O závazných částech územního plánu Města Telče
(PDF 342 kB)
Vyhláška č. 2/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
(PDF 325 kB)
Vyhláška č. 1/2012 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(PDF 3.88 MB)
Vyhláška č. 2/2011 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 2/2002 Řád veřejných pohřebišt'
(PDF 312 kB)
Vyhláška č. 3/2009 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 5/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města Telče
(PDF 350 kB)
Vyhláška č. 3/2008 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 304 kB)
Vyhláška č. 2/2008 O zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 298 kB)
Vyhláška č. 1/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 328 kB)
Vyhláška č. 1/2006 - Školské obvody spádových základních škol na území města Telče
(PDF 771 kB)
Vyhláška č. 2/2005 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče - část Studnice
(PDF 1.73 MB)
Vyhláška č. 1/2005 - O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice)
(PDF 1.85 MB)
Vyhláška č. 1/2004 - O systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Telče
(PDF 1.84 MB)
Vyhláška č. 2/2003 - Požární řád města Telče
(PDF 3.11 MB)
Vyhláška č.2/2001 - O znaku města Telče a jeho užívání
(PDF 681 kB)
Vyhláška č. 3/1997 - O zásadách pro udělování cen Města Telče
(PDF 666 kB)
Vyhláška č.3/1992 - O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a Aktuální znění obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 1.12 MB)
 

Opatření obecné povahy

Opatření č. 1/2019 - Vydání změny č. 1 Územního plánu Telč
(PDF 11.44 MB)
Opatření č. 1/2018 - Vydání změny č. 2 Územního plánu Telč
(PDF 11.94 MB)
Opatření č.2/2014 - Zásady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče
(PDF 2.53 MB)
Opatření č.1/2014 - Domovní řád domu s pečovatelskou službou
(PDF 2.22 MB)
Opatření č.1/2011 - Řád veřejných pohřebišť
(PDF 1.91 MB)
Opatření č. 2/2011 – vydání územního plánu Telč
(PDF 9.80 MB)
 

Veřejné zakázky

 

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města

Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 05.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2020 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s.
(PDF 301 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 05.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 08/S/2020 o poskytnutí dotace - Krasobruslařský klub Telč, z.s.
(PDF 283 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 12.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2020 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
(PDF 284 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 02.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2020 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
(PDF 303 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 05.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/S/2020 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z.s.
(PDF 347 kB)
Termín uzavření: 16.04.2020, Termín uveřejnění: 16.04.2020, Termín sejmutí: 17.04.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2020 o poskytnutí dotace - Autoklub Tourservis Telč, z.s.
(PDF 298 kB)
Termín uzavření: 14.04.2020, Termín uveřejnění: 14.04.2020, Termín sejmutí: 10.04.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 13/K/2020 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
(PDF 297 kB)
Termín uzavření: 14.04.2020, Termín uveřejnění: 14.04.2020, Termín sejmutí: 14.04.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 05/K/2020 Společnost telčské místní dráhy, z. s.
(PDF 271 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 20.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2020/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno (370tis.)
(PDF 315 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 20.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno (1 200 000tis.)
(PDF 286 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 10.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/K/2020 o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 286 kB)
Termín uzavření: 07.02.2020, Termín uveřejnění: 07.02.2020, Termín sejmutí: 07.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 02/S/2020 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 07.02.2020, Termín uveřejnění: 07.02.2020, Termín sejmutí: 06.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2020 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z. s.
(PDF 283 kB)
Termín uzavření: 06.02.2020, Termín uveřejnění: 06.02.2020, Termín sejmutí: 05.01.2023
Veřejnoprávní smlouva č.2/K/2020 - Kruh přátel hudby, z.s.
(PDF 300 kB)
Termín uzavření: 04.02.2020, Termín uveřejnění: 04.02.2020, Termín sejmutí: 03.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2020/FO - SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. 500 tis.
(PDF 270 kB)
Termín uzavření: 04.02.2020, Termín uveřejnění: 04.02.2020, Termín sejmutí: 03.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2020/FO - SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. - 1mil.
(PDF 276 kB)
Termín uzavření: 23.01.2020, Termín uveřejnění: 23.01.2020, Termín sejmutí: 23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2020/FO - Sdílení o.p.s.
(PDF 293 kB)
Termín uzavření: 30.09.2019, Termín uveřejnění: 30.09.2019, Termín sejmutí: 27.09.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2019/FO - Služby Telč spol. s r. o.
(PDF 297 kB)
Termín uzavření: 30.09.2019, Termín uveřejnění: 30.09.2019, Termín sejmutí: 27.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - ROVNÁ Marcela
(PDF 975 kB)
Termín uzavření: 20.09.2019, Termín uveřejnění: 20.09.2019, Termín sejmutí: 19.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Telč
(PDF 992 kB)
Termín uzavření: 11.09.2019, Termín uveřejnění: 11.09.2019, Termín sejmutí: 12.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomela P., Vomelová M.
(PDF 992 kB)
Termín uzavření: 05.09.2019, Termín uveřejnění: 05.09.2019, Termín sejmutí: 05.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - CHALUPSKÁ Helena
(PDF 954 kB)
Termín uzavření: 03.09.2019, Termín uveřejnění: 03.09.2019, Termín sejmutí: 02.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - LÁTALOVÁ Kamila, LÁTAL Marek
(PDF 1.14 MB)
Termín uzavření: 03.09.2019, Termín uveřejnění: 03.09.2019, Termín sejmutí: 02.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - HRON Milan
(PDF 1003 kB)
Termín uzavření: 19.08.2019, Termín uveřejnění: 19.08.2019, Termín sejmutí: 19.07.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2019/FO o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
(PDF 260 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2019 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s.
(PDF 283 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 02.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 08/S/2019 o poskytnutí dotace - Krasobruslařský klub Telč, z.s.
(PDF 278 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 25.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 07/S/2019 o poskytnutí dotace - Autoklub Tourservis Telč, z.s.
(PDF 295 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 29.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2019 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 25.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2019 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
(PDF 306 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 02.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2019 o poskytnutí dotace - SK Telč, z.s.
(PDF 348 kB)
Termín uzavření: 16.04.2019, Termín uveřejnění: 16.04.2019, Termín sejmutí: 11.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2019 poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z.s.
(PDF 279 kB)
Termín uzavření: 18.02.2019, Termín uveřejnění: 18.02.2019, Termín sejmutí: 15.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2019 poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z.s.
(PDF 297 kB)
Termín uzavření: 15.02.2019, Termín uveřejnění: 15.02.2019, Termín sejmutí: 14.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2019 poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
(PDF 305 kB)
Termín uzavření: 13.02.2019, Termín uveřejnění: 13.02.2019, Termín sejmutí: 08.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/K/2019 o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 308 kB)
Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 07.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/K/2019 poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z.s.
(PDF 291 kB)
Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 12.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/S/2019 poskytnutí dotace - TJ Sokol, pobočný spolek
(PDF 306 kB)
Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019/FO o poskytnutí dotace - Diecézní Charita Brno
(PDF 292 kB)
Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/2019/FO o poskytnutní dotace - Diecézní Charita Brno
(PDF 297 kB)
Termín uzavření: 11.01.2019, Termín uveřejnění: 11.01.2019, Termín sejmutí: 11.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/2019/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o. p. s.
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 27.12.2018, Termín uveřejnění: 27.12.2018, Termín sejmutí: 21.12.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 14/2018/FO o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika Telč spol. s r. o.
(PDF 286 kB)
Termín uzavření: 06.12.2018, Termín uveřejnění: 06.12.2018, Termín sejmutí: 03.12.2021
Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - Římskokatolická farnost Telč
(PDF 233 kB)
Termín uzavření: 23.10.2018, Termín uveřejnění: 23.10.2018, Termín sejmutí: 15.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018/FO o poskytnutí dotace - Služby Telč spol. s r.o.
(PDF 290 kB)
Termín uzavření: 09.10.2018, Termín uveřejnění: 09.10.2018, Termín sejmutí: 11.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
(PDF 270 kB)
Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 10.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomelovi
(PDF 529 kB)
Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 23.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Kovář J.
(PDF 474 kB)
Termín uzavření: 29.05.2018, Termín uveřejnění: 29.05.2018, Termín sejmutí: 24.05.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018/FO o poskytnutí dotace - HZS Kraje Vysočina
(PDF 288 kB)
Termín uzavření: 09.04.2018, Termín uveřejnění: 09.04.2018, Termín sejmutí: 05.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2018 o poskytnutí dotace - SK Telč, s.z.
(PDF 289 kB)
Termín uzavření: 15.03.2018, Termín uveřejnění: 15.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 07/K/2018 o poskytnutí dotace - TELČísla, z. s.
(PDF 304 kB)
Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2018 o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
(PDF 308 kB)
Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2018 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Telč
(PDF 316 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2018 o poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z. s.
(PDF 306 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2018 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s .
(PDF 299 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2018 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z. s.
(PDF 359 kB)
Termín uzavření: 01.03.2018, Termín uveřejnění: 01.03.2018, Termín sejmutí: 19.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
(PDF 396 kB)
Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
(PDF 298 kB)
Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
(PDF 301 kB)
Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/K/2018 o poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
(PDF 287 kB)
Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 29.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2018 o poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z. s.
(PDF 283 kB)
Termín uzavření: 26.01.2018, Termín uveřejnění: 26.01.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 266 kB)
Termín uzavření: 12.01.2018, Termín uveřejnění: 12.01.2018, Termín sejmutí: 11.01.2021
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika spol. s r. o.
(PDF 261 kB)
Termín uzavření: 25.07.2017, Termín uveřejnění: 25.07.2017, Termín sejmutí: 24.07.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 15/2017 o poskytnutí dotace - Oběhové hospodářství Renesance
(PDF 504 kB)
Termín uzavření: 24.07.2017, Termín uveřejnění: 24.07.2017, Termín sejmutí: 17.07.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z programu regenerace 2017
(PDF 1.01 MB)
Termín uzavření: 18.07.2017, Termín uveřejnění: 18.07.2017, Termín sejmutí: 13.07.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči
(PDF 1.02 MB)
 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města 2018-2022

Zápis ze ZM 01
31. října 2018
(PDF 704 kB)
Zápis ze ZM 02
17. prosince 2018
(PDF 73 kB)
Zápis ze ZM 03
18. února 2019
(PDF 85 kB)
Zápis ze ZM 04
15. dubna 2019
(PDF 1.25 MB)
Zápis ze ZM 05
17. června 2019
(PDF 88 kB)
Zápis ze ZM 06
16. září 2019
(PDF 71 kB)
Zápis ze ZM 07
4. listopadu 2019
(PDF 60 kB)
Zápis ze ZM 08
16. prosince 2019
(PDF 66 kB)
Zápis ze ZM 09
17. února 2020
(PDF 81 kB)
Zápis ze ZM 10
25. května 2020
(PDF 69 kB)
Zápis ze ZM 11
29. června 2020
(PDF 62 kB)


Elektronická podatelna MěÚ Telč

více
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

12.07.2020
17:43:39
Teplota vzduchu 18.8 °C
Rychlost větru 6.4 km/h
Tlak vzduchu 1025.7 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 1.6
Sluneční záření 230 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč