Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Úřední deska

Úřední deska


18.04.2019 - 04.05.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Vanůvek, chodníky, autobusové zastávky
(PDF 243 kB)

17.04.2019 - 03.05.2019
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - místní komunikace ul.Luční v Telči, parkoviště u stanice HZS KV
(PDF 233 kB)

17.04.2019 - 03.05.2019
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - I/23 Olšany - průtah
(PDF 1,22 MB)

17.04.2019 - 06.05.2019
ČDÚ - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019
(PDF 645 kB)

Ztráty a nálezy k 16.4.2019
(PDF 50 kB)

16.04.2019 - 10.06.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Řásná
(PDF 387 kB)

16.04.2019 - 02.05.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavírka Krahulčí-Mrákotín 23.4.-15.5.2019
(PDF 1,98 MB)

16.04.2019 - 16.04.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje
(PDF 150 kB)

16.04.2019 - 06.05.2019
ČDÚ - Pozvánka na valnou hromadu, návrh rozpočtu na r. 2019, Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
(PDF 700 kB)

15.04.2019 - 30.04.2019
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - Masarykova ul. poliklinika
(PDF 98 kB)

12.04.2019 - 29.04.2019
Zveřejnění záměru propachtovat část p. č. 1331/20
(PDF 90 kB)

12.04.2019 - 14.05.2019
Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpis.seznamu poplatku za odpad - Město Kladno
(PDF 568 kB)

12.04.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 a č. 5/2019
(PDF 59 kB)

10.04.2019 - 24.04.2019
Usnesení z 11. schůze rady města, dne 3.4.2019
(PDF 58 kB)

09.04.2019 - 30.05.2019
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu Územního plánu Mrákotín
(PDF 460 kB)

09.04.2019 - 11.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro výkon agendy vodoprávního úřadu
(PDF 34 kB)

09.04.2019 - 25.04.2019
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Sídliště Jana Žižky
(PDF 341 kB)

05.04.2019 - 22.04.2019
Zveřejnění záměru města převést p. č. 7351/13, 7351/16 a 7351/17 v obci a k.ú. Telč na Ředitelství silnic a dálnic ČR
(PDF 34 kB)

05.04.2019 - 27.04.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, 26.4.2019 - Telč-Staré Město
(PDF 55 kB)

04.04.2019 - 20.04.2019
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Černíč-Strachoňovice
(PDF 1013 kB)

02.04.2019 - 07.05.2019
Oznámení o zahájení řízení-pozvánka k jednání-Dyjice,obnova DS
(PDF 555 kB)

25.03.2019 - 27.04.2019
Dražební vyhláška - 081EX 47223/11-320 - MV
(PDF 188 kB)

22.03.2019 - 22.03.2022
Česká inspirace - Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2022
(PDF 234 kB)

13.03.2019 - 29.04.2019
Konkursní řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele Základní umělecké školy Telč, příspěvkové organizace
(PDF 78 kB)

12.03.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 a č. 3/2019
(PDF 71 kB)

11.03.2019 - 01.09.2019
Žádost o spolupráci - Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.2.2019 - Telč
(PDF 4,40 MB)

Ztráty a nálezy ke dni 7.3.2019
(PDF 48 kB)

28.02.2019 - 25.04.2019
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města dne 18.2.2019
(PDF 85 kB)

28.02.2019 - 25.04.2019
Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města dne 18.2.2019
(PDF 53 kB)

18.02.2019 - 27.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
(PDF 209 kB)

18.02.2019 - 27.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 - Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
(PDF 226 kB)

18.02.2019 - 27.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 - Oznámení o době a místě konání voleb
(PDF 230 kB)

18.02.2019 - 27.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 - Jmenování zapisovatelů OVK
(PDF 207 kB)

18.02.2019 - 27.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 - Informace o počtu a sídle VO v Telči
(PDF 225 kB)

24.01.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 - UR 54-6/5/2019
(PDF 66 kB)

16.01.2019 - 18.01.2021
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2018
(PDF 27 kB)

16.01.2019 - 18.01.2021
Výroční zpráva za rok 2018
(PDF 29 kB)

04.01.2019 - 06.01.2020
SVAK - schválená rozpočtová opatření za rok 2018
(PDF 51 kB)

02.01.2019 - 02.01.2020
Schválený ROZPOČET na rok 2019 - MĚSTO TELČ
(PDF 110 kB)

02.01.2019 - 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SVAK na rok 2020-2022
(PDF 52 kB)

02.01.2019 - 31.12.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu SVAK na rok 2019
(PDF 52 kB)

28.12.2018 - 31.12.2019
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření DSO OHR roku 2019
(PDF 904 kB)

28.12.2018 - 31.12.2024
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu DSO OHR na roky 2020-2024
(PDF 713 kB)

28.12.2018 - 31.12.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO OHR na rok 2019
(PDF 152 kB)

21.12.2018 - 31.12.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2019
(PDF 62 kB)

20.12.2018 - 31.12.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" na rok 2019
(PDF 70 kB)

16.07.2018 - 31.07.2019
Oznámení o zveřejnění - schválený závěrečný účet Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2017
(PDF 33 kB)

11.07.2018 - 11.07.2019
Oznámení o zveřejnění - Schválený závěrečný účet za rok 2017 - Město Telč
(PDF 50 kB)

18.06.2018 - 18.06.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SVAK Jihlavsko 2017
(PDF 52 kB)

24.05.2018 - 24.05.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu 2017 - DSO OHR
(PDF 162 kB)

15.05.2018 - 15.05.2019
MIKROREGION TELČSKO - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2018
(PDF 24 kB)

16.04.2018 - 30.06.2019
MIKROREGION TELČSKO - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu 2017
(PDF 24 kB)

25.01.2018 - 27.01.2020
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2017
(PDF 22 kB)

25.01.2018 - 27.01.2020
Zpráva o vyřizování petic za rok 2017
(PDF 22 kB)

25.01.2018 - 27.01.2020
Výroční zpráva za rok 2017
(PDF 301 kB)

19.12.2017 - 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice na roky 2019-2021
(PDF 244 kB)

19.12.2017 - 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na roky 2019-2021
(PDF 24 kB)

23.03.2017 - 23.03.2022
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje
(PDF 26 kB)

23.03.2017 - 23.03.2022
Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje
(PDF 29 kB)

22.03.2017 - 30.04.2019
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření na rok 2017 - SVAK
(PDF 51 kB)
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení


Vyhláška č. 1/2018 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF 1,42 MB)

Nařízení č. 1/2017 - O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích
(PDF 1,40 MB)

Nařízení č. 1/2015 - O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Telče
(PDF 61 kB)

Nařízení č.4/2014 - O provádění zimní údržby na místních komunikacích
(PDF 3,69 MB)

Vyhláška č 3/2014 - O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno
(PDF 416 kB)

Vyhláška č. 2/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1992 O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče
(PDF 308 kB)

Vyhláška č. 1/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1997 Zásady pro užívání bytů v domě s pečovatelskou službou v Telči
(PDF 309 kB)

Nařízení č. 2/2013 O vyloučení vstupu občanů do lesa v zájmu jejich zdraví a bezpečnosti
(PDF 698 kB)

Nařízení č. 1/2013 O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
(PDF 911 kB)

Vyhláška č. 4/2012 O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 1/2003 O závazných částech územního plánu Města Telče
(PDF 342 kB)

Vyhláška č. 2/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
(PDF 325 kB)

Vyhláška č. 1/2012 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(PDF 3,88 MB)

Vyhláška č. 2/2011 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 2/2002 Řád veřejných pohřebišt'
(PDF 312 kB)

Vyhláška č. 5/2010 - O místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
(PDF 1,17 MB)

Vyhláška č. 4/2010 - O místním poplatku ze psů
(PDF 1,60 MB)

Vyhláška č. 3/2009 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 5/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města Telče
(PDF 350 kB)

Vyhláška č. 3/2008 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 304 kB)

Vyhláška č. 2/2008 O zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 298 kB)

Vyhláška č. 1/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 328 kB)

Vyhláška č. 1/2006 - Školské obvody spádových základních škol na území města Telče
(PDF 771 kB)

Vyhláška č. 2/2005 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče - část Studnice
(PDF 1,73 MB)

Vyhláška č. 1/2005 - O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice)
(PDF 1,85 MB)

Vyhláška č. 1/2004 - O systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Telče
(PDF 1,84 MB)

Vyhláška č. 2/2003 - Požární řád města Telče
(PDF 3,11 MB)

Vyhláška č.2/2001 - O znaku města Telče a jeho užívání
(PDF 681 kB)

Vyhláška č. 3/1997 - O zásadách pro udělování cen Města Telče
(PDF 666 kB)

Vyhláška č.3/1992 - O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a Aktuální znění obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 1,12 MB)
 

Opatření obecné povahy


Opatření č. 1/2019 - Vydání změny č. 1 Územního plánu Telč
(PDF 11,44 MB)

Opatření č. 1/2018 - Vydání změny č. 2 Územního plánu Telč
(PDF 11,94 MB)

Opatření č.2/2014 - Zásady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče
(PDF 2,53 MB)

Opatření č.1/2014 - Domovní řád domu s pečovatelskou službou
(PDF 2,22 MB)

Opatření č.1/2011 - Řád veřejných pohřebišť
(PDF 1,91 MB)

Opatření č. 2/2011 – vydání územního plánu Telč
(PDF 9,80 MB)
 

Veřejné zakázky
Veřejné zakázky nadlimitní a podlimitní - Profil zadavatele

Veřejné zakázky malého rozsahu realizované od 20.04.2018 více

Žádné dokumenty
 

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města


Termín uzavření: 16.04.2019, Termín uveřejnění: 16.04.2019, Termín sejmutí: 11.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2019 poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z.s.
(PDF 279 kB)

Termín uzavření: 18.02.2019, Termín uveřejnění: 18.02.2019, Termín sejmutí: 15.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2019 poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z.s.
(PDF 297 kB)

Termín uzavření: 15.02.2019, Termín uveřejnění: 15.02.2019, Termín sejmutí: 14.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2019 poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
(PDF 305 kB)

Termín uzavření: 13.02.2019, Termín uveřejnění: 13.02.2019, Termín sejmutí: 08.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/K/2019 o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 308 kB)

Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 07.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/K/2019 poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z.s.
(PDF 291 kB)

Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 12.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/S/2019 poskytnutí dotace - TJ Sokol, pobočný spolek
(PDF 306 kB)

Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019/FO o poskytnutí dotace - Diecézní Charita Brno
(PDF 292 kB)

Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/2019/FO o poskytnutní dotace - Diecézní Charita Brno
(PDF 297 kB)

Termín uzavření: 11.01.2019, Termín uveřejnění: 11.01.2019, Termín sejmutí: 11.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/2019/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o. p. s.
(PDF 289 kB)

Termín uzavření: 27.12.2018, Termín uveřejnění: 27.12.2018, Termín sejmutí: 21.12.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 14/2018/FO o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika Telč spol. s r. o.
(PDF 286 kB)

Termín uzavření: 06.12.2018, Termín uveřejnění: 06.12.2018, Termín sejmutí: 03.12.2021
Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - Římskokatolická farnost Telč
(PDF 233 kB)

Termín uzavření: 23.10.2018, Termín uveřejnění: 23.10.2018, Termín sejmutí: 15.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018/FO o poskytnutí dotace - Služby Telč spol. s r.o.
(PDF 290 kB)

Termín uzavření: 09.10.2018, Termín uveřejnění: 09.10.2018, Termín sejmutí: 11.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
(PDF 270 kB)

Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 10.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomelovi
(PDF 529 kB)

Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 23.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Kovář J.
(PDF 474 kB)

Termín uzavření: 29.05.2018, Termín uveřejnění: 29.05.2018, Termín sejmutí: 24.05.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018/FO o poskytnutí dotace - HZS Kraje Vysočina
(PDF 288 kB)

Termín uzavření: 09.04.2018, Termín uveřejnění: 09.04.2018, Termín sejmutí: 05.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2018 o poskytnutí dotace - SK Telč, s.z.
(PDF 289 kB)

Termín uzavření: 15.03.2018, Termín uveřejnění: 15.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 07/K/2018 o poskytnutí dotace - TELČísla, z. s.
(PDF 304 kB)

Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2018 o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
(PDF 308 kB)

Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2018 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Telč
(PDF 316 kB)

Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2018 o poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z. s.
(PDF 306 kB)

Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2018 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s .
(PDF 299 kB)

Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2018 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z. s.
(PDF 359 kB)

Termín uzavření: 01.03.2018, Termín uveřejnění: 01.03.2018, Termín sejmutí: 19.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
(PDF 396 kB)

Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
(PDF 298 kB)

Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
(PDF 301 kB)

Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/K/2018 o poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
(PDF 287 kB)

Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 29.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2018 o poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z. s.
(PDF 283 kB)

Termín uzavření: 26.01.2018, Termín uveřejnění: 26.01.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 266 kB)

Termín uzavření: 12.01.2018, Termín uveřejnění: 12.01.2018, Termín sejmutí: 11.01.2021
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika spol. s r. o.
(PDF 261 kB)

Termín uzavření: 25.07.2017, Termín uveřejnění: 25.07.2017, Termín sejmutí: 24.07.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 15/2017 o poskytnutí dotace - Oběhové hospodářství Renesance
(PDF 504 kB)

Termín uzavření: 24.07.2017, Termín uveřejnění: 24.07.2017, Termín sejmutí: 17.07.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z programu regenerace 2017
(PDF 1,01 MB)

Termín uzavření: 18.07.2017, Termín uveřejnění: 18.07.2017, Termín sejmutí: 13.07.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči
(PDF 1,02 MB)

Termín uzavření: 26.05.2017, Termín uveřejnění: 26.05.2017, Termín sejmutí: 19.05.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Služby Telč, spol. s r. o.
(PDF 263 kB)

Termín uzavření: 24.03.2017, Termín uveřejnění: 24.03.2017, Termín sejmutí: 24.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Sportovní klub Telč, z.s. (300 tis.)
(PDF 298 kB)

Termín uzavření: 24.03.2017, Termín uveřejnění: 24.03.2017, Termín sejmutí: 24.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Sportovní klub Telč, z. s. (500 tis.)
(PDF 284 kB)

Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 16.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - TJ Sokol Telč (220tis.)
(PDF 285 kB)

Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 16.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - TJ Sokol Telč (70tis.)
(PDF 279 kB)

Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Společnost telčské místní dráhy, z.s.
(PDF 272 kB)

Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 14.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - NPÚ-Státní zámek Telč
(PDF 277 kB)

Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Florbal Telč, z. s.
(PDF 301 kB)

Termín uzavření: 26.01.2017, Termín uveřejnění: 26.01.2017, Termín sejmutí: 13.01.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Diecézní Charita Brno (Nízkoprahové zařízení Zastávka Telč)
(PDF 313 kB)

Termín uzavření: 26.01.2017, Termín uveřejnění: 26.01.2017, Termín sejmutí: 13.01.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Diecézní Charita Brno (charitní pečovatelské služby v Telči)
(PDF 310 kB)

Termín uzavření: 26.01.2017, Termín uveřejnění: 26.01.2017, Termín sejmutí: 20.01.2020
Smlouva o poskytnutí finanačního příspěvku v oblasti kultury - Příjemce fin. příspěvku Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 283 kB)

Termín uzavření: 18.01.2017, Termín uveřejnění: 18.01.2017, Termín sejmutí: 17.01.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Kruh přátel hudby, z. s.
(PDF 278 kB)

Termín uzavření: 12.12.2016, Termín uveřejnění: 12.12.2016, Termín sejmutí: 09.12.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu - Tělocvičná jednota Sokol Telč
(PDF 296 kB)

Termín uzavření: 12.12.2016, Termín uveřejnění: 12.12.2016, Termín sejmutí: 09.12.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu - Sportovní klub Telč
(PDF 311 kB)

Termín uzavření: 12.12.2016, Termín uveřejnění: 12.12.2016, Termín sejmutí: 09.12.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Orel jednota Telč
(PDF 306 kB)

Termín uzavření: 03.11.2016, Termín uveřejnění: 03.11.2016, Termín sejmutí: 04.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace
(PDF 827 kB)

Termín uzavření: 03.11.2016, Termín uveřejnění: 03.11.2016, Termín sejmutí: 04.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace
(PDF 840 kB)

Termín uzavření: 06.10.2016, Termín uveřejnění: 06.10.2016, Termín sejmutí: 07.10.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Croquet Club Dynamo Telč
(PDF 1,22 MB)

Termín uzavření: 04.10.2016, Termín uveřejnění: 04.10.2016, Termín sejmutí: 04.10.2019
Smlouva o poskytnutí dotace
(PDF 757 kB)

Termín uzavření: 14.07.2016, Termín uveřejnění: 14.07.2016, Termín sejmutí: 13.07.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu - Tělocvičná jednota Sokol Telč
(PDF 308 kB)

Termín uzavření: 14.07.2016, Termín uveřejnění: 14.07.2016, Termín sejmutí: 14.07.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu - Sportovní klub Telč
(PDF 300 kB)
 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města 2018-2022


Zápis ze ZM 1
(PDF 704 kB)

Zápis ze ZM 2
(PDF 73 kB)

Zápis ze ZM 3
(PDF 85 kB)


Elektronická podatelna MěÚ Telč

více

Město a samospráva

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

18.04.2019 - 04.05.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Vanůvek, chodníky, autobusové zastávky (PDF 243 kB)

17.04.2019 - 03.05.2019

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - místní komunikace ul.Luční v Telči, parkoviště u stanice HZS KV (PDF 233 kB)

17.04.2019 - 03.05.2019

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - I/23 Olšany - průtah (PDF 1,22 MB)

17.04.2019 - 06.05.2019

ČDÚ - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019 (PDF 645 kB)

16.04.2019 - 06.05.2019

ČDÚ - Pozvánka na valnou hromadu, návrh rozpočtu na r. 2019, Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 (PDF 700 kB)

16.04.2019 - 02.05.2019

Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavírka Krahulčí-Mrákotín 23.4.-15.5.2019 (PDF 1,98 MB)

16.04.2019 - 16.04.2020

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje (PDF 150 kB)

16.04.2019 - 11.04.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2019 poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z.s. (PDF 279 kB)

Ztráty a nálezy k 16.4.2019 (PDF 50 kB)

Aktuality

16.04.2019

Ztráty a nálezyvíce

15.04.2019

Telčské listy Duben 2019více

02.04.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 2.4.2019více

26.03.2019

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25.05.2019více

19.03.2019

Informace o počasívíce

19.03.2019

Konzultační den Týmu Česko pro podnikatele na Telčskuvíce

14.03.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 14.3.2019více

08.03.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 8.3.2019více

07.03.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 7.3.2019více

06.03.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 6.3.2019více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 196 návštěvníků, od otevření expozice 29511 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 20:24:04

  Teplota vzduchu:
  14,1 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1025,7 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE