Úřední deska

18.09.2020 - 04.10.2020
Oznámení o zahájení společného řízení o povolení stavby - veřejná vyhláška
pdf_ico (PDF 310 kB)
18.09.2020 - 16.10.2020
MZdr - Mimořádné opatření ze dne 17. 6. 2020; Doporučený postup při onemocnění pro školy
pdf_ico (PDF 407 kB)
18.09.2020 - 16.10.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádná opatření ze dne 16. 9. 2020
pdf_ico (PDF 820 kB)
Ztráty a nálezy k 16.9.2020
pdf_ico (PDF 126 kB)
16.09.2020 - 30.09.2020
Usnesení z 46. schůze rady města, dne 9. 9. 2020
pdf_ico (PDF 48 kB)
16.09.2020 - 02.10.2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu -vyhláška
pdf_ico (PDF 608 kB)
15.09.2020 - 30.09.2020
Informace o vydání ÚP Nevcehle
pdf_ico (PDF 539 kB)
14.09.2020 - 30.09.2020
Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu-II/410 Želetava
pdf_ico (PDF 1.16 MB)
14.09.2020 - 30.09.2020
Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu-chodník,Mrákotín
pdf_ico (PDF 2.79 MB)
11.09.2020 - 27.09.2020
Veřejná vyhláška - Oldřich Vala
pdf_ico (PDF 355 kB)
11.09.2020 - 27.09.2020
Veřejná vyhláška - Lukáš Vala
pdf_ico (PDF 353 kB)
11.09.2020 - 01.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30. 9. - Telč, nám Zachariáše z Hr.
pdf_ico (PDF 98 kB)
10.09.2020 - 26.09.2020
Záměr pronájmu části nebytových prostror
pdf_ico (PDF 149 kB)
10.09.2020 - 26.09.2020
Záměr pachtu
pdf_ico (PDF 182 kB)
10.09.2020 - 30.09.2020
Mimořádné opatření - nošení roušek od 10. 9. 2020
pdf_ico (PDF 259 kB)
09.09.2020 - 11.10.2020
Plánovaná odstávka vodovodní sítě a přerušení dodávky pitné vody v Telči - v noci z 9. na 10. 10.
pdf_ico (PDF 67 kB)
09.09.2020 - 24.09.2020
Krajský úřad Kraje Vysočina - Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
pdf_ico (PDF 1.04 MB)
03.09.2020 - 27.10.2020
Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2020"
pdf_ico (PDF 459 kB)
02.09.2020 - 30.09.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 29. 9. - Telč, nám. Zachariáše z Hradce
pdf_ico (PDF 94 kB)
01.09.2020 - 01.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 10/2020
pdf_ico (PDF 349 kB)
28.08.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 11-12/2020
pdf_ico (PDF 143 kB)
28.08.2020 - 29.09.2020
Roušky od 1. září; Jak se chovat na veřejnosti bezpečně (letáky)
pdf_ico (PDF 602 kB)
28.08.2020 - 29.09.2020
Program Antivirus – prodloužení režimů A/B
pdf_ico (PDF 163 kB)
28.08.2020 - 29.09.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví z 24. 8. 2020
pdf_ico (PDF 454 kB)
27.08.2020 - 01.03.2021
ÚZSVM - Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8.2020
pdf_ico (PDF 2.64 MB)
26.08.2020 - 26.09.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Černíč
pdf_ico (PDF 578 kB)
04.08.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 10/2020
pdf_ico (PDF 144 kB)
03.08.2020 - 23.09.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Změny č. 3 Územního plánu Telč, a OOP
pdf_ico (PDF 171 kB)
29.07.2020 - 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita
pdf_ico (PDF 1.71 MB)
20.07.2020 - 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
pdf_ico (PDF 227 kB)
20.07.2020 - 30.06.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěr. účtu Svazku obcí "Železnice Kostelec-Slavonice" za rok 2019
pdf_ico (PDF 228 kB)
14.07.2020 - 12.10.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice č.3/2020
pdf_ico (PDF 337 kB)
10.07.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 09/2020
pdf_ico (PDF 139 kB)
10.07.2020 - 17.10.2020
Dražební vyhláška 16. října 2020 - Slabý L.
pdf_ico (PDF 271 kB)
09.07.2020 - 24.09.2020
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva města, dne 29. 6. 2020
pdf_ico (PDF 62 kB)
09.07.2020 - 24.09.2020
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města, dne 29. 6. 2020
pdf_ico (PDF 45 kB)
07.07.2020 - 05.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů OVK
pdf_ico (PDF 296 kB)
07.07.2020 - 05.10.2020
Pozvánka na první zasedání OVK
pdf_ico (PDF 365 kB)
07.07.2020 - 30.06.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2019
pdf_ico (PDF 55 kB)
07.07.2020 - 05.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb
pdf_ico (PDF 528 kB)
07.07.2020 - 05.10.2020
Jmenování zapisovatelů OVK
pdf_ico (PDF 283 kB)
07.07.2020 - 05.10.2020
Informace o počtu a sídle VO
pdf_ico (PDF 396 kB)
03.07.2020 - 30.06.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2019
pdf_ico (PDF 196 kB)
01.07.2020 - 30.06.2021
DSO OHR - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu 2019
pdf_ico (PDF 917 kB)
19.06.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 08/2020
pdf_ico (PDF 145 kB)
16.06.2020 - 31.12.2020
Rozpočtová opatření RM č. 07/2020
pdf_ico (PDF 145 kB)
11.06.2020 - 30.06.2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TELČE ZA ROK 2019
pdf_ico (PDF 5.50 MB)
03.06.2020 - 31.12.2020
Rozpočtová opatření ZM č. 1-2/2020
pdf_ico (PDF 62 kB)
11.05.2020 - 31.12.2020
SVaK - Oznámení o zveřejněných schválených rozpočtových opatření na rok 2020
pdf_ico (PDF 183 kB)
24.04.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 05/2020-06/2020
pdf_ico (PDF 60 kB)
20.04.2020 - 20.04.2021
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje
pdf_ico (PDF 119 kB)
07.04.2020 - 31.10.2020
Oznámení - období déle trvajícího nadměrného sucha - Kraj Vysočina
pdf_ico (PDF 209 kB)
06.04.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 02/2020 - 04/2020
pdf_ico (PDF 57 kB)
03.04.2020 - 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita
pdf_ico (PDF 1.50 MB)
01.04.2020 - 31.12.2020
Mikroregion Telčsko - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2020
pdf_ico (PDF 40 kB)
17.03.2020 - 03.04.2023
Česká inspirace - Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2023
pdf_ico (PDF 222 kB)
25.02.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření RM č. 01/2020
pdf_ico (PDF 61 kB)
22.01.2020 - 26.01.2022
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2019
pdf_ico (PDF 22 kB)
22.01.2020 - 26.01.2022
Výroční zpráva za rok 2019
pdf_ico (PDF 24 kB)
03.01.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
pdf_ico (PDF 41 kB)
03.01.2020 - 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Mikroregion Telčsko
pdf_ico (PDF 32 kB)
03.01.2020 - 31.12.2022
Město Telč - Střednědobý výhled rozpočtu
pdf_ico (PDF 44 kB)
03.01.2020 - 31.12.2020
Město Telč - Rozpočet 2020
pdf_ico (PDF 109 kB)
23.12.2019 - 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu DSO OHR na roky 2021-2025
pdf_ico (PDF 912 kB)
23.12.2019 - 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO OHR na rok 2020
pdf_ico (PDF 900 kB)
16.12.2019 - 02.01.2024
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 -SVAK
pdf_ico (PDF 55 kB)
16.12.2019 - 02.01.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na r. 2020 - SVAK
pdf_ico (PDF 55 kB)
Ztráty a nálezy k 23. 8. 2019
pdf_ico (PDF 125 kB)
Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2018
pdf_ico (PDF 1.80 MB)
Ztráty a nálezy ke dni 7.3.2019
pdf_ico (PDF 48 kB)
16.01.2019 - 18.01.2021
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2018
pdf_ico (PDF 27 kB)
16.01.2019 - 18.01.2021
Výroční zpráva za rok 2018
pdf_ico (PDF 29 kB)
23.03.2017 - 23.03.2022
Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje
pdf_ico (PDF 29 kB)
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Vyhláška č. 3/2019 - O zřízení městské policie
pdf_ico (PDF 214 kB)
Vyhláška č. 2/2019 - O místním poplatku z pobytu
pdf_ico (PDF 520 kB)
Vyhláška č. 1/2019 - O místním poplatku ze psů
pdf_ico (PDF 457 kB)
Vyhláška č. 1/2018 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pdf_ico (PDF 1.42 MB)
Nařízení č. 1/2017 - O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích
pdf_ico (PDF 1.40 MB)
Nařízení č. 1/2015 - O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Telče
pdf_ico (PDF 61 kB)
Nařízení č.4/2014 - O provádění zimní údržby na místních komunikacích
pdf_ico (PDF 3.69 MB)
Vyhláška č 3/2014 - O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno
pdf_ico (PDF 416 kB)
Vyhláška č. 2/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1992 O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče
pdf_ico (PDF 308 kB)
Vyhláška č. 1/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1997 Zásady pro užívání bytů v domě s pečovatelskou službou v Telči
pdf_ico (PDF 309 kB)
Nařízení č. 2/2013 O vyloučení vstupu občanů do lesa v zájmu jejich zdraví a bezpečnosti
pdf_ico (PDF 698 kB)
Nařízení č. 1/2013 O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
pdf_ico (PDF 911 kB)
Vyhláška č. 4/2012 O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 1/2003 O závazných částech územního plánu Města Telče
pdf_ico (PDF 342 kB)
Vyhláška č. 2/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
pdf_ico (PDF 325 kB)
Vyhláška č. 1/2012 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
pdf_ico (PDF 3.88 MB)
Vyhláška č. 2/2011 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 2/2002 Řád veřejných pohřebišt'
pdf_ico (PDF 312 kB)
Vyhláška č. 3/2009 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 5/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města Telče
pdf_ico (PDF 350 kB)
Vyhláška č. 3/2008 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
pdf_ico (PDF 304 kB)
Vyhláška č. 2/2008 O zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
pdf_ico (PDF 298 kB)
Vyhláška č. 1/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
pdf_ico (PDF 328 kB)
Vyhláška č. 1/2006 - Školské obvody spádových základních škol na území města Telče
pdf_ico (PDF 771 kB)
Vyhláška č. 2/2005 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče - část Studnice
pdf_ico (PDF 1.73 MB)
Vyhláška č. 1/2005 - O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice)
pdf_ico (PDF 1.85 MB)
Vyhláška č. 1/2004 - O systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Telče
pdf_ico (PDF 1.84 MB)
Vyhláška č. 2/2003 - Požární řád města Telče
pdf_ico (PDF 3.11 MB)
Vyhláška č.2/2001 - O znaku města Telče a jeho užívání
pdf_ico (PDF 681 kB)
Vyhláška č. 3/1997 - O zásadách pro udělování cen Města Telče
pdf_ico (PDF 666 kB)
Vyhláška č.3/1992 - O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a Aktuální znění obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
pdf_ico (PDF 1.12 MB)
 

Opatření obecné povahy

Opatření č. 1/2019 - Vydání změny č. 1 Územního plánu Telč
pdf_ico (PDF 11.44 MB)
Opatření č. 1/2018 - Vydání změny č. 2 Územního plánu Telč
pdf_ico (PDF 11.94 MB)
Opatření č.2/2014 - Zásady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče
pdf_ico (PDF 2.53 MB)
Opatření č.1/2014 - Domovní řád domu s pečovatelskou službou
pdf_ico (PDF 2.22 MB)
Opatření č.1/2011 - Řád veřejných pohřebišť
pdf_ico (PDF 1.91 MB)
Opatření č. 2/2011 – vydání územního plánu Telč
pdf_ico (PDF 9.80 MB)
 

Veřejné zakázky

 

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města

Termín uzavření: 20.08.2020, Termín uveřejnění: 20.08.2020, Termín sejmutí: 21.08.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - ČERNÁ K. (na základě plné moci)
pdf_ico (PDF 1.55 MB)
Termín uzavření: 10.08.2020, Termín uveřejnění: 10.08.2020, Termín sejmutí: 23.08.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Telč
pdf_ico (PDF 1.12 MB)
Termín uzavření: 10.08.2020, Termín uveřejnění: 10.08.2020, Termín sejmutí: 24.08.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - PLAČEK Tomáš
pdf_ico (PDF 957 kB)
Termín uzavření: 10.08.2020, Termín uveřejnění: 10.08.2020, Termín sejmutí: 31.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - LÁTALOVÁ Kamila, LÁTAL Marek
pdf_ico (PDF 1.01 MB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 05.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2020 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s.
pdf_ico (PDF 301 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 05.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 08/S/2020 o poskytnutí dotace - Krasobruslařský klub Telč, z.s.
pdf_ico (PDF 283 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 12.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2020 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
pdf_ico (PDF 284 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 02.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2020 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
pdf_ico (PDF 303 kB)
Termín uzavření: 10.06.2020, Termín uveřejnění: 10.06.2020, Termín sejmutí: 05.06.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/S/2020 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z.s.
pdf_ico (PDF 347 kB)
Termín uzavření: 16.04.2020, Termín uveřejnění: 16.04.2020, Termín sejmutí: 17.04.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2020 o poskytnutí dotace - Autoklub Tourservis Telč, z.s.
pdf_ico (PDF 298 kB)
Termín uzavření: 14.04.2020, Termín uveřejnění: 14.04.2020, Termín sejmutí: 10.04.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 13/K/2020 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
pdf_ico (PDF 297 kB)
Termín uzavření: 14.04.2020, Termín uveřejnění: 14.04.2020, Termín sejmutí: 14.04.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 05/K/2020 Společnost telčské místní dráhy, z. s.
pdf_ico (PDF 271 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 20.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2020/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno (370tis.)
pdf_ico (PDF 315 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 20.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno (1 200 000tis.)
pdf_ico (PDF 286 kB)
Termín uzavření: 20.02.2020, Termín uveřejnění: 20.02.2020, Termín sejmutí: 10.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/K/2020 o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
pdf_ico (PDF 286 kB)
Termín uzavření: 07.02.2020, Termín uveřejnění: 07.02.2020, Termín sejmutí: 07.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 02/S/2020 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
pdf_ico (PDF 289 kB)
Termín uzavření: 07.02.2020, Termín uveřejnění: 07.02.2020, Termín sejmutí: 06.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2020 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z. s.
pdf_ico (PDF 283 kB)
Termín uzavření: 06.02.2020, Termín uveřejnění: 06.02.2020, Termín sejmutí: 05.01.2023
Veřejnoprávní smlouva č.2/K/2020 - Kruh přátel hudby, z.s.
pdf_ico (PDF 300 kB)
Termín uzavření: 04.02.2020, Termín uveřejnění: 04.02.2020, Termín sejmutí: 03.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2020/FO - SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. 500 tis.
pdf_ico (PDF 270 kB)
Termín uzavření: 04.02.2020, Termín uveřejnění: 04.02.2020, Termín sejmutí: 03.02.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2020/FO - SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. - 1mil.
pdf_ico (PDF 276 kB)
Termín uzavření: 23.01.2020, Termín uveřejnění: 23.01.2020, Termín sejmutí: 23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2020/FO - Sdílení o.p.s.
pdf_ico (PDF 293 kB)
Termín uzavření: 30.09.2019, Termín uveřejnění: 30.09.2019, Termín sejmutí: 27.09.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2019/FO - Služby Telč spol. s r. o.
pdf_ico (PDF 297 kB)
Termín uzavření: 30.09.2019, Termín uveřejnění: 30.09.2019, Termín sejmutí: 27.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - ROVNÁ Marcela
pdf_ico (PDF 975 kB)
Termín uzavření: 20.09.2019, Termín uveřejnění: 20.09.2019, Termín sejmutí: 19.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Telč
pdf_ico (PDF 992 kB)
Termín uzavření: 11.09.2019, Termín uveřejnění: 11.09.2019, Termín sejmutí: 12.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomela P., Vomelová M.
pdf_ico (PDF 992 kB)
Termín uzavření: 05.09.2019, Termín uveřejnění: 05.09.2019, Termín sejmutí: 05.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - CHALUPSKÁ Helena
pdf_ico (PDF 954 kB)
Termín uzavření: 03.09.2019, Termín uveřejnění: 03.09.2019, Termín sejmutí: 02.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - LÁTALOVÁ Kamila, LÁTAL Marek
pdf_ico (PDF 1.14 MB)
Termín uzavření: 03.09.2019, Termín uveřejnění: 03.09.2019, Termín sejmutí: 02.09.2022
Smlouva o poskytnutí dotace - HRON Milan
pdf_ico (PDF 1003 kB)
Termín uzavření: 19.08.2019, Termín uveřejnění: 19.08.2019, Termín sejmutí: 19.07.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2019/FO o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
pdf_ico (PDF 260 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2019 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s.
pdf_ico (PDF 283 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 02.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 08/S/2019 o poskytnutí dotace - Krasobruslařský klub Telč, z.s.
pdf_ico (PDF 278 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 25.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 07/S/2019 o poskytnutí dotace - Autoklub Tourservis Telč, z.s.
pdf_ico (PDF 295 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 29.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2019 o poskytnutí dotace - Orel jednota Telč
pdf_ico (PDF 289 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 25.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2019 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Telč, pobočný spolek
pdf_ico (PDF 306 kB)
Termín uzavření: 02.05.2019, Termín uveřejnění: 02.05.2019, Termín sejmutí: 02.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2019 o poskytnutí dotace - SK Telč, z.s.
pdf_ico (PDF 348 kB)
Termín uzavření: 16.04.2019, Termín uveřejnění: 16.04.2019, Termín sejmutí: 11.04.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2019 poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z.s.
pdf_ico (PDF 279 kB)
Termín uzavření: 18.02.2019, Termín uveřejnění: 18.02.2019, Termín sejmutí: 15.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2019 poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z.s.
pdf_ico (PDF 297 kB)
Termín uzavření: 15.02.2019, Termín uveřejnění: 15.02.2019, Termín sejmutí: 14.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2019 poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
pdf_ico (PDF 305 kB)
Termín uzavření: 13.02.2019, Termín uveřejnění: 13.02.2019, Termín sejmutí: 08.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/K/2019 o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
pdf_ico (PDF 308 kB)
Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 07.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/K/2019 poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z.s.
pdf_ico (PDF 291 kB)
Termín uzavření: 12.02.2019, Termín uveřejnění: 12.02.2019, Termín sejmutí: 12.02.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 02/S/2019 poskytnutí dotace - TJ Sokol, pobočný spolek
pdf_ico (PDF 306 kB)
Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019/FO o poskytnutí dotace - Diecézní Charita Brno
pdf_ico (PDF 292 kB)
Termín uzavření: 28.01.2019, Termín uveřejnění: 28.01.2019, Termín sejmutí: 28.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 01/2019/FO o poskytnutní dotace - Diecézní Charita Brno
pdf_ico (PDF 297 kB)
Termín uzavření: 11.01.2019, Termín uveřejnění: 11.01.2019, Termín sejmutí: 11.01.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 03/2019/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o. p. s.
pdf_ico (PDF 289 kB)
Termín uzavření: 27.12.2018, Termín uveřejnění: 27.12.2018, Termín sejmutí: 21.12.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 14/2018/FO o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika Telč spol. s r. o.
pdf_ico (PDF 286 kB)
Termín uzavření: 06.12.2018, Termín uveřejnění: 06.12.2018, Termín sejmutí: 03.12.2021
Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - Římskokatolická farnost Telč
pdf_ico (PDF 233 kB)
Termín uzavření: 23.10.2018, Termín uveřejnění: 23.10.2018, Termín sejmutí: 15.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018/FO o poskytnutí dotace - Služby Telč spol. s r.o.
pdf_ico (PDF 290 kB)
Termín uzavření: 09.10.2018, Termín uveřejnění: 09.10.2018, Termín sejmutí: 11.10.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
pdf_ico (PDF 270 kB)
Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 10.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Vomelovi
pdf_ico (PDF 529 kB)
Termín uzavření: 22.08.2018, Termín uveřejnění: 22.08.2018, Termín sejmutí: 23.08.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Kovář J.
pdf_ico (PDF 474 kB)
Termín uzavření: 29.05.2018, Termín uveřejnění: 29.05.2018, Termín sejmutí: 24.05.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018/FO o poskytnutí dotace - HZS Kraje Vysočina
pdf_ico (PDF 288 kB)
Termín uzavření: 09.04.2018, Termín uveřejnění: 09.04.2018, Termín sejmutí: 05.04.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 01/S/2018 o poskytnutí dotace - SK Telč, s.z.
pdf_ico (PDF 289 kB)
Termín uzavření: 15.03.2018, Termín uveřejnění: 15.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 07/K/2018 o poskytnutí dotace - TELČísla, z. s.
pdf_ico (PDF 304 kB)
Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 05/S/2018 o poskytnutí dotace - Orel Jednota Telč
pdf_ico (PDF 308 kB)
Termín uzavření: 12.03.2018, Termín uveřejnění: 12.03.2018, Termín sejmutí: 12.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 04/S/2018 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Telč
pdf_ico (PDF 316 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 12/K/2018 o poskytnutí dotace - Společnost telčské místní dráhy, z. s.
pdf_ico (PDF 306 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 10/S/2018 o poskytnutí dotace - Florbal Telč, z.s .
pdf_ico (PDF 299 kB)
Termín uzavření: 08.03.2018, Termín uveřejnění: 08.03.2018, Termín sejmutí: 08.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/S/2018 o poskytnutí dotace - Sportovní klub Telč, z. s.
pdf_ico (PDF 359 kB)
Termín uzavření: 01.03.2018, Termín uveřejnění: 01.03.2018, Termín sejmutí: 19.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018/FO o poskytnutí dotace - Sdílení o.p.s.
pdf_ico (PDF 396 kB)
Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
pdf_ico (PDF 298 kB)
Termín uzavření: 16.02.2018, Termín uveřejnění: 16.02.2018, Termín sejmutí: 15.02.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno
pdf_ico (PDF 301 kB)
Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 03/K/2018 o poskytnutí dotace - NPÚ Státní zámek Telč
pdf_ico (PDF 287 kB)
Termín uzavření: 05.02.2018, Termín uveřejnění: 05.02.2018, Termín sejmutí: 29.01.2021
Veřejnoprávní smlouva č. 02/K/2018 o poskytnutí dotace - Kruh přátel hudby, z. s.
pdf_ico (PDF 283 kB)
Termín uzavření: 26.01.2018, Termín uveřejnění: 26.01.2018, Termín sejmutí: 25.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
pdf_ico (PDF 266 kB)
Termín uzavření: 12.01.2018, Termín uveřejnění: 12.01.2018, Termín sejmutí: 11.01.2021
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Poliklinika spol. s r. o.
pdf_ico (PDF 261 kB)
 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města 2018-2022

Zápis ze ZM 01
31. října 2018
(PDF 704 kB)
Zápis ze ZM 02
17. prosince 2018
(PDF 73 kB)
Zápis ze ZM 03
18. února 2019
(PDF 85 kB)
Zápis ze ZM 04
15. dubna 2019
(PDF 1.25 MB)
Zápis ze ZM 05
17. června 2019
(PDF 88 kB)
Zápis ze ZM 06
16. září 2019
(PDF 71 kB)
Zápis ze ZM 07
4. listopadu 2019
(PDF 60 kB)
Zápis ze ZM 08
16. prosince 2019
(PDF 66 kB)
Zápis ze ZM 09
17. února 2020
(PDF 81 kB)
Zápis ze ZM 10
25. května 2020
(PDF 69 kB)
Zápis ze ZM 11
29. června 2020
(PDF 62 kB)


Elektronická podatelna MěÚ Telč

více
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

20.09.2020
15:43:34
Teplota vzduchu 21.8 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1016.9 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 2.3
Sluneční záření 311 W/m²

Partneři města TELČ

Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska Úřední deska

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč