Vyhláška č. 1/2022 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pdf_ico (PDF 441 kB)
Vyhláška č. 6/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství pdf_ico (PDF 673 kB)
Vyhláška č. 5/2021 - o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace pdf_ico (PDF 267 kB)
Vyhláška č. 4/2021 - o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace pdf_ico (PDF 265 kB)
Vyhláška č. 3/2021 - o místním poplatku z pobytu pdf_ico (PDF 452 kB)
Vyhláška č. 2/2021 - o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace pdf_ico (PDF 1,43 MB)
Vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace pdf_ico (PDF 2,46 MB)
Vyhláška č. 3/2019 - O zřízení městské policie pdf_ico (PDF 214 kB)
Vyhláška č. 2/2019 - O místním poplatku z pobytu pdf_ico (PDF 520 kB)
Vyhláška č. 1/2019 - O místním poplatku ze psů pdf_ico (PDF 457 kB)
Vyhláška č. 1/2018 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf_ico (PDF 1,42 MB)
Nařízení č. 1/2017 - O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích pdf_ico (PDF 1,40 MB)
Nařízení č. 1/2015 - O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Telče pdf_ico (PDF 61 kB)
Nařízení č.4/2014 - O provádění zimní údržby na místních komunikacích pdf_ico (PDF 3,69 MB)
Vyhláška č 3/2014 - O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno pdf_ico (PDF 416 kB)
Vyhláška č. 2/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1992 O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče pdf_ico (PDF 308 kB)
Vyhláška č. 1/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1997 Zásady pro užívání bytů v domě s pečovatelskou službou v Telči pdf_ico (PDF 309 kB)
Nařízení č. 2/2013 O vyloučení vstupu občanů do lesa v zájmu jejich zdraví a bezpečnosti pdf_ico (PDF 698 kB)
Nařízení č. 1/2013 O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pdf_ico (PDF 911 kB)
Vyhláška č. 4/2012 O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 1/2003 O závazných částech územního plánu Města Telče pdf_ico (PDF 342 kB)
Vyhláška č. 2/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí pdf_ico (PDF 325 kB)
Vyhláška č. 1/2012 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství pdf_ico (PDF 3,88 MB)
Vyhláška č. 2/2011 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 2/2002 Řád veřejných pohřebišt' pdf_ico (PDF 312 kB)
Vyhláška č. 3/2009 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 5/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města Telče pdf_ico (PDF 350 kB)
Vyhláška č. 3/2008 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pdf_ico (PDF 304 kB)
Vyhláška č. 2/2008 O zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pdf_ico (PDF 298 kB)
Vyhláška č. 1/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pdf_ico (PDF 328 kB)
Vyhláška č. 1/2006 - Školské obvody spádových základních škol na území města Telče pdf_ico (PDF 771 kB)
Vyhláška č. 2/2005 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče - část Studnice pdf_ico (PDF 1,73 MB)
Vyhláška č. 1/2005 - O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice) pdf_ico (PDF 1,85 MB)
Vyhláška č. 1/2004 - O systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Telče pdf_ico (PDF 1,84 MB)
Vyhláška č. 2/2003 - Požární řád města Telče pdf_ico (PDF 3,11 MB)
Vyhláška č.2/2001 - O znaku města Telče a jeho užívání pdf_ico (PDF 681 kB)
Vyhláška č. 3/1997 - O zásadách pro udělování cen Města Telče pdf_ico (PDF 666 kB)
Vyhláška č.3/1992 - O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a Aktuální znění obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pdf_ico (PDF 1,12 MB)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč