Telčské podzemí

Telčské podzemí Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.
Podzemí je pojato jako zábavná multimediální expozice. Návštěvníci nahlédnou jak do nitra telčského podzemí v „surovém“ stavu, v jakém dále prochází podél celého telčského náměstí. A rovněž se ocitnou v rekonstruovaných prostorách, kde je prostřednictvím moderních projekčních technologií představeno město Telč a okolí a důležité okamžiky ve vývoji města.
Telčské podzemí
Projekt byl financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Podzemí si v tomto roce prohlédlo 4011 návštěvníků, od otevření expozice 39336 návštěvníků.

Vstup ze dvora ZUŠ, náměstí Zachariáše z Hradce 71
Prohlídka je možná pouze po objednání v Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407 nebo přes e-mail info@telc.eu .

Otevírací doba: 
Aktuální otevírací dobu najdete zde.Telčské podzemí se poprvé otevřelo 6. září 2014 na Den památek.
Telčské podzemíJiž téměř půl tisíce návštěvníků zhlédlo novou expozici telčského podzemí. V množství různých reakcí se objevují ty obdivné, občas ale zazní i ty druhé. Často jsou jen malým nedorozuměním. V případě podobných počinů, a zpřístupnění byť části podzemí pod náměstím velký počin je, to není nic neobvyklého. V informacích, které se k této události objevily v tisku, zapadlo to podstatné. Expozice je ve zkušebním provozu a hledá svou definitivní tvář. Nakonec to tak psal starosta Fabeš v minulých TL. Je zřejmé, že její autory čeká ještě nemalá práce. Především pro cizí návštěvníky musí najít výraznější podobu. Ti jsou zatím do telčských reálií „vtaženi“ několikaminutovým, velmi působivým filmem Dana Svátka. A potom? Průvodce se jakoby „ztratí“. Záměr, aby se návštěvník, s využitím instalované moderní techniky, která umí opravdu „všechno možné“, prováděl sám, je hodný 21. století. Jenže na tohle nejsme moc zvyklí. Nejde o domácí. Ti, co dokáží ovládat velkoplošnou obrazovku, by u ní rádi strávili více času, než je doba prohlídky. Nabídka je úžasná. Ale cizí, kterých bude v budoucnu většina, očekávají nějakou konkrétní sumu informací. O podzemí, o městě, o okolí. Nabízí se řada variant. Vzpomínka na kdysi tolik úspěšný kinoautomat, kdy si jeho návštěvníci sami volili průběh dalšího děje z několika daných možností, je jedna z nich: Historie města, procházka okolím ap. Připomínky k technickým záležitostem jsou buď zmíněným nedorozuměním, nebo patří k dětským nemocem každé podobné instalace a určitě budou vyřešeny. A pak čurající hasič... Samozřejmě, že nejvíce zaujal novináře hledající senzace. Pokud ale nedostane v čase prohlídky konkrétní funkci, bude jeho postava a „vystoupení“ tím nejčastějším, o čem se budou odcházející z expozice bavit. A to určitě není jejím hlavním posláním. Jaké bude podzemí v roce 2015? Záleží i na vás. Navštivte ho, pozorně se dívejte a přemýšlejte. Jak napsal starosta města: K podobě expozice může přispět každý z nás. /z/
Telčské listy 10/2014

Fotografie z podzemí najdete na stránce dole pod mapkou.

Telčské podzemíTELČSKÉ PODZEMÍ - KONCEPCE MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE
Koncepce multimediální expozice Telčského podzemí má za úkol nejenom poučit, ale i pobavit, a to pomocí vyspělých technologií. Celá expozice je zároveň pojata, jako živý projekt, na kterém se do budoucna mohou podílet nejen všichni obyvatelé Telče, ale i sami návštěvníci.

V podzemí je možno vidět a slyšet:
Mistscreeny (virtuální příčky) s projekcí: výpovědí pamětníků, 3D animaci telčského podzemí a domů nad ním. V blízké budoucnosti (březen 2015) pak zdynamizovaný průjezd celým městem, animace o vzniku města aj.
Půlkruhovou projekci s ukázkou časosběrného dokumentu z Telče a blízkého okolí režiséra Daniela Svátka.
Akustickou chodbu s ukázkami: hudby vzniklé v Telči nebo skladeb napsaných pro Telč, čtené Telčské pověsti, básně, ukázky z literatury aj.
Interaktivní podlahu s efekty znázorňujícími vývoj a proměnu města a okolí v různých časových etapách.
Multitouchový interaktivní stůl, fungující jako aktivní databanka a zároveň jakýsi spojník všech ostatních zařízení z expozice (ve stole je databáze všech ostatních obsahů z podzemí). Obsah zahrnuje vše, od historických map a dokumentů až po videa, současné fotografie a interaktivní mapu celého regionu.

Telčské podzemíNÁVŠTĚVNÍ ŘÁD TELČSKÉHO PODZEMÍ
Otevírací doba
Aktuální otevírací dobu naleznete zde.

Počet osob na prohlídku
Dle aktuálních vládních nařízení. Maximálně 20 lidí na jedné prohlídce. 

Rezervace prohlídek
Rezervaci prohlídek zajišťuje Informační centrum Městského úřadu Telč - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu. 

U rezervací nad 10 osob je nutné si vyzvednout vstupenky nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky, jinak je rezervace zrušena.

Ceník vstupného
Ceník vstupného je k dispozici na informačním centru nebo zde.

Pokladna podzemí/zakoupení vstupenek
Vstupenky je možné si zakoupit v informačním centru. Zde je i zahájení prohlídky.

Vstup do podzemí
Zahájení prohlídky u prostor informačního centra. Následně vstup ze dvora Základní umělecké školy, náměstí Zachariáše z Hradce 71.

Organizace prohlídek
Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou se prokáže průvodci u vstupu do podzemí ve vymezenou dobu. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět.
Ve vymezenou hodinu se návštěvníci shromáždí u vstupu do podzemí. Zde pod dohledem průvodce budou vpuštěni do podzemních prostor.
Délka prohlídky – cca 40 min.


Ochranný oděv
Není nutný zvláštní ochranný oděv.

Vybavení návštěvníka
Vzhledem k tomu, že část podzemí není osvětlena, je při její prohlídce nutná svítilna. Svítilnu si návštěvník může zapůjčit při vstupu do podzemí.

Výklad
Výklad v podzemí je v českém jazyce.

Organizační a bezpečnostní pokyny
Děti ve věku do 15 let mají povolen přístup jen v doprovodu osob starších 18 let.
Osobám důvodně podezřelých z požití alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek je přístup do objektu zakázán.
Psům a jiným domácím zvířatům není vstup dovolen.
Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce a pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a zajištění plynulosti návštěvnického provozu, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

Je zakázáno:
- rušit hlukem nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku (hudbou, zpěvem, křikem, pláčem, používáním přehrávačů, mobilními telefony, a jinými hlasitými projevy a podobnou činností),
- jíst a pít v prostorách podzemí,
- kouřit v prostorách celého objektu, vztahuje se i na elektronickou cigaretu,
- manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,
- jakkoliv manipulovat se zabezpečovacími, větracími, osvětlovacími, monitorovacími, kontrolními a informačními zařízeními ve všech prostorách podzemí,
- jakékoliv znečišťování prostor podzemí,
- jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, zejména dotýkat se stěn a zařízení audiovideo techniky (mimo dotykového stolu) psát nebo malovat po stěnách nebo jinak objekt poškozovat

Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Více informací poskytnou pracovníci informačního centra, kontakt:
Informační centrum Městského úřadu Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel.: +420 567 112 407; +420 567 112 408
e-mail: info@telc.eu

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 3. 9. 2014 a je platný do odvolání.

Telčské podzemí, září 2014

Fotografie z telčského podzemí a slavnostního otevření
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (24.04.2014) , UPRAVIL: Eliška Rodová (03.10.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

25.11.2020
11:49:23
Teplota vzduchu -1.6 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1025.7 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 44 W/m²

Partneři města TELČ

Telčské podzemí Telčské podzemí Telčské podzemí Telčské podzemí Telčské podzemí Telčské podzemí Telčské podzemí Telčské podzemí Telčské podzemí Telčské podzemí

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč