Tajemník

Kontakty

jméno a příjmení email telefon osobní certifikát
Mgr. Pavel Soukop pavel.soukop@telc.eu 567 112 415 osobní certifikát
QRAdresa: nám. Zachariáše z Hradce 70, 588 56 Telč
E-mail: tajemnik@telc.eu

Do působnosti spadá:
- je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi
- zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce
- plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou
- stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu
- plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu
- vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce


Bezprostředně řídí oddělení sekretariát starosty a tajemníka, krizové řízení a oddělení informatiky.
VLOŽIL: Dušan Novotný (11.06.2012) , UPRAVIL: Iva Slatinská (02.11.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč