Elektronická podatelna MěÚ Telč

Elektronická adresa
epodatelna@telc-etc.cz
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Telč.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
Městský úřad Telč, podatelna, nám. Zachariáše z Hradce 70, 588 56 Telč
Úřední hodiny podatelny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod., ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy (vzor):

Potvrzení doručení datové zprávy
Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: 2004-12-29 14:09:00
Předmět / Subject: XXX
Identifikátor / Identier: YYY
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance


kde XXX je předmět přijaté zprávy a YYY jedinečný identifikátor, pod kterým je podání evidováno v elektronické podatelně

Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.
Úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
Dokument v digitální podobě je možné doručit na přenosných nosičích dat, tj na CD, DVD, USB. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu epodatelna@telc-etc.cz nebo na adresu ict@telc.eu.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát
Jméno SN Platnost od Platnost do
Kristina Tarasová 5216861 20.9.2019 9.10.2020
Terezie Veselá 5216788 20.9.2019 9.10.2020
Ing. Dušan Novotný 5261237 21.10.2019 9.11.2020

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů
1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37)
- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen,
nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů potvrzeno, pořípadě doplněno podáním podepsaným zaručeným elektronickým podpisem (viz. výše), nebo písemně příp. ústně do protokolu (§ 37/4 SŘ).

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Další náležitosti podání jsou uvedeny v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

3. Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.
VLOŽIL: Dušan Novotný (14.05.2012) , UPRAVIL: Iva Slatinská (02.11.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

28.11.2020
17:55:40
Teplota vzduchu 0.1 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1024.4 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Elektronická podatelna MěÚ Telč Elektronická podatelna MěÚ Telč Elektronická podatelna MěÚ Telč Elektronická podatelna MěÚ Telč Elektronická podatelna MěÚ Telč Elektronická podatelna MěÚ Telč Elektronická podatelna MěÚ Telč Elektronická podatelna MěÚ Telč Elektronická podatelna MěÚ Telč Elektronická podatelna MěÚ Telč

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč