Odbor vnitřních věcí

Kontakty

jméno a příjmení email telefon osobní certifikát
JUDr. Jana Matoušková (vedoucí) jana.matouskova@telc.eu 567 112 461 osobní certifikát
Renáta Koníčková renata.konickova@telc.eu 567 112 462 osobní certifikát
Marie Němečková marie.nemeckova@telc.eu 567 112 464 osobní certifikát
Jitka Pavlíčková jitka.pavlickova@telc.eu 567 112 465 osobní certifikát
Iva Slatinská iva.slatinska@telc.eu 567 112 463 osobní certifikát
QRAdresa: Na Sádkách 453, Telč
E-mail: ovv@telc.eu

Do působnosti spadá:
- vedení informačního systému evidence obyvatel
- zajišťování matričních agend
- zajišťování agend občanských průkazů a cestovních dokladů
- změny jména a příjmení
- ověřování podpisů a kopií listin
- žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů
- rozhodovací pravomoc na úseku zákonů o veřejných sbírkách, o právu shromažďovacím, atd.
- úkoly ve smyslu zákona o Sbírce zákonů
- spolupráce s Českým statistickým úřadem při sčítání lidu, domů a bytů
- vedení stálého seznamu voličů
- zajišťování voleb a referend
- přijímání a vyřizování petic
- ztráty a nálezy
- agenda přestupků v rozsahu pověření tajemníka úřadu
- legislativní činnost města, včetně evidence vyhlášek a nařízení samosprávných orgánů
- metodika smluvních vztahů města
- právní záležitosti města
- projednává přestupky podle zvláštních právních předpisů na úseku své působnosti
- zastupuje město při správních řízeních na úseku své působnosti

Řešení životních situací

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoby:
Marie Němečková 567 112 464 marie.nemeckova@telc.eu Odbor vnitřních věcí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
Jitka Pavlíčková 567 112 465 jitka.pavlickova@telc.eu Odbor vnitřních věcí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
VLOŽIL: Dušan Novotný (17.10.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (01.12.2022)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoby:
Marie Němečková 567 112 464 marie.nemeckova@telc.eu Odbor vnitřních věcí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
Jitka Pavlíčková 567 112 465 jitka.pavlickova@telc.eu Odbor vnitřních věcí
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde

odkaz na ministerské stránky www.mvcr.cz
 

VLOŽIL: Dušan Novotný (18.10.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (01.12.2022)
VLOŽIL: Dušan Novotný (15.05.2012) , UPRAVIL: Dušan Novotný (22.04.2013)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč