Veřejná shromáždění

Veřejná shromáždění
Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím č. 84/1990 Sb. v platném znění se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.
 
Veřejným shromážděním nejsou:
 • shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy (např. zasedání zastupitelstva města)
 • shromáždění související s poskytováním služeb (průvodcovská, pohostinská, reklamní apod. činnost)
 • jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (kulturní, zábavní, sportovní akce apod.)
 • shromáždění pořádaná právnickými osobami přístupná jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům
 • shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, pouti a jiné průvody a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání
 • shromáždění konaná v obydlích občanů
 • shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.
   
 
Oznámení o konání shromáždění na území města Telče lze podat:
 • osobně u odboru vnitřních věcí MěÚ Telč – pracoviště Na Sádkách čp. 453, Telč – kancelář č. 24 (JUDr. Jana Matoušková, telefon 567 112 461, e-mail: jana.matouskova@telc.eu); v případě nepřítomnosti kancelář č. 5 (Renáta Koníčková, telefon 567 112 462, e-mail: renata.konickova@telc.eu nebo Iva Slatinská,  telefon 567 112 463, e-mail: iva.slatinska@telc.eu)
 • písemně na adrese MěÚ Telč – odbor vnitřních věcí – nám. Zachariáše z Hradce čp. 10, 588 56 Telč
 • prostřednictvím elektronické podatelny úřadu (za dodržení podmínek stanovených pro podání ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění
 • prostřednictvím datové schránky (za dodržení podmínek stanovených pro podání ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění). 
   
VLOŽIL: Renáta Koníčková (13.02.2013) , UPRAVIL: Renáta Koníčková (02.01.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Prodej pozemků v zóně Dačická
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč