Odbor sociální

Kontakty

jméno a příjmení email telefon osobní certifikát
Mgr. Vít Drexler (vedoucí) vit.drexler@telc.eu 567 112 441 osobní certifikát
Dana Kantorová dana.kantorova@telc.eu 567 112 447 osobní certifikát
Bc. Marcela Láníková marcela.lanikova@telc.eu 567 112 442
Radka Macků radka.macku@telc.eu 567 112 443
QRAdresa: Na Sádkách 453, Telč
E-mail: so@telc.eu

Do působnosti spadá:
- agenda sociálního pracovníka:
∙ sociální poradenství, sociální šetření, pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým sociálním vyloučením, zjišťování potřeb obyvatel správního území
∙ výkon opatrovnictví občanům města z důvodu omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům
∙ vydávání Parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu zdravotně těžce postiženou

- agenda sociálně-právní ochrany dětí, zejména:
∙ ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
∙ ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
∙ působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
∙ péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
∙ zprostředkování osvojení a pěstounské péče
∙ návštěvy dětí v ústavech
∙ poradenská činnost

- poskytování odborné pomoci, zejména:
∙ občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc (agenda kurátora pro dospělé)
∙ rodičům nezl. dětí a mladistvým, kteří spáchali trestný čin nebo přestupek (agenda kurátora pro mládež)

- ostatní:
∙ zajišťování výkonu obecně prospěšných prací
∙ ustanovování zvláštního příjemce důchodu
∙ evidence tiskopisů na léky obsahující návykové látky, distribuce právnickým a fyzickým osobám provozujícím zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní péče
∙ provádění sociálního šetření u žadatelů o byt v domě zvláštního určení
∙ výkon státní správy na úseku drogové prevence a pomoci menšinám
∙ spolupráce s charitativními organizacemi, občanskými sdruženími při vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči

Řešení životních situací

Kompetentní osoba:
Mgr. Vít Drexler 567 112 441 vit.drexler@telc.eu Odbor sociální
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
Řešení výchovných problémů, přestupků a trestných činů mladistvých a činů jinak trestných spáchaných dětmi
VLOŽIL: Vít Drexler (20.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (05.09.2016)

Kompetentní osoba:
Mgr. Vít Drexler 567 112 441 vit.drexler@telc.eu Odbor sociální
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde

Protidrogový koordinátor, protidrogová prevence

VLOŽIL: Vít Drexler (20.11.2013) , UPRAVIL: Vít Drexler (20.11.2013)

Kompetentní osoba:
Mgr. Vít Drexler 567 112 441 vit.drexler@telc.eu Odbor sociální
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
Pomoc menšinám.
VLOŽIL: Vít Drexler (20.11.2013)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoby:
Dana Kantorová 567 112 447 dana.kantorova@telc.eu Odbor sociální
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
Radka Macků 567 112 443 radka.macku@telc.eu Odbor sociální
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde

Předrozvodové a porozvodové poradenství, sociální poradenství pro rodiny s dětmi.

VLOŽIL: Vít Drexler (20.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (05.09.2016)

Kompetentní osoba:
Mgr. Vít Drexler 567 112 441 vit.drexler@telc.eu Odbor sociální
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
Poskytování odborné pomoci občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc. Pomoc osobám vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody. Zajišťování výkonu obecně prospěšných prací.
VLOŽIL: Vít Drexler (20.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (20.05.2016)

Kompetentní osoba:
Mgr. Vít Drexler 567 112 441 vit.drexler@telc.eu Odbor sociální
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
Sociální poradenství, sociální šetření, pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým sociálním vyloučením.Výkon opatrovnictví občannům města z důvodu omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Ustanovování zvláštního příjemce důchodu. Provádění sociálního šetření u žadatelů o byt v domě zvláštního určení. Spolupráce s charitativními organizacemi, občanskými sdruženími při vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči.
VLOŽIL: Vít Drexler (20.11.2013)

Kompetentní osoba:
Mgr. Vít Drexler 567 112 441 vit.drexler@telc.eu Odbor sociální
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu zdravotně těžce postiženou.
VLOŽIL: Vít Drexler (20.11.2013) , UPRAVIL: Dušan Novotný (20.05.2016)

strukturovaný popis řešení úkonu ve vztahu k orgánu veřejné moci.
Kompetentní osoba:
Dana Kantorová 567 112 447 dana.kantorova@telc.eu Odbor sociální
Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 588 56 mapa
Úřední hodiny: uvedeny zde
Zprostředkování osvojení a pěstounské péče, sociální poradenství
VLOŽIL: Vít Drexler (20.11.2013) , UPRAVIL: Vít Drexler (20.11.2013)
VLOŽIL: Dušan Novotný (15.05.2012) , UPRAVIL: Dušan Novotný (25.08.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč