Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Vojenská meteorologická stanice

Na níže uvedené adrese je ve formátu PDF zpřístupněna kniha o historii vojenské hydrometeorologické služby.

http://www.hydrometeoservice.army.cz/htm/hms_aktuv.html

Vojenská meteorologická stanice byla na věži kostela sv. Jakuba na náměstí zřízena v roce 1946, podle kopie jednoho dokladu patřila pod vojenský útvar 8918, nebo tím útvarem sama byla.
Různě zaznamenané (kronika povětrnostní stanice ČHMÚ Kostelní Myslová / Telč) a také stále vyprávěné (pamětníci) odůvodnění, proč vojenští meteorologové do Telče přišli uvádí, že velkou, spíš hlavní, zásluhu na této dislokaci má tehdejší velitel vojenské povětrnostní služby pro Moravu důstojník Ing. František Bohdan (Bauer), telčský rodák a absolvent telčského gymnázia. Za své historické rozhodnutí (pro město Telč) mu byla v roce 1999 udělena Cena města Telče.
Podle vzpomínky jednoho ze zde sloužících vojáků sloužilo zde vždy cca pět vojáků, v místnostech na věži měli pozorovatelnu a pracoviště, ubytovaní byli v domě Hradecká čp.6/7.
Na zábradlí věže jsou dodnes navařené zbytky držáků meteorologických přístrojů. Povětrnostní budku měli v zámeckém parku.
Armáda začala ještě stavět novou stanici na kopci Buzový za městem, ale cca v roce 1954 přešla stanice „do civilu“ pod Český hydrometeorologický ústav a tomu je tak dodnes. Oficiálně se jmenuje Kostelní Myslová, protože hlavní objekt stanice leží na k.ú. této obce, ale část areálu, vč. umístění některých přístrojů, leží na k.ú. Telče. Takže někdy se uvádí stanice jako Telč. V současné době např. info o počasí na www.iDnes.cz.
Samotná historie meteorologických pozorování v Telči by vydala na odbornou studii, protože počasí zde začali měřit jezuité ve stejné době jako v pražském Klementinu. První český meteorolog, jezuita Antonín Strnad, působil jak v Praze, tak v telčské koleji řádu. Jen pro zajímavost - meteo stanici zde měla i německá armáda za II. světové války, v lokalitě Rovné pole v provizorním objektu, který se nezachoval.

Stanice od svého zřízení v roce 1946 do října 1947 působila v podřízenosti Školy povětrnostní služby v Praze - Kbelích. Od října 1947 do konce roku 1952 působila v podřízenosti Povětrnostní ústředny II v Brně (Špilberk), kde v té době působil jako náčelník telčský rodák štábní kapitán František Bohdan. Od 1. ledna 1953 do konce roku 1953 působila v podřízenosti Státního meteorologického ústavu MNO (tedy v období 1946 - 1953 působila jako stanice vojenská s vojenským personálem).
Dne 1. ledna 1954 vznikl Státní hydrometeorologický ústav, který zahájil svoji činnost v podřízenosti Ústřední správy vodního hospodářství v působnosti Ministerstva lesů a dřevařského průmyslu. Tímto dnem rovněž přešla stanice Telč z působnosti MNO do podřízenosti nově vytvořeného hydrometeorologického ústavu. Zároveň její původní vojenský personál přešel do pracovního poměru u tohoto ústavu.
Ing. Miroslav Flajšman
Vyšší ministerský rada
Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie Ministerstva obrany Praha

Telčské listy, prosinec 2009
Vojenští meteorologové slaví. Telč s nimi.
Na vojně v Telči
V roce 1884, tedy před 125 lety, definitivně rozhodlo tehdejší c.k. ministerstvo války, že v Telči nadále nebude dislokována vojenská posádka. Tou v té době byla rota polních myslivců 25. pluku z Brna. Stalo se tak přes velký odpor města, který vyústil dokonce bezúspěšnou intervencí starosty Aloise Petzla a dalších dvou radních u samotného císaře Františka Josefa I. Ztráta statutu posádkového města přinesla pak Telči na řadu let velkou hospodářskou stagnaci. Padla také možnost, že mladí muži z Telče a okolí mohli, byť jen ojediněle, část tříleté vojenské služby prožít doma. Možnost „být na vojně v Telči“ se znovu krátce objevila až v letech 1946 až 1953, kdy zde byla umístěna malá jednotka vojenských meteorologů. I když se nejedná o nijak vzdálenou historii, i ta pomalu upadá v zapomnění. V prosinci si bude česká, resp. československá, vojenská meteorologie připomínat 90. výročí svého vzniku. S trochou nadsázky se dá napsat, že s vojenskými meteorology může slavit také Telč. Dokonce dvakrát. Pojďme se na to podívat.
V létě roku 1946 byla rozhodnutím Ministerstva obrany dislokována do Telče speciální jednotka vojenských meteorologů. Za pozorovatelnu byla určena věž kostela sv. Jakuba. „Cílem opatření je zajistit sledování a popisování složitých povětrnostních jevů v této oblasti Českomoravské vysočiny a zajistit tak optimální podmínky pro bezpečné průlety jak vojenských, tak i civilních letadel,“ znělo odůvodnění kroku, který na čas přivedl vojáky opět do Telče. Od svého založení do října 1947 byla zdejší jednotka v podřízenosti Školy povětrnostní služby v Praze – Kbelích, poté přešla do podřízenosti Povětrnostní ústředny II Brno. Určitě nebylo náhodou, že náčelníkem brněnské ústředny byl v té době štábní kapitán František Bohdan – Bauer, telčský rodák a absolvent zdejšího gymnázia. Vojáci byli ubytováni v části Lannerova domu, stravovali se v tehdejších hostincích U Hauzarů na Starém Městě a U Macků na náměstí. V pětičlenné až sedmičlenné posádce byli meteorologové, radiotelegrafisté a samozřejmě velitel. Prvním byl Miroslav Kovařík, který po letech na službu v Telči vzpomíná takto: „Jedna směna trvala dvacet čtyři hodin. Část přístrojů jsme měli instalovaných v meteobudce v zámeckém parku, část na ochozu věže. Údaje o počasí, zakódované v číselných kódech, jsme ve stanovených relacích vysílali do hlavní sběrné stanice v Brně. Samozřejmě, že výstrahy o probíhajících nebezpečných povětrnostních jevech jsme vysílali ihned.“
Vojáci se v Telči rychle zabydleli. Byli vítanými pomocníky třeba při stavbě vánočního stromu, odzvonili nejedno zvonění za nemocného zvoníka. V té době ještě mohl při náročném úklidu kostela poznamenat kostelník pan Přinesdomů „zavoláme vojáky“ a oni ochotně přišli. Mirek Kovařík se také stal platným hráčem fotbalového SK. Modré uniformy určitě budily pozornost široké veřejnosti, ale především u telčských děvčat. Vojáků, kteří se v Telči oženili, nebylo málo. Mirek Kovařík, který s námi na vojnu v Telči vzpomíná, byl jedním z nich.
Rok 1953 byl posledním, kdy jednotka vojenských meteorologů v Telči působila. Ten rok přešla do působnosti Státního meteorologického ústavu Ministerstva národní obrany. 31. prosince 1953 pak skončila osmiletá éra, kdy Telč byla naposledy posádkovým městem.
1. ledna 1954 totiž vznikl Státní hydrometeorologický ústav, kam telčská meteostanice přešla i s tehdejším vojenským osazenstvem. To už ale bylo v nových prostorách na kopci Buzový mezi Telči a Kostelní Myslovou. Služba na věži určitě nebyla lehká. Vše potřebné tam bylo nutné dopravit lanovým výtahem nebo vynést. Byla ale také spojena s řadou úsměvných příhod, jako třeba s tou, kterou také připomněl pan Kovařík: „Pod vlivem různých strašidelných příhod, které nám rád vyprávěl zvoník pan Veselý, jsem jednou večer přes sebe přehodil bílé prostěradlo zespodu prosvícené lucernou a vstoupil do otevřeného okna věže směřujícího na náměstí. Zamával jsem rukama a sledoval zděšení, které mé vystoupení pode mnou způsobilo. Divadlo se ale neobešlo bez následků. Druhý den se na věži objevil příslušník četnické stanice. Naštěstí bez dalších následků pro pachatele.“
Předchozí text snad vysvětlil, proč by Telč mohla slavit letošní výročí s vojenskými meteorology. Byli zde několik let také „doma“.
Tím druhým důvodem k oslavě je osoba plk. Ing. Františka Bohdana – Bauera. 9. listopadu se dožil v Náměšti nad Oslavou úctyhodných 95 roků. Při příležitosti oslav 90. výročí vzniku vojenské hydrometeorologické služby jej 9. prosince ocení ministr obrany Martin Barták Záslužným křížem MO ČR III. stupně za dlouholeté vynikající plnění služebních povinností a za zásluhy o výstavbu a rozvoj vojenské hydrometeorologické služby.
A tak i tento příspěvek je malým blahopřáním jubilantovi do Náměště. Jen připomeneme, že v roce 1999 obdržel František Bohdan - Bauer Cenu města Telče právě za rozhodný podíl na vzniku vojenské povětrnostní stanice v Telči.

Za poskytnutí materiálů pro tento článek děkuji panu Miroslavu Kovaříkovi z Hradce Králové a vyššímu ministerskému radovi Ministerstva obrany v Praze Ing. Miroslavu Flajšmanovi, který do roku 2001 působil jako Náčelník hydrometeorologické služby AČR.
Oldřich Zadražil pro Telčské listy 12/2009
VLOŽIL: Terezie Veselá (07.05.2012)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

11.12.2019 - 27.12.2019

Usnesení z 28. schůze rady města, dne 4. 12. 2019 (PDF 51 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Opatření obecné povahy - návrh místní úprava provozu - vyhláška - Lhotka (PDF 230 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Veřejná vyhláška - nám. Zachariáše z Hradce, kabel NN (PDF 138 kB)

10.12.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování reprodukčním materiálem lesních dřevin (PDF 783 kB)

09.12.2019 - 23.01.2020

Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Rozseč - 134 EX 11012/12-1778 (PDF 292 kB)

06.12.2019 - 17.12.2019

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2019 (PDF 42 kB)

05.12.2019 - 10.01.2020

Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání "Novostavba rybníka na parc. č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" (PDF 1,05 MB)

05.12.2019 - 16.01.2020

Nabídka pracovní pozice - provozně-ekonomický manažer Mikroregionu Telčsko (PDF 34 kB)

04.12.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 25/2019, 26/2019, 27/2019 (PDF 53 kB)

Aktuality

13.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 13.12.2019více

11.12.2019

Sběrový kalendář na rok 2020více

10.12.2019

Projednání návrhu řešení revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradeckávíce

09.12.2019

Změny v železničním jízdním řádě pro období 2019/2020více

06.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 6.12.2019více

02.12.2019

Změny v autobusové dopravě od 15. 12. 2019více

29.11.2019

Projednání studie revitalizace sídliště Radkovskávíce

28.11.2019

Telč o Vánocích - přehled akcí od listopadu 2019 do ledna 2020více

27.11.2019

Telč mezi 25 nejzajímavějšími destinacemi světa, 2019více

27.11.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance pro zajištění provozu turistického informačního centravíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5955 návštěvníků, od otevření expozice 35270 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 09:15:04

  Teplota vzduchu:
  1,9 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1008,8 hPa
  Denní srážky:
  1 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 32 W/m²
 • Kamera LIVE