Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Radioamatéři

Patří do Telčské encyklopedie - První v Telči i v Československu: Radioamatéři

Zapomenutá historie. Překvapivé! Zcela nové! Ani jeden z předchozích přívlastků dostatečně nevyjadřuje poznatky badatele Ing. Ladislava Poláka z nejstarší historie československého radioamatérství se vztahem k Telči. Zálibě, která ještě nedávno v profesionálním prostředí řídila letecký provoz, zprávy o počasí a zachraňovala životy. Je 19. května 1930 a po zkouškách získává v Praze 6 radioamatérů první koncese k vysílání v Československu. Šok! Dva z nich jsou z Telče! Vzápětí přibývá další malá skupina zapálených nadšenců pro morseovku v éteru. I v ní je muž z Telče! A do třetice. V roce 1931 získává radioamatérskou koncesi první žena v Československu. Asi již nepřekvapí. Je z Telče! Jak to, že jsme byli, po Praze, druhým nejpočetněji zastoupeným sídlem v novém oboru? Jak to, že jsme na to zapomněli, jak to, že o tom tak málo víme? Odpověď? Životní osudy telčských pionýrů radioamatérství. MUDr. Zdeněk Neumann (*1905) se v roce 1943 stává obětí holocaustu. Ing. Ladislav Vydra (*1904) odchází před válkou do USA, odkud se již do republiky nevrací. Řadu let je zde pak spolupracovníkem Hlasu Ameriky. Pro Ing. Miroslava Švejnu je od roku 1934 domovem Slovensko. Jarmila Heřmanová (*1909) odchází před rokem 1940 také z Telče. Stává se paní Štědrou v Praze.
Uveřejňujeme skeny QSL lístků (karty formátu pohlednice, jimiž si amatéři navzájem potvrzují navázané spojení) telčských průkopníků radioamatérství. 
MUDr. Zdeněk Neumann vysílal jako OK2AC. Před rokem 1930 vysílal bez povolení jako CSUN, CS2UN ad. Uveřejňujeme jeho dva QSL lístky. První je z období před získáním koncese, druhý z roku 1937.
Ing. Ladislav Vydra vysílal před získáním koncese jako EC2YD, viz QSL lístek z roku 1927. Lístek W3AAZ-1 dokazuje, že se radioamatérství věnoval ještě v roce 1965 v USA.
Ing. Miroslav Švejna získal koncesi OK2AL. Později, na Slovensku, vysílal jako OK3AL.
Jarmila Heřmanová měla po získání koncese značku OK2JL. Nepoužitý lístek OK2AJ je z doby jejího vysílání před získáním koncese. K ní navíc získala kytici růží od předsedy zkušební komise. Od roku 1971 je pochována na hřbitově u sv. Anny.

Za poskytnutí skenů QSL lístků a odbornou pomoc při zpracování tohoto dílu Telčské encyklopedie děkujeme Ing. Ladislavu Polákovi z Tábora.
/z/ Telčské listy 02/2014


Tu vysielač B. Bystrica... I zásluhou telčského rodáka!
Přesně před 70 lety, 29. srpna 1944, vypuklo v Banské Bystrici Slovenské národní povstání (SNP). Zásadní odmítnutí politiky Slovenského štátu a spolupráce s nacistickým Německem zařadilo naše východní sousedy mezi země protihitlerovského uskupení. V této, pro Slovensko historické, události sehrál nezanedbatelnou roli telčský rodák Ing. Miloslav Švejna (*31.8.1911).
PhDr. Jana Odrobiňáková z Muzea SNP v Banské Bystrici, autorka studie Slobodný slovenský vysielač. Povstalecký rozhlas v Banskej Bystrici, ji pro TL popsala takto: „Osudnou se pro vysílání povstaleckého rozhlasu stal pátý den Povstání, sobota 2. září. Nálet německých letadel na jeho vysílač v Laskomeri ho vyřadil z provozu. Okamžitě bylo nutné najít řešení, protože vysílání bylo pro Povstání životně důležité. Našlo se ve vojenském vysílači pro leteckou komunikaci na letišti Tri Duby. I tak ho bylo ale potřeba upravit. V této vypjaté situaci se jeden z organizátorů povstaleckého rozhlasu, majitel radiotechnické dílny v Banské Bystrici, Ing. Karol Dillnberger, obrátil o pomoc na svého přítele, Ing. Miloslava Švejnu z nedaleké Podbrezové. Podařilo se. Nejenže byly během jediné noci provedeny nezbytné úpravy vysílače, ale Miloslav Švejna za pomoci pracovníků tamějších železáren, ve kterých pracoval, ho nainstaloval na ukořistěný nákladní automobil Mercedes. Povstalecké vedení tak dostalo vysílač slyšitelný v okruhu 60 km, navíc v úpravě, která snižovala nebezpečí jeho opětovného zničení bombardováním. Ani tato obětavost a vysoká odborná pomoc řady lidí okolo Miloslava Švejny ale nezabránily tomu, že 27. října v éteru zaznělo: „Prestávame vysielať situačné správy, budeme bojovat do víťazného konca...“ Vývoj událostí šel v tomto okamžiku zatím jiným směrem, než plánovali organizátoři Povstání. 30. října se v Banské Bystrici konala „oslava“ jeho porážky. Ti, kterým se nepodařilo ustoupit do hor, byli vystaveni pronásledování. Také Miloslav Švejna se ocitl ve vězení gestapa. Zřejmě ho zachránila jeho příslušnost do protektorátu, protože na počátku roku 1945 byl eskortován do vězení v Brně. Zde se šťastně dočkal konce války. Vrátil se k rodině na Slovensko, k práci hutního odborníka a také ke své milované radiotelegrafii.
Z mnoha zdrojů jsem se pokusil shromáždit životní příběh muže, na kterého rodné město téměř zapomnělo. Bohužel se neobjevil ani v biografickém slovníku Kdo byl kdo z telčských osobností, který vyšel na počátku 90. let. Lidská paměť je krátká...
Škola plná radioamatérů
Píše se rok 1922 a Mílu, jak mu říkají spolužáci, čeká velká změna. Místo do chlapecké školy na náměstí zamíří 1. září do tehdy majestátní budovy reálky v Masarykově ulici. Nespornou výhodou je, že školu má prakticky naproti rodnému domu v Tyršově ulici. Ta na své jméno ale ještě čeká, stejně jako protější parcela na stavbu sokolovny. Za štěstí může také považovat to, že fyziku a matematiku na reálce přednáší, spíš učí přesně podle Komenského, dr. Vojtěch Štech. Radiový přijímač, který si sám sestrojil, zaujme v hodinách fyziky snad všechny studenty. Některé ale o trochu více. Jako třeba starší Mílovy spolužáky, Láďu Vydru, Zdeňka Neumanna nebo Rudu Buriana. A také Mílu. S pomocí tatínka, mimochodem majitele jednoho z prvních rozhlasových přijímačů ve městě, se s nimi seznámí. Podle jejich vzoru se pouští do stavby svého prvního přijímače a vysílače. Práci mu usnadňuje široko daleko jediný obchůdek s elektrotechnickými součástkami pana Heřmana, jinak správce městské elektrárny. Ta stojí zatím osamoceně v budoucí Staňkově ulici. Také na dohled od Mílova bydliště a reálky. Že se zde potkává s jednou z dcer pana Heřmana, o dva roky starší Jarmilkou, je jaksi samozřejmé. Že to bude za pár let první žena, která v Československu získá radioamatérskou koncesi, nemůže nikdo tušit. Na podzim 1929 se v éteru ozvou nové signály OK2RD. Vysílá Miloslav Švejna, zatím nelegálně, stejně jako ostatní radioamatéři v Československu. Jako kdyby to bylo dnes. Chybí potřebná legislativa... To už ale Míla není žákem telčské reálky. Poslední ročník střední školy dokončí v Táboře. Důvod přestupu? Můžeme se jen dohadovat, zda jím bylo onemocnění otce, který brzy na to umírá.
Vysokoškolský diplom a koncese k vysílání
Miloslav Švejna pokračuje ve studiích na tehdy vyhlášené, a v republice jediné, Vysoké škole báňské v Příbrami, předchůdkyni dnešní VŠB - TU v Ostravě. 24. února 1934 zde se skvělým výsledkem skládá státní zkoušku a stává se inženýrem oboru hutnictví. Otázkou je, z čeho měl mladý muž větší radost. O čtyři roky dříve, 14. října 1930, totiž stejně úspěšně složil před komisí ministerstva pošt zkoušku pro získání koncese na radiové vysílání. Na Vánoce 1930 se v éteru ozval poprvé nový, již legální, volací znak OK2AL. Jen znalí morseovky poznají Mílovu vtipnou „fintu“ před zkušební komisi při volbě značky mezi jeho nelegální RD a zvolenou AL. Své starší kamarády, L. Vydru a Z. Neumanna, prakticky „dohnal“. Radioamatérskou koncesi získali jen o 5 měsíců dříve, 19. května 1930.
Na Slovensku, ale v republice
Půl roku po promoci, v květnu 1934, nastupuje Miloslav Švejna do tehdy Státních železáren v Podbrezové. Pracuje zde v různých technických funkcích. Později také zakládá rodinu. Ve Slovenském štátě
Miloslav Švejna stále pracuje v podbrezovských železárnách, postoupil na místo vedoucího technické přípravy výroby. Jako Čech ale nesmí vysílat. I demontovaný vysílač je pro režim nebezpečný, a tak neunikne pozornosti gestapa. Zachrání ho soudní znalec Karol Dillnberger. Ještě se spolu setkají. V radiovém zákulisí SNP, popsaném v úvodu příspěvku.
Opět v Československu
Po válce se Miloš Švejna vrací do Podbrezové. Je vedoucí celopodnikové údržby, krátce stojí v čele celého podniku, do roku 1964 zastává funkci hlavního inženýra. Ale hlavně. Opět vysílá OK3AL a úspěšně závodí v radioamatérských soutěžích. Pod jeho vedením zde vzniká úspěšný radioklub OK3KAC.
Příběh končí v Košicích
Strojírenský a hutnický gigant, Východoslovenské železárny, má potíže. Důvodů je mnoho. Hlavně ale chybí odborníci. Píše se rok 1964. Miloš Švejna je „převelen“ do Košic. Ani zde při náročné funkci výrobně-technického náměstka nezapomíná na morseovku. Je duší největšího radioklubu v tehdejším Československu OK3VSZ, na jehož založení se podílel. V roce 1977 odchází do důchodu. Dál se ale věnuje radiosvětu, předává své bohaté zkušenosti mládeži. 11. července 1995 se životní pouť Miloslava Švejny uzavírá.
Závěr za mě napsali ve smutečním oznámení jeho přátelé a spolupracovníci v Košicích: „Bol vzorom, radcom, pomocníkom a kamarátom. Bol to ozaj dobrý človek a celým srdcom radioamatér.“
O. Zadražil, Telčské listy 08/2014

Foto: 1932. Miloslav Švejna (uprostřed) před rodným domem v Tyršově ulici s kamarády - radioamatéry. Zcela vpravo je další absolvent reálky a radioamatér Rudolf Burian OK2AT z Třeště.
Archiv Anton Mráz, Košice


Telčské stopy v éteru
únor 1924 Ustavil se přípravný výbor Radioklubu československého. Pod výzvou k jeho založení je podepsán prof. Dr. Jaroslav Pantoflíček, přednosta Geodetického ústavu Vysoké školy technické v Praze (a telčský rodák).
2. dubna 1924 Prof. Jaroslav Pantoflíček se stal členem výboru nově ustanoveného Československého radioklubu.
21. června 1926 Ladislav Vydra (20) a Zdeněk Neumann (21) poprvé mezi sebou navázali radiové spojení. Stalo se v Telči mezi domy čp. 67 a 39 na náměstí.
2. ledna 1929 Prvním Čechoslovákem, který získal diplom WAC, je Ladislav Vydra. Diplom se uděluje za navázání spojení se stanicemi na všech světadílech.
19. května 1930 Ministerstvo pošt a telegrafů udělilo prvních šest amatérských vysílacích koncesí v Československu. Získali je také Ladislav Vydra OK2AG a Zdeněk Neumann OK2AC.
14. října 1930 Další obyvatel Telče složil zkoušky pro amatérskou vysílací koncesi. Miloslav Švejna OK2AL.
17. června 1931 Zkoušky pro získání amatérské koncese pro vysílání složila v Praze první žena v Československu. Jarmila Heřmanová Ok2JL z Telče.
Zdroj: Josef Daneš: Za tajemstvím éteru; NADAS 1985
Telčské listy 10/2014
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (28.01.2014) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (06.10.2014)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

11.12.2019 - 27.12.2019

Usnesení z 28. schůze rady města, dne 4. 12. 2019 (PDF 51 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Opatření obecné povahy - návrh místní úprava provozu - vyhláška - Lhotka (PDF 230 kB)

11.12.2019 - 27.12.2019

Veřejná vyhláška - nám. Zachariáše z Hradce, kabel NN (PDF 138 kB)

10.12.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování reprodukčním materiálem lesních dřevin (PDF 783 kB)

09.12.2019 - 23.01.2020

Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Rozseč - 134 EX 11012/12-1778 (PDF 292 kB)

06.12.2019 - 17.12.2019

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2019 (PDF 42 kB)

05.12.2019 - 10.01.2020

Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání "Novostavba rybníka na parc. č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" (PDF 1,05 MB)

05.12.2019 - 16.01.2020

Nabídka pracovní pozice - provozně-ekonomický manažer Mikroregionu Telčsko (PDF 34 kB)

04.12.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 25/2019, 26/2019, 27/2019 (PDF 53 kB)

Aktuality

13.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 13.12.2019více

11.12.2019

Sběrový kalendář na rok 2020více

10.12.2019

Projednání návrhu řešení revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradeckávíce

09.12.2019

Změny v železničním jízdním řádě pro období 2019/2020více

06.12.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 6.12.2019více

02.12.2019

Změny v autobusové dopravě od 15. 12. 2019více

29.11.2019

Projednání studie revitalizace sídliště Radkovskávíce

28.11.2019

Telč o Vánocích - přehled akcí od listopadu 2019 do ledna 2020více

27.11.2019

Telč mezi 25 nejzajímavějšími destinacemi světa, 2019více

27.11.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance pro zajištění provozu turistického informačního centravíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5955 návštěvníků, od otevření expozice 35270 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 15:15:03

  Teplota vzduchu:
  9,6 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1008,5 hPa
  Denní srážky:
  1 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 35 W/m²
 • Kamera LIVE