Osobnosti - dodatek

Druhý dodatek biografického slovníku osobností Telčska
 
Po obnovení činnosti Muzejního spolku v Telči v roce 1990 se jedním z jeho prvních cílů stalo zpracování malého biografického slovníku pod názvem Kdo byl kdo z telčských osobností. Nové podmínky po dlouhé době umožnily zařadit všechny osobnosti se vztahem k Telči, které v daném okamžiku byly redakční radě známy, bez obav z cenzurních zásahů. Malému kolektivu, který tvořili členové Muzejního spolku a jeho přátelé, se v roce 1995 podařilo (nebyl internet) dovést ojedinělou práci do zdárného konce. V tomto roce začal být v Telčských listech postupně zařazován, jako jejich příloha, jeden list slovníku. Autorský kolektiv od samého počátku připomínal, že mohlo dojít k opomenutí některé osobnosti, která nebyla v době zpracování slovníku redakční radě známa či ke které se nepodařilo shromáždit dostatek nezbytných údajů. Proto již v roce 1999 tento kolektiv připravil, a stejným způsobem publikoval, dodatek slovníku. Z volných listů přílohy TL pak Muzejní spolek vydal v omezeném nákladu celý slovník včetně zmíněného dodatku. Práce se setkala s velkým zájmem tehdejší veřejnosti a byla záhy rozebrána. Za dvě desetiletí, která od vydání uplynula, se mnohé změnilo. Úmrtím nás opustili současníci, kteří svým životem, aktivitami a prací by do slovníku patřili. Doba elektronických médií pak přinesla nové možnosti v nalézání dalších osobností, o kterých autorský kolektiv původní práce měl malé, v některých případech žádné, povědomí. Ani následující dodatek slovníku není dílem, které neomylně uvádí všechny, kdo pro Telč něco vykonali či svým původem k ní měli vztah a svou prací, případně díly, ji i posmrtně propagují. Stejný úkol jako před autorem tohoto dodatku tak bude v budoucnu i před jeho následovníky.
Oldřich Zadražil
 
Pár technických poznámek na úvod
Záhlaví, životopisná a hodnotící část každého biogramu jsou zpracovány podle v daném okamžiku dostupných údajů z různých zdrojů, které uvádím. Použil jsem úsporný slovníkový sloh tak, jak jej v v současné době používá vycházející Biografický slovník českých zemí, monumentální dílo Historického ústavu Akademie věd ČR.
Pod zkratkou "D" je uveden výběrově seznam vlastních prací osobnosti, u uměleckých pak jejich hlavní výtvarná a architektonická díla.
Pod zkratkou "L" je výběrově zařazena základní literatura o osobnosti s případnými odkazy na jiná lexikální díla.
Pod zkratkou "P" jsou základní informace o uložení písemné pozůstalosti a o dalších památkách vztahujících se k osobnosti.  
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (30.01.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč