Památník prvního letu člověka do vesmíru

Památník prvního letu člověka do vesmíruGagarin při stěhování promluvil!
Výstavba dopravního terminálu u areálu škol v Hradecké ulici vyřešila léta trvající nebezpečnou situaci při nástupu a výstupu dojíždějících žáků do dopravních prostředků. Krytý přístřešek nabízí cestujícím nejen úkryt před nepohodou, ale stal se také zajímavou dominantou daného prostoru. Autor projektu, Ing. arch. Jiří Ondráček, se navíc citlivě vypořádal s nezbytným posunem památníku prvního letu člověka do vesmíru, který zde byl umístěn v roce 1981. Památník, v Telči zkráceně Gagarin, se stal součástí terminálu! A právě nezbytné práce při jeho novém umístění přinesly překvapení: Gagarin promluvil! Když Antonín Bártů ze společnosti SATES prováděl technickou přípravu plastiky pro nové umístění, našel v ní vzkaz v láhvi. Na obyčejném listu papíru napsal její autor: Tuto plastiku zhotovili v roce 1977 Rostislav Magni, akad. sochař, Telčský rodák a Arnošt Chalupa, výtvarník z Brna. V roce 20. výročí prvního vesmírného letu dne 26. března 1981 byla plastika smontována a usazena. Zhotovena „na koleně“ se zbytky znalostí vymírajícího řemesla a v naději, že dílo přetrvá alespoň desítku let neklidného času. Památník prvního letu člověka do vesmíruNásledují podpisy obou autorů. Slouží ke cti všech, kdo osud zajímavého a nepříliš prezentovaného uměleckého díla mohli po jeho instalaci ovlivnit, že přání Rostislava Magniho, aby plastika přežila alespoň desítku let, se naplnilo. O neklidném času, který R. Magni zmiňuje v 33 roků starém vzkazu, věděl totiž své. Po roce 1969 upadl v nemilost a v době normalizace měl potíže s prezentací svých prací. I když to byla třeba připomínka prvního letu člověka do vesmíru. Vzkaz potvrzuje, že plastika „ležela“ čtyři roky v ateliéru. Obtížně se hledají kroky, které vedly k její instalaci v Telči. Z dobových materiálů je zřejmé, že ani ty nebyly snadné. O instalaci plastiky se slovem nezmínily Zprávy, občasník tehdejšího národního výboru, a nezaznamenal ji ani městský kronikář. A tak světlou výjimkou je zmínka ve školní kronice gymnázia. A paměť současníků. Právě Antonín Bártů, který vzkaz objevil, vzpomíná na nepříliš slavnostní odhalení plastiky, kterého se zúčastnil jako žák školy v dnešní Hradecké ulici. Jak bude se vzkazem naloženo? „Bude uložen v městském muzeu. Jeho opis a další dokumenty ze současné doby, včetně několika výtisků Telčských listů, vložíme do plastiky zpět,“ uvedl Jiří Křenek z odboru rozvoje městského úřadu. /z/
Telčské listy 12/2014

Památník prvního letu člověka do vesmíruAkademický sochař Rostislav Magni se narodil 16. srpna 1927 v Telči. Vystudoval Vyšší školu umělecko-průmyslovou. Později pracoval ve zlínských filmových ateliérech. Stěžejní je jeho sochařské dílo, především plastiky a reliéfy. Věnoval se také užité grafice. Zemřel 18. srpna 1994 ve Žďáru nad Sázavou, kde prožil podstatnou část svého tvůrčího života.

Památník prvního letu člověka do vesmíruPamátník prvního letu člověka do vesmíru


 
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (02.12.2014) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (07.04.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč