Míchova skála

Míchova skálaPověsti mikroregionu

V řásenském polesí je zajímavá skála, která se dnes nazývá Míchova, ale původně se jí říkalo Mnichova. K této skále se pojí následující pověst. Jednou, a je to již velmi velmi dávno, se rozhodl jeden mnich, že opustí klášter, odejde do nějaké pustiny a začne žít jako poustevník. Když došel až do hlubokého a pustého lesa v blízkosti Javořice, vybudoval si tam chatrč z větví a začal skromně žít. Živil se lesními plody, drobnými živočichy, ochočil si laň, která mu dávala mléko, a tak v práci a modlitbách trávil odříkavý život sám a sám. Když se o něm lidé v bližších i vzdálenějších vesnic dozvěděli, začali ho vyhledávat, radit se s ním o svých těžkostech a hledali u něj útěchu ve svých bolestech a strastech. Mnich se za ně modlil, dával jim rady a léčivé byliny. Pomáhal, jak jen mohl. Tak se stalo, že někteří vesničané začali mnicha považovat za zázračného muže, a aby mu byli na blízku, postavili si na kraji lesa chaloupky, takže tu vznikla malá vesnička. Té říkali Mnich. Žili spolu v lásce a spokojenosti do té doby, než si jich všimli dole, v pekle. Hned vyslali do těchto míst zkušeného ďábla, který měl za úkol vnést do vsi zlost a závist. Čert se dal do díla a začal u mnicha. Sváděl ho k nepravostem, naváděl ke lhaní, klení a upravoval příležitosti ke krádežím. Mnich však všem svodům odolával, nedal se svést, ačkoliv to bylo velmi těžké. Vždy znovu činil vesničanům dobro, i když se mu zlým odvděčovali. Čert proto stále víc podněcoval ve vsi zlobu a nenávist. Mnich z toho byl celý zoufalý. Proč jen jsou lidé na sebe tak zlí? Znovu o tom přemýšlel a nakonec se rozhodl, že vesnici opustí a vrátí se do kláštera. Tam však nebyl pochválen. Čím déle pobýval v klášteře, tím více mu připomínali, že má povinnost vesnici a její obyvatele zachránit. Zatím čert slavil vítězství. Hříšní lidé ve vsi Mnichu propadli peklu a s ním i celá obec. Když se mnich po čase vrátil z kláštera do míst, kde vesnice stávala, rozplakal se. Kladl si za vinu, že vesnici opustil, když ho její obyvatelé potřebovali. Plakal a rmoutil se tak, že nakonec žalem zkameněl. Mnichova skále (dnes Míchova) tuto pověst připomíná. Kopec, na kterém stávala mnichova chatrč, se nazývá Míchův vrch a vesnička Mnich? Po té téměř nic nezbylo.
Z Pověsti z Telče a okolí, díl IV.

Podle Vlastivědy Moravské Dačicko, Slavonicko, Telčsko u obce Řásná opravdu existovala v roce 1510 osada s názvem Mnich. Dále Vlastivěda Moravská od Jana Tiraye, Telecký okres, uvádí: jméno „Mnichova skála“ (vysoko strmící skaliska a spousta balvanů na sobě nakupených a po celém úbočí hory 780 m vysoké roztroušených) upomínají na zaniklou ves Mnich. Že by na této pověsti opravdu bylo něco pravdy?
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (20.10.2017) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (07.04.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč