Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Zhejral (Klatovec)

Rybník Zhejral (někdy též Zejhral), rašeliniště a rašelinné louky na jeho severním a západním břehu 1 km východně od obce Klatovec.

Katastrální územi: Klatovec

Výměra: 26,99 ha

Nadmořská výška: 675 - 696 m

Vyhlášeno: 1982


Předmětem ochrany je rozsáhlý soubor zachovalých společenstev vrchovinného oligotrofního rybníka, rákosin, rašelinišť, rašelinných luk, smilkových pastvin a iniciálních olšin v Jihlavských vrších. Spolu s navazujícím okolím představuje rybník krajinný segment s vysokou ekologickou a estetickou hodnotou.


Květena:

Vegetace území je relativně pestrá a zastoupení jednotlivých rostlinných společenstev je závislé především na výšce hladiny podzemní vody. V eulitorálu s uplatňují prosty zevaru vzpřímeného (Sparganium erectum) a přesličky poříční (Equisetum fluviatile). Dále od břehů rybníka se nacházejí vlhké pcháčové louky a minerotrofní ostřicové louky. Z typických a ohrožených druhů zde rostou např. bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ostřice dvoumužná (Carex diandra), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) aj. Poblíž okraje lesa na severovýchodním břehu rybníka roste ojediněle suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). Na sušších stanovištích na západním okraji území se nacházejí společenstva smilkových pastvin s hadím mordem nízkým (Scorzonera humilis). Roztroušené skupiny dřevin jsou tvořeny především vrbou ušatou (Salix aurita) a v. popelavou (S. cinerea). Hráz rybníka je lemována smíšeným různověkým porostem dřevin, v podrostu lze nalézt zimolez černý (Lonicera nigra), vzácně i dřípatku horskou (Soldanella montana). Na východním břehu rybníka a pod hrází (již mimo chráněné území) roste také rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a tolije bahenní (Parnassia palustris).


Zvířena:

V posledních letech zde proběhl intenzivní entomologický výzkum, jehož výsledkem jsou údaje o výskytu pěti set druhů motýlů. Podstatnou část představují duhy rašelinišť, podmáčených luk a bažin. K nejcharakterističtějším z nich patří tyrfofilní makadlovka Neofaculta infernella, obaleč dvousečný (Olthereutes bipunctanus), obaleč Apotomis sauciana, píďalka mokřadní (Eulithis testata), můřička rašelinná (Hypenodes humidalis) a dřevobarvec brusnicový (Lithomoia solidaginis). Zcela charakteristickými druhy pro chráněné území jsou obaleč Ancylis geminana a píďalka rudokřídlá (Hydriomena ruberata), troficky vázané na různé druhy vrb a vzácná osenice Dahlova (Diarsia dahlii), která vyhledává krovinaté biotopy vyšších poloh. Mělké zarostlé litorály rybníka jsou biotopem četných druhů obojživelníků. Vyskytují se zde skokan ostronosý (Rana arvalis), s. krátkonohý (R. lessonae), s. hnědý (R. temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea) aj. Typická pro )zemí je ptačí fauna rašelinných luk a mokřadů. Žijí zde bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Antheus pratensis), svrčilka zelená (Locustella naevia), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) a další. Systematický mammalogický průzkum prokázal výskyt 32 druhů savců. Za zmínk stojí výskyt rejsci černého (Neomys anomalus), hraboše mokřadního (Microtus agrestis), myšky drobné (Micromys minutu), plšíka lískového (Muscardinus avellanarius), netopýra severního (Eptesicus nilssoni) a vydry říční (Lutra lutra).


Území se z velké části nachází v 2. pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, kterým je rybník Karhov. V rybníku je chována pouze účelová rybí obsádky. Chráněné území není hospodářsky využíváno. Od roku 1993 v něm probíhají ochranářské zásahy, zaměřené na udržení podmínek pro existenci ohrožených společenstev rašelinných a mokrých luk. Jedná se především o kosení cenných ploch se společenstvy svazů Calthion a Violin caninae. Území je veřejnosti nepřístupné.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

19.10.2018 - 06.11.2018

Závěr zjišťovacího řízení - Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 - 2020 (PDF 758 kB)

17.10.2018 - 01.11.2018

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 31.10.2018 Telč - Podolí (PDF 54 kB)

17.10.2018 - 01.11.2018

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 31.10.2018 - Telč - Štěpnice (PDF 53 kB)

17.10.2018 - 31.10.2018

Usnesení z 96. schůze rady města, dne 10. 10. 2018 (PDF 223 kB)

16.10.2018 - 01.11.2018

Doručení exekučního příkazu (prodej nemovitých věcí) - Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. (PDF 684 kB)

10.10.2018 - 24.10.2018

Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí, 9.10.2018 (PDF 438 kB)

10.10.2018 - 26.10.2018

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Radek Šušlík (PDF 208 kB)

10.10.2018 - 26.10.2018

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Miroslav Procházka (PDF 225 kB)

10.10.2018 - 26.10.2018

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Libor Válek (PDF 221 kB)

Aktuality

15.10.2018

Telčské listy Říjen 2018více

15.10.2018

Silnice II/112, Nová Říše, 24.10.2018 - 31.10.2018více

15.10.2018

Virtuální prohlídkavíce

09.10.2018

Ztráty a nálezyvíce

06.10.2018

Výsledky voleb do zastupitelstva města Telče 2018více

05.10.2018

Upozornění pro občany - stojánek v Lipkáchvíce

05.10.2018

Zahrádkáři Telč více

25.09.2018

Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatelvíce

29.08.2018

Festival jídla v Jihlavěvíce

28.08.2018

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ v Telčivíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Virtuální prohlídka

  Virtuální prohlídka nabízí šest zastavení, tři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, další pak na Belpské lávce, v zámecké zahradě a na věži kostela sv. Jakuba.
  Virtuální prohlídka
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5748 návštěvníků, od otevření expozice 29194 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 18:06:04

  Teplota vzduchu:
  9,9 °C
  Rychlost větru:
  1,6 km/h
  Tlak vzduchu:
  1026,7 hPa
  Denní srážky:
  0,2 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE