Lukšovská (Řídelov)

Podmáčené smrčiny a přípotoční olšiny v plochém údolí bezejmenného potoka 500 m západně od kóty Farský kopec (669 m n. m.), asi 1,5 km severně od obce Řídelov.

Katastrální území: Řídelov

Výměra: 21,78 ha

Nadmořská výška: 632 - 650m

Vyhlášeno: 1984

Předmětem ochrany jsou lesní společenstva podmáčených smrčin a přípotočních olšin.

Květena:

Lesní porosty s vysokým přirozeným zastoupením smrku ztepilého (Picea abies) jsou trvalými společenstvy podmáčených půd v submontánním stupni Jihlavských vrchů. Vegetace je tvořena společenstvy podmáčených smrčin svazu Piceion excelsae, v okolí drobných vodních toků a na prameništích se vyskytují přípotoční a prameništní olšiny podvazu Alnenion glutinosoincanae. V podrostu smrkových partií dominuje třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). Pestřejší je druhové složení olšin, které tvoří olše lepkavá (Alnus gluinosa) s o. šedou (A. incana), místy je vtroušen jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V bylinném patře se vyskytují sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), blatouch bahenní (Caltha palustris), řeřišnice hořká (Cardamine amara), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), čarovník alpský (Circaea alpina), škarda bahenní (Crapis paludosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), přeslička lesní (Equiserum sylvaticum), starček vejčitý (Senecio ovatus), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), violka bahenní (Viola palustris) a řada dalších. Z chráněných druhů roste na březích potůčků dřípatka horská (Soldanella montana) a na stinných místech ve smrčinách lze nalézt plavuň pučivou (Lycopodium annotinum).

Zvířena:

Fauna území nebyla dosud podrobněji zkoumána, lze předpokládat druhy obvyklé pro smrkové lesy vyšších poloh.

Porosty jsou v současné době silně narušeny větrnými kalamitami následnou těžbou. Smrková kmenovina o stáří 150 let je zachována pouze v úzkém pruhu v severní části území a ve dvou skupinách v jižní části a je silně vystavena vlivu větru. Většinu území podrývají smrkové tyčoviny. V centrální části se nacházejí mlaziny, které jsou z velké části prořídlé a pěstebně zanedbané. Umělé zalesňování holin je obtížné vzhledem k silnému zabuřenělí třtinou. Cílem pěstebních zásahů je především zvýšení odolnosti porostů vůči větru. V mýtních porostech je třeba při obnovené těžbě respektovat přirozené zmlazení.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Mobilní rozhlas
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč