Míchova skála (Řásná)

Panorama z jedné ze dvou skal
Osamocený skalní útvar v lese na jižním svahu kóty 773 m n. m. západně od Velkého Pařezitého rybníka, asi 2 km severozápadně od obce řásná.

Katastrální území: Řásná

Výměra: 0,20 ha

Nadmořská výška: 765 - 774 m

Vyhlášeno: 1984

Míchova skála je jedním z nejlépe zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách následujícího obnažení a intenzivního mrazového zvětrávání granitu v periglaciálních podmínkách pleistocénu ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů.

Geologie:

Jedná se o komplex dvou skalisek s charakterem skalních věží a mrazových srubů. Výška skal dosahuje až 13 m. Žula má výraznou lavicovitou, místy i kulovitou odlučnost. Vyskytují se zde četné převisy, na první pohled patrné stopy exfoliace, sudby skalních bloků a odtokové žlábky. V jihozápadní části se nachází malá puklinová jeskyňka. Na povrchu skal se setkáváme s četnými mikrotvary zvětrávání a odnosu, především s voštinami a skalními výklenky.

Květena

Na vhodných místech na skalách a ve skalních štěrbinách rostou ojedinělé exempláře pionýrských druhů dřevin – břízy bělokoré (Betula pendula) a jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia). Místy roste také smrk ztepilý (Picea abies). Tyto dřeviny jsou doprovázeny některými druhy bylin, např. vrbkou úzkolistou (Chamerion angustifolium), a dále mechorosty a lišejníky. V okolí skalních útvarů se nachází kulturní smrčina.

Zvířena:

Vzhledem k charakteru a nevelké rozloze není území zoologicky významné, v okolí žije běžná fauna smrkových lesů vyšších poloh.

Lokalita byla dlouhou dobu intenzívně využívána horolezci jako cvičná skála. Vzhledem k velké návštěvnosti a poškozování okolí skal byla na žádost vlastníka pozemku v roce 1997 zrušena výjimka, povolující horolezeckou činnost na území přírodní památky.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012) , UPRAVIL: Jan Strakoň (21.09.2013)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Mobilní rozhlas
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč