Rašelinné jezírko Rosička (Sedlejov)

Malý lesní rybníček na pravé straně silničky Panenská Rozsíčka – Sedlejov, asi 2 km severovýchodně od obce Sedlejov.

Katastrální území: Sedlejov

Výměra: 0,09 ha

Nadmořská výška: 569 - 570 m

Vyhlášeno: 1984

Malý oligotrofní lesní rybníček je jednou z posledních lokalit ohroženého leknínu bělostného (Nymphaea candida) v okrese Jihlava. Čistá klidná voda představuje optimální prostředí pro rozmnožování řady druhů obojživelníků.

Květena:

Vodní plocha je téměř celá pokryta porostem leknínu bělostného (Nymphaea candida). Charakteristický je relativně malý vzrůst rostlin a výrazné červené zbarvení jejich asimilačních orgánů, což je typické pro populace rašelinných vod, chudých na živiny. Litorál rybníčku kryjí porosty ostřice zobánkaté (Carex rostata), přecházející ve zrašelinělé břehy tvořené ostřicovo-rašeliníkovými porosty s ostřicí šedavou (Carex canescens), zábělníkem bahenním (Comarum palustre), šišákem vroubkovaným (Scutellaria galericulata) a violkou bahenní (Viola palustris). Okolí rybníčku tvoří kulturní smrčiny. Ve smrkové mlazině v těsné blízkosti rybníčku roste plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) a plavuň vidlačka (L. clavatum).

Zvířena:

Lesní rybníček, hustě zarostlý vodními makrofyty, je biotopem ohrožených druhů obojživelníků. Vyskytují se zde skokan krátkonohý (Rana lessonae), čolek horský(Triturus alpestris), čolek obecný (T. vulgaris) a v regionu relativně vzácný čolek velký (T. cristatus).

Území není hospodářsky využíváno.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Mobilní rozhlas
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč