Jechovec (Olšany)

Prameništní olšiny na polorovině Markvartické pahorkatiny asi 1 km jihovýchodně od obce Olšany.

Katastrální území: Olšany u Telče

Výměra: 3,08 ha

Nadmořská výška: 588 - 600 m

Vyhlášeno: 1982


Květena:

Vegetační kryt území je tvořen přirozenými lesními společenstvy přípotočních a prameništních olšin svazu Alnion incanae. V porostu zcela dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), v příměsi se vyskytuje olše šedá (A. incana) a na krajích přistupuje smrk ztepilý (Picea abies). V křovinném patře rostou krušina olšová (Frangula alnus), bez červený (Sambucus racemosa), ostružiník malinový (Rubus idaeus) a vzácně kalina obecná (Viburnum opulus). Bylinné patro je velmi bohaté. V jarním aspektu dominuje bledule jarní (Leucojum vernum), dále zde roste orsej jarní (Ficaria bulbifera), prvosenka vašší (Primula elatior), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), kozlík výběžkatý (Valeriana excelsa), ostřice lesní (Carex sylvatica) a řada dalších. V letním aspektu podrostu převažuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).

Zvířena:

Olšiny se zamokřenými sníženinami jsou vhodným místem pro rozmnožování některých druhů obojživelníků. Vyskytuje se v nich ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria) a čolek horský (Triturus alpestris). Ptačí fauna odpovídá biotopům podmáčených olšin a smrčin. Z charakteristických druhů je možno uvést střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes), drozda brávníka (Turdus viscivorus), červenku obecnou (Erithacus rubecula), pěnici černohlavou (Sylvia atricapilla) a strakapouda velkého (Dendrocopos major).

Lokalita byla v minulosti odvodňována, a tak lze místy nalézt zčásti zanesené odvodňovací příkopy. Olšová kmenovina je 70 až 90 let stará, často se vyskytují vícekmenné olše z pařezových výmladků. Lesnické hospodaření je omezeno na šetrný jednotlivý výběr v místech s přirozeným zmlazením olše. Jiné zásahy nejsou prováděny.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

05.06.2020
11:46:53
Teplota vzduchu 13.1 °C
Rychlost větru 6.4 km/h
Tlak vzduchu 998 hPa
Denní srážky 6 mm
UV 2.0
Sluneční záření 206 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč