Významné krajinné prvky


Existence území, ve kterých stát chrání na velké ploše zachovalou přírodu, je široké veřejnosti dostatečně známá. Kdo by alespoň jednou nenavštívil některý z našich národních parků nebo neslyšel o problematice chráněných krajinných oblastí, jako jsou třeba nám nejbližší Žďárské vrchy.

Trochu mimo povědomí většiny z nás je ochrana menších lokalit, kde se nachází původní či unikátní fauna nebo flóra. Jejich význam je nedocenitelný pro studium vývoje přírody a je povinností současné společnosti zachovat je budoucím generacím.

Od 1. ledna 2003 přešla na obce s rozšířenou působností pravomoc nejen taková území vyhlašovat, ale také zajistit péči o ně. Významné krajinné prvky, jak je zákon o ochraně přírody definuje, jsou zejména lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, skalní útvary apod., jejichž ojedinělost či význam zasluhuje zvláštní ochranu.

Na jejich registraci se nevztahuje správní řízení, tzn., že ačkoliv jsou majitelé lokality seznámeni se záměrem registrace a mohou se k záměru vyjádřit, orgán ochrany přírody, kterým je odbor životního prostředí městského úřadu obce s rozšířenou působností, může, ale nemusí, k jejich vyjádření přihlédnout.

Ve správním obvodu města Telče je v současné době registrováno 25 významných krajinných prvků.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012) , UPRAVIL: Petr Mach (05.05.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč