Černíčský rybník (Černíč)

Rozsáhlý Černíčský rybník (dnešní vodní plocha 10 ha) v údolí na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky, severozápadně od obce Černíč.

Katastrální území: Černíč

Výměra: 23,66 ha

Nadmořská výška: 472 - 473 m

Vyhlášeno: 1953

Mělký průtočný rybník s rozsáhlými litorálními porosty je důležitou lokalitou vodního ptactva v otevřené agrární krajině.

Květena:

V rybníce se původně nacházela cenná společenstva ohrožených vodních makrofyt, především stulíku malého (Nuphar pumila), plavínu štítnatého (Nymphoides peltata) a leknínu bělostného (Nymphaea candida). Tato druhově bohatá společenstva řádu Potametalia jsou v současnosti zredukována na řídké porosty rdestu vzplývavého (Potamogeton natans), r. kadeřavého (P. crispus) a rdesna obojživelného (Persicaria ampibia). Litorální pásmo rybníka pokrývají monotónní společenstva asociace Glycerietum maximae s dominujícím zblochanem vodním (Glyceria maxima). Na nezpevněných sedimentech roste rozpuk jizlivý (Cicuta virosa) a ďáblík bahenní (Calla palustris). Na místech s kolísající hladinou vody a na hlinitopísčitých nánosech jsou vytvořeny porosty chrastice rákosovité (Phaloroides arundinacea).

Zvířena:

Mokřady na březích rybníka představují příhodný biotop pro některé druhy obojživelníků a plazů. V chráněném území se vyskytuje skokan zelený (Rana kl. esculenta), s. ostronosý (R. arvalis), s. krátkonohý (R. lessonae), s. hnědý (R. temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo) a užovka obojková (Natrix natrix). Hnízdí zde moták pochop (Circus aeruginosus), dále se zde vyskytuje např. chřástal vodní (Rallus aquaticus) a slípka zelenonohá (Gallinula chloropus). Porosty v litorálu jsou biotopem početné populace myšky drobné (Micromys minutus).

V současnosti je rybník využíván k extenzivnímu rybochovu jako sportovní revír.

Ohrožené a vzácné druhy vodních makrofyt postupně vymizely na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, především v důsledku postupné eutrofizace a zanášení rybníka sedimenty. Při povodni v roce 1985 byla protržena hráz rybníka a rybník vypuštěn. Rybník byl pouze provizorně opraven a napuštěn. V těchto letech probíhá jeho celková rekonstrukce.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012) , UPRAVIL: Terezie Veselá (10.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč