Luh u Telče (Telč)

Izolovaný lesní porost v polích přibližně 1,5 km severozápadně od zámku v Telči.

Katastrální území: Telč

Výměra: 14,36 ha

Nadmořská výška: 523 - 540 m

Vyhlášeno: 1984

Bývalá bažantnice je jedinečnou ukázkou listnatého lesa vyšších poloh, tzv. podhorského luhu. Tyto lesní porosty v nezaplavovaných polohách mělkých úvalů, obvykle na těžších hlubokých půdách, byly v minulosti téměř zcela přeměněny na ornou půdu.

Květena:

V druhové skladbě stromového patra dominuje dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa malolistá (Tilia cordata). Keřové patro je tvořeno střechou obecnou (Padus avium), krušinou olšovou (Frangula alnus), bezem červeným (Sambucus racemosa) a dalšími druhy. V bylinném patře jsou zastoupeny typické druhy lužních olšin podvazu Alnenion glutinosoincanae, jako jsou mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), starček vejčitý (Senecio ovatus), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), blatouch bahenní (Caltha palustris), ostřice řídkoklasá (Carex remota) a ostřice lesní (C. sylvatica). Vyskytují se zde i některé druhy bučin, např. bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis). Na padlých kmenech byla nalezena vzácná chorošovitá houba pórnatka klamná (Cerioporiopsis aneirina).

Zvířena:

Starý listnatý porost s četnými doupnými stromy poskytuje řadu hnízdních možností pro množství druhů ptáků. Žije zde pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), s. malý (D. minor), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a řada dalších. Vzácně se zde objeví i slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a žluva hajní (Oriolus oriolus).

Dubové porosty ve stáří 140 let jsou ohroženy nástupem tracheomykózních chorob. Těžební zásahy jsou zde omezeny na zdravotní výběr a šetrné uvolňování dubových nárostů. V mladých skupinách se provádějí výchovné zásahy k dosažení optimální druhové skladby. V části rezervace se nacházejí netvárné smrkové porosty, pozůstatky dřívějších výsadeb – krytů pro zvěř. V těchto porostech jsou nutné intenzívní probírky s podporou vtroušených listnáčů.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Mobilní rozhlas
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč