Štamberk a kamenné moře (Lhotka, Řásná)

Bučiny na skalách v okolí zříceniny hradu Štamberk, kamenná moře a balvanové proudy na zarůstajících pastvinách severozápadně od obce Lhotka v Jihlavských vrších.

Katastrální území: Lhotka u Mrákotína, Řásná

Výměra: 14,10 ha

Nadmořská výška: 610 - 712 m

Vyhlášeno: 1982

V okolí zříceniny středověkého hradu jsou vyvinuty četné projevy mrazového zvětrávání žuly včetně kamenných moří a rozsáhlého balvanového proudu, jenž zasahuje až na okraj obce Lhotka. Nepřístupný terén umožnil zachování zbytků přírodě blízkých lesních společenstev bikových bučin a suťových lesů.

Květena:

Smíšené lesní porosty s převahou buku lesního (Fagus sylvatica) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus) na sutích v okolí hradu mají poměrně pestré druhové složení. V podrostu se vyskytují samorostlík klasnatý (Actaea spicata), svízel vonný (Galium odoratum), pitulník horský (Galeobdolon montanum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), věsenka nachová (Prananthes purpurea) a řada dalších. V křovinném patře rostou zimolez černý (Lonicera nigra) a bez červený (Sambucus racemosa). V puklinách skal a štěrbinách zdí lze nalézt osladič obecný (Polypodium vulgare), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) a sleziník červený (Asplenium trichomanes). Ve vrcholových partiích území jsou na žulovém podkladu vyvinuty chudé bučiny s příměsí smrku ztepilého (Picea abies). V okolí balvanového proudu byly původně pastviny, nyní již tyto plochy zarůstají dřevinami. Byla zde nalezena vzácná břichatkovitá houba květnatec Archerův (Clathrus archeri), původem z Austrálie a Tasmánie.

Zvířena:

Na bývalých pastvinách v okolí balvanového proudu se vyskytují ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a zmije obecná (Vipera berus). V lesních porostech žije typická ptačí fauna podhorských smíšených lesů. Hnízdí zde datel černý (Dryocopus martius), 6luna šedá (Picus canus), strakapoud velký (Dendrocopos major) aj. V poslední době se objevuje krkavec velký (Corpus corax) a vzácně zahnízdí výr velký (Bubo bubo). V druhé polovině 80. let 20. století byla lokalita pravidelným stanovištěm rodiny rysa ostrovida (Lynx lynx).

Hrad Štamberk (správně Šternberk) byl založen koncem 13. století. Poměrně nevelké jádro na skalním výchozu je obklopeno ze tří stran rozsáhlým předhradím, k jehož opevnění bylo využito i několika skalních bloků. Příčinou zániku hradu bylo zřejmě tažení husitů v roce 1423. Mírný svah s balvany nad obcí byl tradičně využíván jako extenzívní pastvina, s ukončením pastvy však došlo k jeho zarůstání křovinami. Ochranářské zásahy jsou zaměřeny na postupné odstraňování dřevin a kosení travních porostů. Optimálním využitím této části přírodní rezervace se jeví obnovení pastvy ovcí.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Mobilní rozhlas
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč