Rašeliniště Bažantka (Doupě, Řídelov)

Fragment přechodového rašeliniště na dně a na pravém svahu údolí Třešťského potoka asi 700 m západně od obce Doupě.

Katastrální území: Doupě, Řídelov

Výměra: 4,24 ha

Nadmořská výška: 593 - 594 m

Vyhlášeno: 1982

Rašeliniště v nivě a na svahu údolí Třešťského potoka představuje typ přechodového a údolního rašeliniště, jehož současná vegetace je významně ovlivněna činností člověka v průběhu pozdní středověké kolonizace a v navazujícím období, jakož i odvodněním okolních pozemků v nedávné minulosti.

Květena:

Vegetace rašeliniště je tvořena ostřicovo-rašeliníkovými společenstvy přechodových rašelinišť, zčásti již poznamenanými degradačními sukcesními pochody. Ve fragmentech těchto formací se vyskytuje řada ohrožených druhů, např. ostřice mokřadní (Carex limosa), o. plstnatoplodá (C. lasiocarpa), o. dvoumužná (C. diandra), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), zábělník bahenní (Comarum balustre) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Rašeliništní společenstva přecházejí do ostřicových luk svazu Caricion fuscae a mokrých luk svazu Calthion. V nich lze nalézt další pozoruhodné druhy jako ptačinec bahenní (Stellaria palustris) a starček potoční (Tephroseris crispa). V blízkosti vodního toku jsou vyvinuty iniciální olšiny a vrbiny, kde jsou typickým prvkem roztroušené exempláře vrby pětimužné (Salix pentandra).

Zvířena:

V tůňkách a příkopech se rozmnožuje regionálně vzácná kuňka obecná (bombina bombina), dále zde žijí ropucha obecná (Bufo bufo), skokan krátkonohý (Rana lessonae), a skokan ostronosý (R. arvalis). Rašeliniště a rašelinné louky s roztroušenými dřevinami jsou biotopem charakteristické ptačí fauny. Hnízdí zde bekasina otavní (Gallinago gallinago), bramborníček hnědý (Saxicola ruberta), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), rákosník proužkovaný (A. schoenobaenus), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), cvrčilka zelená (Locustella naevia) a řada dalších.

V druhé polovině 20. století bylo území využíváno jen na okrajových částech rašelinných luk. V roce 1976 byly v celém chráněním území zahájeny odvodňovací práce. Systematicky byly odvodněny okolní rašelinné louky, hluboké hlavní odvodňovací příkopy proťaly i vlastní rašeliniště. Vzhledem k tomu, že lokalita leží téměř v úrovni sousedního soulského rybníka, nebylo odvodnění vlastního rašeliniště naštěstí možné. Ochranářské zásahy jsou zaměřeny na udržení podmínek pro existenci světlomilných rašeliništních společenstev, a to především kosením rákosin a rašelinných luk.

V sousedním Soulském rybníku se vyskytuje jediná recentní populace kriticky ohroženého stulíku malého (Nuphar pumila) v kraji. V přípravě je vyhlášení tohoto území jako přírodní rezervace.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Mobilní rozhlas
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč