Horní Nekolov (Mrákotín)

Bukový porost na jihovýchodním svahu kóty Široký kámen (772,5 m n. m.), asi 3 km severovýchodně od obce Mrákotín.

Katastrální území: Mrákotín u Telče

Výměra: 18,60 ha

Nadmořská výška: 690 - 772 m

Vyhlášeno: 1984

Předmětem ochrany jsou přirozená společenstva smrkových bučin a chudým bylinným patrem v nejvyšších polohách Jihlavských vrchů.

Květena:

Lesní porosty představují ukázku přirozených acidofilních smrkových bučin svazu Luzulo-Fagion na chudých kyselých horninách. V porostu převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), významný je podíl autochtonního smrku ztepilého (Picea abies) a místy je vtroušen javor klen (Acer pseudoplatanus). Bylinné patro je velice chudé a na většině území téměř chybí. Vyskytuje se zde pouze několik běžných druhů, např. kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) a ostřice kulkonosná (Carex pilulifera). V okolí lesních cest se šíří nepůvodní náprstník červený (Digitalis purpurea).

Zvířena:

Složení ptačí fauny odpovídá společenstvům podhorských smíšených lesů. K charakteristickým druhům patří holub doupňák (Columba oenas), budníček lesní (Phyloscopus sibilatrix), šoupálek dlouhoprstý (Cethia familiaris), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Piscus canus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) aj. Za potravou sem zalétá čáp černý (Ciconia nigra) a jestřáb lesní (Accipiter gentilis). Ze savců zde žijí jezevec lesní (Meles meles), kuna lesní (Martes martes) a kuna skalní (M. foina).

Ve smíšené kmenovině o stáří 120 let je postupně uvolňováno přirozené zmlazení skupinovým výběrem nebo clonnou sečí, část dřevní hmoty je ponechávána v porostu. V mlazinách se počítá se zásahy ve prospěch buku. Malá část území při východním okraji je tvořena čistou smrkovou kmenovinou v předmýtním věku.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012) , UPRAVIL: Terezie Veselá (10.10.2012)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Aktuální objízdné trasy z/do Telče
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Mobilní rozhlas
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč