Velký pařezitý rybník (Řásná)

Velkopařezitý rybník
Rybník Velký Pařezitý 1,5 km severozápadně od obce Řásná.

Katastrální území: Řásná

Výměra: 23,51 ha

Nadmořská výška: 668 - 680 m

Vyhlášeno: 1984

Předmětem ochrany je poměrně rozsáhlý komplex oligotrofního rybníka, mokřadních olšin a rašelinných březin v Jihlavských vrších.

Květena:

Vegetace velmi čistých vod rybníka je poměrně chudá. Z cévnatých rostlin se zde vyskytují bublinatka jižní (Utricularia australis) a rdesno obojživelné (Persicaria amphibia).

Zajímavá je vegetace obnaženého rybničního dna s dominující ostřicí šáchorovitou (Carex bohemica) a bahničkou jehlovitou (Eleocharis acicularis). Botanicky nejvýznamnější část území je tzv. Vejtopa na západním a jihozápadním břehu rybníka. Na hlubokém rašeliništi je vyvinut pozoruhodný typ rašelinné březiny s břízou pýřitou (Betula pubescens), b. bělokorou (B. pendula) a vtroušeným smrkem ztepilým (Picea abies). Bylinné patro tohoto porostu, který svým charakterem připomíná severskou tajgu, je tvořeno především třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa) a některými druhy ostřic. Na březích tůněk a v příkopech roste ďáblík bahenní (Calla palustris). Západní část území pokrývají převážně kulturní smrčiny. Pod hrází rybníka se nachází mokřadní olšina s kapradí osténkatou (Dryopteris carthusiana), k. rozloženou (d. dilatata), papratkou samičí (Athyrium filix-femina), mokrýšem střídavolistým (Chrysosplenium alternifolium) aj.

Zvířena:

V území se vyskytují rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo) a čolek horský (Triturus alpestris). Do počátku 90. let se v rybníku a jeho přítocích rozmnožovala střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Na dně rybníka hnízdil v době vypuštění kulík říční (Charadrius dubius).


Rybník byl založen Zachariášem z Hradce v roce 1565. Plnil od počátku především účel vodárenský, byl jedním z hlavních zdrojů vody pro Telč. K tomuto účelu byla voda z rybníka svedena důmyslnou umělou stokou z povodí Jihlavy do Telčského potoka v povodí Dyje. Z doby založení rybníka se na jeho dně zachovaly četné pařezy stromů původního lesa, odtud také pochází jméno rybníka. Nedávno proběhla náročná oprava narušené hráze rybníka, které musela ustoupit část esteticky působivých stromů na hrázi. V současnosti je rybník využíván k velmi extenzívnímu chovu ryb.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012) , UPRAVIL: Jan Strakoň (24.09.2013)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Prodej pozemků v zóně Dačická
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč