Klub důchodců

Klub důchodců je střediskem volného času a aktivit telčských seniorů. Nabízí Vzdělávací kroužek, Kroužek ručních prací, Biblický kroužek, Trénink paměti, Rekondiční cvičení, Pěvecko-dramatický kroužek

Klub důchodců sídlí v budově polikliniky v Telči, Masarykova 330

Klub důchodců byl založen v roce 1987, který od počátku vedla Blanka Kozlíková, a od roku 2015 je jeho vedoucí Ludmila Bartošková a kulturní referentka Anežka Kožešníková.
Vystoupení na sociálním veletrhu, červen 2015
V roce 2017 obdržel Klub důchodců Cenu města Telče za dlouholetou organizaci aktivit pro seniory.

Od samého počátku se stal střediskem volného času a aktivit telčských seniorů. Řada jeho akcí trvale obohacuje kulturní a společenský život celého města. Hlavní činností klubu je organizování osvětových akcí – přednášek, besed, setkání jubilantů, společenská odpoledne s hudbou, videoprojekce, výstavy zdobených perníčků a ručních prací.
Klub důchodců v letošním roce (2017) oslaví 30 let činnosti. Dlouhodobě spolupracuje s Domovem pro seniory a Domem s pečovatelskou službou v Telči. V posledních letech navázal spolupráci s Ústavem pro zrakově postižené PALATA v Praze, kam pravidelně zajíždí s kulturním programem.

Desetiboj seniorů, září 2018
11. září se za krásného počasí konal tradiční Desetiboj seniorů v Domově pro seniory ve Špitální ulici. Zúčastnili se ho senioři z domovů na Vysočině a z Raabsu an der Thaya. S hladkým průběhem celé akce pomáhali nejen zaměstnanci domova a dobrovolníci, ale také žáci telčských škol a jejich učitelé. Senioři prověřili svoji manuální zručnost, např. jako zlatokopové při hledání mincí v písku nebo při svazování hada z šátků. Schopnost orientace využili při hledání cesty v bludišti nebo při skládání puzzle. Jazykové dovednosti uplatnili při skládání slov a vytváření slovních skupin. Každého „potrápila“ trochu jiná disciplína... Slavnostní atmosféru předávání cen vítězům podtrhly fanfáry žáků ZUŠ Telč. Medaile vítězů připadly tentokrát seniorkám z místního Klubu důchodů, které jim předal starosta Roman Fabeš.
Telčské listy 10/2018, podle textu Mgr. Hany Bártové

Výstava papírových modelů hradů a zámků Jiřího Marka z Telče, říjen 2016Klubu důchodců bylo 30 roků, listopad 2017
Na konci října si Klub důchodců připomněl 30. výročí svého založení. O tom, jak ho oslavit a jaké má cíle do dalších let, jsme hovořili s jeho předsedkyní, Ludmilou Bartoškovou Honsovou.
Oslavovat třicáté narozeniny v lidském věku je docela příjemná záležitost. Bylo to podobně i v případě Klubu důchodců?
Myslím, že mohu říct, že tomu tak bylo.
Prozraďte podrobnosti.
Výročí jsme oslavili 29. října setkáním v klubovně na poliklinice. V první části jsme vzpomněli zakladatele klubu a jeho dřívější vedoucí. Poté následoval program k posvícení, které „slavíme“ každý rok.
Připomeňte, koho jste vzpomněli. Zaslouží si to.
Především zakladatele klubu, pány Pavla Tomíška, Jana Macháčka, Jana Pláta a Jaroslava Pantoflíčka, pozdější dlouholetou vedoucí Blanku Kozlíkovou. Ale i ona byla u vzniku klubu.
Již v minulých TL jsme informovali, že klub dostal k „narozeninám“ Cenu města. Jak toto ocenění vnímáte?
Myslím si, že v první řadě patří všem našim předchůdcům, především těm, které jsem zmínila v předchozí odpovědi. Ale také jako závazek pro nás do dalších let, aby klub dále pracoval. A samozřejmě jako projev zastupitelů, že se o naši práci zajímají a že ji považují za prospěšnou pro život města.
Určitě jste jen nevzpomínali.
Vzpomínání, to je náplň setkání „starých“ lidí. Ale klubu je teprve třicet let, takže je vlastně v nejlepších letech. Vzpomínání bylo proto jen krátkou chvíli, dívali jsme se hlavně do budoucna. Připravujeme další akce, jako jsou videoprojekce ze známých a neznámých míst světa, oblíbené besedy a výstavy. Tou nejbližší bude výstava vánočních a mikulášských perníčků. V prosinci pak adventní stůl s programem Vánoc.
Přání klubu do budoucna?
Hlavně bohatou činnost, která do klubu přivede další spoluobčany. Dokážeme se i v našem věku dobře bavit a pořádat zajímavé akce. Byla bych ráda, aby i tento rozhovor vyzněl jako pozvání novým členům, kteří by přinesli do naší činnosti i nové nápady.
/z/ Telčské listy 11 2017

Senioři v akci. Telčský desetiboj seniorů, září 2017
Retro nákup, zvěřinec, požární útok … To jsou názvy jen některých sportovních disciplín letošního XV. ročníku Telčského desetiboje seniorů, který uspořádali zaměstnanci Domova pro seniory na Starém Městě proto, aby pobavili seniory ze spřátelených domovů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a z rakouského domova v Raabsu an der Thaya. Po úvodním slově místostarosty Pavla Komína se všichni vrhli s vervou do soutěžení. Na stupních vítězů se nejvýše umístily ženy z Klubu důchodců v Telči, čímž se jim podařilo obhájit loňské první místo. Ocenění vítězům pak předal starosta Roman Fabeš. Celé akci přálo nejen počasí, ale i sponzoři, kteří zajistili občerstvení pro zúčastněné. Účastníci oceňovali originalitu disciplín, kvalitní přípravu i pohodovou atmosféru. Dík proto patří všem organizátorům a také žákům telčské ZUŠ, kteří fanfárami přispěli k důstojnému zahájení příjemného dne. Soutěžící se rozcházeli se slibem, že se všichni uvidíme na příštím 16. ročníku Telčského desetiboje seniorů.
Marika Krejčí, ředitelka. DpS Telč pro Telčské listy 10/2017

VLOŽIL: Terezie Veselá (09.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (30.07.2019)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

07.08.2020
03:15:29
Teplota vzduchu 15.3 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1021 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč