Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Klub důchodců

Klub důchodců je střediskem volného času a aktivit telčských seniorů. V současné době nabízí Vzdělávací kroužek, Kroužek šikovných rukou, Biblický kroužek, Trénink paměti, Rekondiční cvičení, Pěvecko-dramatický kroužek, Turistický kroužek.
Současně v kroužku ručních prací plete několik členek obvazy z bavlněné příze pro nemocné leprou (malomocenství).

Klub důchodců sídlí v budově polikliniky v Telči, Masarykova 330

Klub důchodců byl založen v roce 1987, který od počátku vedla Blanka Kozlíková, a od roku 2015 je jeho vedoucí Ludmila Bartošková a kulturní referentka Anežka Kožešníková.
Vystoupení na sociálním veletrhu, červen 2015
V roce 2017 obdržel Klub důchodců Cenu města Telče za dlouholetou organizaci aktivit pro seniory.

Od samého počátku se stal střediskem volného času a aktivit telčských seniorů. Řada jeho akcí trvale obohacuje kulturní a společenský život celého města. Hlavní činností klubu je organizování osvětových akcí – přednášek, besed, biblických hodin, setkání jubilantů, společenská odpoledne s hudbou, videoprojekce, výstavy zdobených perníčků a ručních prací.
Klub důchodců v letošním roce (2017) oslaví 30 let činnosti. V prostorách polikliniky připravuje pro seniory z města a okolí celotýdenní bohatý program složený z přednášek, besed i pohybových a kulturních aktivit. Dlouhodobě spolupracuje s Domovem pro seniory a Domem s pečovatelskou službou v Telči. V posledních letech navázal spolupráci s Ústavem pro zrakově postižené PALATA v Praze, kam pravidelně zajíždí s kulturním programem.

Klubu důchodců bylo 30 roků, listopad 2017
Na konci října si Klub důchodců připomněl 30. výročí svého založení. O tom, jak ho oslavit a jaké má cíle do dalších let, jsme hovořili s jeho předsedkyní, Ludmilou Bartoškovou Honsovou.
Oslavovat třicáté narozeniny v lidském věku je docela příjemná záležitost. Bylo to podobně i v případě Klubu důchodců?
Myslím, že mohu říct, že tomu tak bylo.
Prozraďte podrobnosti.
Výročí jsme oslavili 29. října setkáním v klubovně na poliklinice. V první části jsme vzpomněli zakladatele klubu a jeho dřívější vedoucí. Poté následoval program k posvícení, které „slavíme“ každý rok.
Připomeňte, koho jste vzpomněli. Zaslouží si to.
Především zakladatele klubu, pány Pavla Tomíška, Jana Macháčka, Jana Pláta a Jaroslava Pantoflíčka, pozdější dlouholetou vedoucí Blanku Kozlíkovou. Ale i ona byla u vzniku klubu.
Již v minulých TL jsme informovali, že klub dostal k „narozeninám“ Cenu města. Jak toto ocenění vnímáte?
Myslím si, že v první řadě patří všem našim předchůdcům, především těm, které jsem zmínila v předchozí odpovědi. Ale také jako závazek pro nás do dalších let, aby klub dále pracoval. A samozřejmě jako projev zastupitelů, že se o naši práci zajímají a že ji považují za prospěšnou pro život města.
Určitě jste jen nevzpomínali.
Vzpomínání, to je náplň setkání „starých“ lidí. Ale klubu je teprve třicet let, takže je vlastně v nejlepších letech. Vzpomínání bylo proto jen krátkou chvíli, dívali jsme se hlavně do budoucna. Připravujeme další akce, jako jsou videoprojekce ze známých a neznámých míst světa, oblíbené besedy a výstavy. Tou nejbližší bude výstava vánočních a mikulášských perníčků. V prosinci pak adventní stůl s programem Vánoc.
Přání klubu do budoucna?
Hlavně bohatou činnost, která do klubu přivede další spoluobčany. Dokážeme se i v našem věku dobře bavit a pořádat zajímavé akce. Byla bych ráda, aby i tento rozhovor vyzněl jako pozvání novým členům, kteří by přinesli do naší činnosti i nové nápady.

Klub důchodců sídlí na poliklinice v Masarykově ulici. Má asi 70 registrovaných členů, těch aktivních je přibližně polovina. V pravidelném týdenním programu nabízí seniorům činnost vzdělávacího kroužku, kroužku šikovných rukou, pěvecko – dramatického kroužku a turistického kroužku. Jednou v měsíci se také schází biblický kroužek. Klub pořádá vlastní přednášky a projekce na různé téma, spolupracuje s telčským domovem pro seniory a pražským domovem Palata pro lidi se zrakovým postižením. Od roku 2016 stojí v jeho čele Ludmila Bartošková. /z/ Telčské listy 11 2017

Senioři v akci. Telčský desetiboj seniorů, září 2017
Retro nákup, zvěřinec, požární útok … To jsou názvy jen některých sportovních disciplín letošního XV. ročníku Telčského desetiboje seniorů, který uspořádali zaměstnanci Domova pro seniory na Starém Městě proto, aby pobavili seniory ze spřátelených domovů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a z rakouského domova v Raabsu an der Thaya. Po úvodním slově místostarosty Pavla Komína se všichni vrhli s vervou do soutěžení. Na stupních vítězů se nejvýše umístily ženy z Klubu důchodců v Telči, čímž se jim podařilo obhájit loňské první místo. Ocenění vítězům pak předal starosta Roman Fabeš. Celé akci přálo nejen počasí, ale i sponzoři, kteří zajistili občerstvení pro zúčastněné. Účastníci oceňovali originalitu disciplín, kvalitní přípravu i pohodovou atmosféru. Dík proto patří všem organizátorům a také žákům telčské ZUŠ, kteří fanfárami přispěli k důstojnému zahájení příjemného dne. Soutěžící se rozcházeli se slibem, že se všichni uvidíme na příštím 16. ročníku Telčského desetiboje seniorů.
Marika Krejčí, ředitelka. DpS Telč pro Telčské listy 10/2017

Výstava papírových modelů hradů a zámků Jiřího Marka z Telče, říjen 2016S Ludmilou Bartoškovou: Blíží se jubileum klubu důchodců, září 2016
Telčský klub důchodců oslaví třicet let své existence oficiálně až příští rok (2017). Přípravy k jeho založení ale probíhaly již o rok dříve, v roce 1986. A tak je na místě před začátkem nového „školního“ roku klubu si ho připomenout. Zvlášť, když do něj klub vstupuje po řadě let s novou vedoucí, paní Ludmilou Bartoškovou Honsovou.

Na úvod. Kolik má klub v současné době členů?
Registrovaných je téměř 70. Pravdou ale je, že těch, kteří se pravidelně zúčastňují aktivit klubu, je přibližně polovina. Na druhou stranu na některé akce přichází i zájemci, kteří členy klubu nejsou.

Do nového „školního“ roku vstupujete poprvé jako předsedkyně klubu. Je to signál k novinkám?
Určitě ne. Do funkce jsem byla zvolena letos v lednu. Hovořit proto o novinkách by bylo příliš brzy. Chci především navázat na práci mé předchůdkyně +Blanky Kozlíkové. Klub vedla více než dvě desetiletí. Nejen já, ale všichni si její práce moc vážíme.

Nenechám se odbýt. Určitě o nějakých změnách přemýšlíte.
Ale ano. Spíš než změny bych použila termín „návrat“ k dřívějším aktivitám. Ráda bych vrátila do klubu zajímavé besedy a výstavy, které klub dříve pořádal. Jenže...

Co znamená to „jenže“?
Především v první řadě klub omladit. A pak také pomoc nejen od členů klubu, ale široké veřejnosti. Na přednášky z cest docentů Jana Fixela či Otty Svobody se nejen v klubu dodnes vzpomíná. Přitom nová generace seniorů určitě také cestuje do zajímavých destinací. Podobně je to s výstavami. Jistě je mezi „novými“ seniory řada takových, kteří mají zajímavé koníčky či vytváří pozoruhodné práce. Ráda bych jim dala prostor pro jejich prezentaci na výstavkách v klubu.

Takže začnete s náborem nových členů?
Vůbec ne. Myslím, že lepší cesta je o činnosti klubu pravidelně informovat a pořádat zajímavé akce, které do klubu nové členy přirozeně přivedou.

Přesto. Jak se stát členem klubu a co členství obnáší?
Zájemce se může přihlásit kdykoliv v době, kdy v klubu je nějaká akce. Povinnosti člena? Jako v každém jiném spolku. Úhrada symbolického členského příspěvku a podílet se na práci klubu.

Ještě se zeptám. Máte pro vaše aktivity dostatečné prostory?
Myslím, že v podmínkách Telče jsou ty na poliklinice v Masarykově ulici dostatečné. Vychází nám vstříc jak vedení města, tak správa polikliniky.
/z/  Telčské listy 09/2016


O aktivitách Klubu důchodců pravidelně informujeme v každých TL. Jeho členové se schází ve společenské místnosti v prostorách polikliniky v Masarykově ulici. Vedle vzdělávacích a zájmových kroužků pořádá klub také připomínky lidových zvyků a tradic, zajímavé přednášky a besedy. Pěvecko – dramatický kroužek vystupuje při různých příležitostech nejen v regionu, ale třeba až v Praze. „Přijďte mezi nás, rozšiřte naše řady,“ zve prostřednictvím TL jeho vedoucí Ludmila Bartošková.
Telčské listy 07/2016

Pěvecko – dramatický kroužek Klubu důchodců zavítal po čase opět do ústavu pro zrakově postižené PALATA v Praze. „Pásmo písniček a scének s názvem Řemesla, které jsme představili jeho klientům, se moc líbilo,“ uvedla pro TL vedoucí klubu Ludmila Bartošková.
Telčské listy 07/2016

V roce 1999 obdržela Blanka Kozlíková Cenu města Telče za výchovnou a vzdělávací činnost.
Paní Kozlíková byla od roku 1995 předsedkyní klubu. Pod jejím vedením se Klub důchodců stal významnou kulturní a společenskou organizací ve městě.

Úvaha nad telčským Klubem důchodců
Jako klub máme svou samosprávu, která dbá na to, aby naše společné úsilí mělo nějakou cenu, aby klub fungoval a abychom se rádi scházeli, aby se členům i hostům v klubu líbilo a abychom, podle možnosti, ve městě něco znamenali a naše akce byly zajímavé a měly dobrou úroveň. Nikdy nám nikdo nekladl požadavky, děláme, na co stačíme.
Dobrovolně, nezištně a rádi, protože si myslíme, že je to potřeba – cítíme, že je to užitečné a náš život je tím jaksi bohatší, pestřejší a nutí nás vytáhnout paty z domu. Ono je to prostě v nás – v Telči to tak bylo vždycky. Bohužel naším nepřítelem je věk. Vysoký věk, průměr přesahuje osmdesátku. Ten se rozestůně, ta najednou nemůže na nohy, jednou to klouže nebo fouká a prší a zkuste mít v jedné ruce hůl, ve druhé deštník a je nutné třeba si utřít nos. A „mladá krev“ nikde – mladší důchodci z posledních sil podnikají.
V rámci naší činnosti se přátelíme s kluby důchodců i z jiných měst. Setkali jsme se s kluby, které mají své kurátory, ustarané a bezradné, kde přes další slušnou podporu města to moc nefunguje. Chybí jim metodická pomoc. Nezájem neochotných schopných členů na jedné straně a také duch každého města je jiný.
Scházíme se u zajímavých videoprojekcí, pořádáme besedy na rozličné téma, rádi si zajdeme do přírody, jedeme na zájezd nebo do divadla a pozornost si zasluhují i relaxační cvičení. A poněvadž jsme mnozí též členy Svazu invalidů, často se naše činnost prolíná. Je potřeba říci, že naše úsilí nachází odezvu u veřejnosti a těší se uznání i podpoře vedení města a to je pro nás cenné už tím, že naše společná práce a vědomí cíle v nás vyvolává pocit vzájemnosti, pocit příslušnosti k něčemu, v čem nacházíme určité uspokojení, že se tomu pocitu osamocenosti ve stáří přece jen do jisté míry dokážeme bránit.
Miloš Beseda pro Telčské listy, říjen 2006
VLOŽIL: Terezie Veselá (09.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (01.11.2017)

Občan

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

23.07.2019 - 31.12.2019

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2019 - DSO OHR (PDF 904 kB)

23.07.2019 - 09.08.2019

Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava - Telč, ul. U Štěpnického rybníka (PDF 220 kB)

19.07.2019 - 04.08.2019

Veřejná vyhláška - zákaz vstupu do části lesů v k.ú. Nová Říše (PDF 230 kB)

Ztráty a nálezy k 18. 7. 2019 (PDF 49 kB)

17.07.2019 - 31.07.2019

Usnesení z 18. schůze rady města, 10.7.2019 (PDF 47 kB)

16.07.2019 - 01.08.2019

Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu-vyhláška-komunikace Krahulčí-Hostětice-Mrákotín (PDF 1,97 MB)

15.07.2019 - 16.09.2019

Veřejná vyhláška - výzva vlastníka vozidla - Volkswagen Tranzit (PDF 381 kB)

12.07.2019 - 30.07.2019

Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - RD typu AVE, Řásná (PDF 453 kB)

03.07.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření RM č. 12/2019 - 14/2019 (PDF 56 kB)

Aktuality

23.07.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 23. 7. 2019více

22.07.2019

Telčské listy Červenec 2019více

22.07.2019

Informace o počasívíce

18.07.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.07.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 4.7.2019více

01.07.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 1.7.2019více

28.06.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 28.6.2019více

26.06.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 26.6.2019více

25.06.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 25. 6. 2019více

24.06.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 24.6.2019více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 2948 návštěvníků, od otevření expozice 32263 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 15:49:04

  Teplota vzduchu:
  28,6 °C
  Rychlost větru:
  19,2 km/h
  Tlak vzduchu:
  1019 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 5.5
    Sluneční záření: 603 W/m²
 • Kamera LIVE