Český svaz včelařů

Základní organizace Českého svazu včelařů v Telči
ZO ČSV Telč, o.s.

Sdružuje včelaře z obcí Telčska, Staroříšska a Mrákotínska. Historie vzniku spolku sahá až do roku 1901, kdy se 28. května sešli zakládající členové v kavárně„ U Vonků“. Dokládá to kronika i pokladní kniha – dokumenty, které tvoří základ spolkového archivu. Významný je i zápis z kroniky města Telče v roce 1864, kdy se 25. srpna konala v Telči 5. valná hromada a výstava včelařského odboru Společnosti C.K. Moravsko-slezské pro zvelebení orby a znalosti přírody i vlasti.

Včelařství má tedy více než stoletou tradici a současní včelaři v ní úspěšně pokračují. Jeho činnost řídí výbor. Ten naplňuje chovatelské a racionální cíle i zdravotní úkoly, organizuje besedy, přednášky i zájezdy. Spolupracuje s obcemi a výsledky své práce přispívá k ekologické rovnováze krajiny v opylovací kapacitě zdravých včelstev.

Telč leží v jižní části Českomoravské vrchoviny, v kotlině pod Javořicí (837 m n.m.) v nadmořské výšce okolo 600 m. Pro své přírodní a klimatické podmínek v průběhu roku se toto místo nazývá „Moravská Sibiř“. Včelám však v případě teplého jara a příznivého počátku léta nabízí bohatou pastvu pro 1800 včelstev, která jsou chována na 139 stanovištích ve včelínech, včelnících, kočovných vozech i na volných včelnicích. Průměrný výnos medu je kolem 20 – 25 kg medu, když nepočítáme výjimečné snůškové podmínky některých let u racionálních včelařů s moderními typy nástavkových úlů s kvalitními, šlechtitelsky hodnotnými matkami. Ti pak dosahují i 40 až 50 kg smíšených medů ze včelstva. Ročně se v okolních výkupnách nakoupí celkem asi 15 tun medu a dalších 15 tun se nabízí ke koupi spoluobčanům za velmi příznivou cenu. Zdravotní potravina z tohoto prostředí má významné místo ve výživě zejména dětí a těžce pracujících. Významné jsou i další produkty, jako mateří kašička, propolis a včelí jed i pyl. Také včelí vosk má široké použití.

Vysoký věkový průměr členů spolku je výzvou pro omlazení. Proto si tolik ceníme práce Včelařského žákovského kroužku, který pracuje pod Domem dětí a mládeže v Telči a dociluje trvale dobrých výsledků pod vedením středoškolského učitele Josefa Macků v oblastních i ústředním kole „Zlatá včela“.

Základní organizace ČSV v Telči má své zástupce i v okresním výboru. Předseda ZO je členem pléna ÚV. Organizace je druhou největší z 11 základních organizací v okresu Jihlava. Má také dlouholeté zkušenosti se zdravotnickou prací v léčbě včelstev zejména proti varroáze v týmu sedmi certifikovaných prohlížitelů včelstev – pomocníků veterinární služby.

Ke 100. výročí založení spolku v roce 2001 byl s pomocí Městského úřadu v Telči vydán vzpomínkový almanach (63 stran textu, tabulek, 16 fotografií, doplněn grafickými kresbami výtvarníka Václava Ondráčka).

V roce 2001 získal Bohumil Tripal Cenu města Telče za rok 2001 za dlouholetou činnost při organizování včelařství na Telčsku. Pan Tripal byl dlouholetým předsedou včelařského spolku v Telči, který v roce 2001oslavil 100 let své činnosti.

110 let existence Včelařského spolku v Telči si připomněli zdejší včelaři v sobotu 24. září 2011. Telčské listy o tom informoval předseda včelařské organizace Leoš Vaněček. „Spolek byl oficiálně založen 28. května 1901, ale historické prameny dokazují, že moderní včelařství má u nás daleko delší tradici,“ připomněl L. Vaněček a dodal, „o aktivitách zdejších včelařů svědčí i to, že v srpnu 1864 se v Telči konala valná hromada včelařského odboru C. k. Moravsko - slezské společnosti pro zvelebení orby, znalosti přírody a vlasti, které se zúčastnilo 300 včelařů z celé Moravy. Její součástí byla i velká včelařská výstava.“
Letošní oslavy pojali včelaři zcela „pracovně“. V sobotu 24. září, v rámci řemeslných a farmářských trhů na náměstí Zachariáše z Hradce, se představili s vlastním prodejním stánkem medu a dalších včelích produktů. Ve vstupní síni radnice byla souběžně výstava včelařských pomůcek a nástrojů. „Návštěvníci na ní uvidí ty současné i historické ze sbírek našich členů,“ upřesnil L. Vaněček. Odpoledne se pak přímo v prostorách včelařské expozice na náměstí uskutečnila zajímavá přednáška MUDr. Jiřího Brožka „Včelí produkty a zdraví.“ Telčské listy 09/2011

V roce 2011 získala Základní organizace Českého svazu včelařů v Telči Cenu města Telče za rok 2011 za aktivní spolkovou činnost a péči o udržení tradice včelařství a jeho produktů.
VLOŽIL: Terezie Veselá (09.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (12.12.2017)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

13.08.2020
01:00:04
Teplota vzduchu 19.3 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1016.2 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč