Vítejte ve Starém Městě

Staré Město, pozoruhodné svým urbanistickým vývojem a stavebními památkami, bylo z důvodů zachování a ochrany prohlášeno 22. září 1995 Ministerstvem kultury ČR za památkovou zónu.

Vítejte ve Starém MěstěTento projekt je spolufinancován z Evropské unie.


Pověst o založení
Podle pověsti zapsané Janem Pavlem Bílkem došlo 15. srpna 1099 u dnešního telčského předměstí Staré Město k bitvě mezi českým knížetem Břetislavem a moravským markrabětem Otou II. Na místě bitvy, jako výraz poděkování za své vítězství, nechal Otta postavit kapli a zasvětil ji Panně Marii Nanebevzaté. V roce 1121 rozšířil kapli na kostel a přilehlou osadu povýšil na město Telč. Kostel se stal centrem duchovního života pro celé okolí a prý se zde v roce 1225 modlil před výpravou do Rakous i český král Přemysl Otakar I. Přestože se nedochoval žádný písemný doklad, který by pověst potvrdil, město Telč pravidelně oslavuje výročí svého vzniku spjaté se založením kostela Matky Boží na Starém Městě.

Vítejte ve Starém MěstěPohled do historie
V období rozkvětu Telče, v druhé polovině 16. století, tvořily dnešní Staré Město dva urbanistické celky. Původní Staré Město se zemědělskými dvorci a stavebními v okolí kostela Matky Boží, kde společně s usedlými zemědělci vlastnili humna, zahrady, malé chmelnice i haltýře na břehu Staroměstského rybníka i měšťané obývající domy na náměstí. Část blíže městskému jádru, nazývanou předměstí za hrází u Velké brány, obývali řemeslníci – soukeník, truhlář, řemenář, švec, bednář, sládek i kloboučník. V první polovině 17. století se pro obě části předměstí začal užívat jeden název Staré Město.

Procházka Starým Městem
Pod Horní bránou začíná cesta vedoucí podél Staroměstského rybníka zvaná Na Dlážkách. Již v ranném novověku spojovala městské jádro se staroměstským předměstím. Věřící si tudy krátili cestu do kostela Matky Boží. Dodnes ji s oblibou využívají místní obyvatelé i turisté. Na Starém Městě nalezneme řadu významných památek a zajímavostí.

Boží muka
Při rozcestí ulic Hradecká a Na Hrázi stojí žulová Boží muka z roku 1485, jedny z nejstarších na Vysočině. Nechal je postavit údajně Jindřich IV. z Hradce při příležitosti svého jmenování nejvyšším komorníkem království českého.
Pozoruhodná ranně barokní Boží muka s renesančními prvky z období okolo roku 1690 nalezneme při rozcestí silnice na Dačice a Radkov. Jsou dokladem mimořádného kamenického umění zdejších řemeslníků.

Na Dlážkách
Okolo roku 1820 nechal špitální kaplan Ignác Chornitzer pokrýt dosud neupravovanou cestu kamennými deskami. Po té se vžilo pro cestu označení Na Dlážkách.

Vítejte ve Starém MěstěKamenná krása
Jezuité v letech 1750 – 1770 ozdobili cestu devíti sochami, jejichž autorem je pravděpodobné sochař Kašpar Ober. Poblíž posledního sousoší na staroměstském náměstíčku před portálem hřbitova je umístěno sousoší Zvěstování s archandělem Gabrielem a Pannou Marií a sloup z roku 1673 s Immakulatou se svatozáří.

Kostel Matky Boží
Dominantou Starého Města je kostel Narození a Nanebevzetí Panny Marie nazývaný kostel Matky Boží, založený pravděpodobně ve 13. století a v 17. století byl přestavěn v jednoduchém barokním stylu. Na věži je nejstarší telčský zvon ulitý roku 1515 Janem z Meziříčí.

Kaple svatého Rocha
Na staroměstském hřbitově byla na památku ukončení morové epidemie postavena roku 1652 kaple sv. Rocha. Nedaleko stojí pozdně gotická kamenná kazatelna. Na hřbitově nalezneme náhrobní kameny už ze 16. století a náhrobky významných občanů.

Špitál
Městský špitál nechal postavit Zachariáš z Hradce v roce 1579. Nákladem obce byla v roce 1769 postavena špitální kaple zasvěcená Ježíškovi. V kapli je jediná dochovaná nástěnná barokní malba v Telči.

Vítejte ve Starém MěstěParní mlýn
Jeho existence je písemně doložena už v roce 1533, od počátku 19. století se stal součástí továrny na jemná sukna Jakuba Langa. V letech 1863 – 1945 patřil Podstatským-Lichtensteinům, kteří jej přestavěli k původním účelům. Hráz Staroměstského rybníka za Parním mlýnem zdobí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1673.

Židovský hřbitov
Nový židovský hřbitov byl založen až v roce 1880 (starý hřbitov je u obce Myslůvka asi 5 km od Telče), proto zde nacházíme novější náhrobky, nejnovější je z konce 90. let minulého století.

Oslednice
Příjemnou procházku a zajímavé vyhlídky na Staré Město umožňuje přírodní lesopark Oslednice, zalesněný Okrašlovacím spolkem v roce 1899. V roce 1898 nechal na vrchu Oslednice profesor reálky Alois Kulhánek postavit dřevěnou rozhlednu, zanikla ve dvacátých letech 20. století. Vyhlídková věž pro turisty byla obnovena až v roce 2000.
Vítejte ve Starém Městě
Pověst Čertova stopa u Telče
Na Starém Městě v Telči žil kdysi bohatý soused Bárta. Byl nerudný na domácí čeládku i zlým manželem a otcem. Žil jen pro mamon, nikomu nic dobrého neudělal, a tak se na jeho duši těšili čerti v pekle. Když jednou Bárta těžce onemocněl, cítil, že je smrt na blízku, začal litovat svých skutků a prosit Pannu Marii, Matku Boží, o pomoc. Té se kajícníka zželelo. Bárta se usmířil se všemi lidmi a vypustil duši. Na tento okamžik čekal čert, ale Panna Maria byla rychlejší, popadla Bártovu duši a přikryla ji svým pláštěm. Čert se samým údivem nemohl vzpamatovat. Když si uvědomil, že prohrál duši a bude se v pekle zodpovídat, rozpálil se a vzteky dupl nohou do skály. Stopu čertovy nohy ve skále u Staroměstského rybníka můžeme spatřit dodnes.
VLOŽIL: Terezie Veselá (24.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (20.04.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

20.10.2020
14:19:26
Teplota vzduchu 9.4 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1021.3 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 1.6
Sluneční záření 295 W/m²

Partneři města TELČ

Vítejte ve Starém Městě Vítejte ve Starém Městě Vítejte ve Starém Městě Vítejte ve Starém Městě Vítejte ve Starém Městě Vítejte ve Starém Městě Vítejte ve Starém Městě Vítejte ve Starém Městě Vítejte ve Starém Městě Vítejte ve Starém Městě

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč