Procházka ke kapli sv. Karla

Kaple sv. KarlaProcházka ke kapli sv. Karla nás vyvede mimo oblast města. Výchozím místem je zámecký park, do něhož se dostaneme z náměstí Zachariáše z Hradce na náměstí Jana Kypty (u kostela sv. Jakuba) nebo vraty vlevo za Dolní bránou. Anglickým parkem po můstku přes propojení obou rybníků Štěpnického a Ulického budeme směřovat k zámeckému skleníku, klasicistní stavbě z 2. čtvrtiny 19. století, neboť v tomto místě park opouštíme. Přejdeme silnici a dáme se vzrostlou lipovou alejí 1 400 m dlouhou. Na jejím konci na rozcestí se dáme po červené turistické značce doprava kolem myslivny, projdeme lesem a kolem Hadího jezírka přijdeme asi po půlhodině chůze za lesem ke kapli sv. Karla Boromejského. Ta stojí nad vlčí jámou, do které v r. 1662 spadl při lovu syn Františky Slavatové - Karel Jáchym Slavata. Na paměť jeho zachránění dala hraběnka roku 1663 postavit kapli. 
Blízko kapličky je je barokní sousoší Kalvárie (kříž se sochami Panny Marie, sv. Jana a Máří Magdaleny), při cestě z Telče je postaveno devět kapliček křížové cesty.
Cestu zpět můžeme zvolit přes obec Vanov a po silnici, nebo opět lesem a Lipkami.

Oblíbená procházka vede z náměstí Zachariáše z Hradce (522 m n.m.) lipovou alejí kolem Hadího jezírka až ke kapli sv. Karla (580 m n.m.), pěšky nebo na kole, 3,5 km
 
Kaple sv. Karla se nachází v prostoru Lipek, kde můžete projít naučnou stezku Lipky nebo městský turistický okruh, využít cyklostezku a inline stezku a dětské hřiště i Ranč Na Nivách, v lesích najdete singletrailový areál.
 
Procházka ke kapli sv. KarlaNAUČNÁ STEZKA LIPKY
Vítejte v Lipkách, která je vstupní branou do jedné z nejcennějších částí přírody v okolí Telče. Tradice využívání této části města k aktivnímu odpočinku je překvapivě dlouhá. Začíná zálibami šlechty v lovu, střelbě a jízdě na koni, ke kterým se v období rekatolizace přidaly křesťanské poutě ke kapli sv. Karla Boromejského, kam vedla kolem rybníků Nadymáku a Roštejna křížová cesta. U cesty poblíž kaple najdeme zbytky střelnice, z níž se zachovala kamenná stéla s otvory k upevňování střeleckých terčů. V roce 1797 zde byl zřízen park, pojmenovaný na počest nového majitele panství hraběte Leopolda Podstatzkého-Lichtensteina „Leopoldův park“. Alej dlouhá 1,4 km spojuje podzámeckou zahradu s bývalou bažantnicí, někdejší panskou myslivnou a navazující oborou, později změněnou na lesopark. Nedělní vycházky telčských měšťanů směřovaly v 19. a 20. století touto promenádní cestou k romantickým lesním zákoutím s Hadím jezírkem a jezírkem Lásky.
 
Naučná stezka Lipky je dlouhá 5 km a je vhodná pro pěší a cyklisty. Je možné trasu zkrátit na procházku pouze lipovou alejí (3 km), která je vhodná i pro kočárky. Cestou můžete navštívit oboru s bílými daňky.
 
Výlety do Lipek krásně popisuje František Kožík v knize Jezerní růže. A tak po příkladu našich předků nasaďme cylindr, vykasejme sukně, přidržme slunečník a vykročme.

POVĚST
Kaple sv. Karla Boromejského, dříve zvaná Olivetská, stojí nedaleko Vanova při cestě lesem směrem k Telči. Byla vybudována v místě bývalé vlčí jámy, do které při lovu dne 13. října 1662 spadl mladý hrabě Karel Jáchym Slavata. V jámě, z níž se nemohl vyprostit, ve smrtelných úzkostech učinil slib, že bude-li zachráněn, vstoupí do kláštera takové řehole, k níž bude náležet mnich, jehož nejdříve potká. Vysvobozen byl vanovskými sedláky. Svůj slib vyplnil a stal se mnichem řádu karmelitánského. Na paměť této události nechala jeho matka Františka Slavatová v následujícím roku nad vlčí jámou vystavět kapli.
Blízko kapličky je vztyčena Kalvárie (kříž se sochami Panny Marie, sv. Jana a Máří Magdaleny), při cestě z Telče je postaveno devět kapliček křížové cesty.
Je známo, že hrabě Karel Jáchym Slavata, když se stal generálem řádu karmelitánského, odmítl dispens nabízenou papežem Alexandrem VII., aby jako poslední člen svého rodu z řádu vystoupil a oženil se. A tak jeho smrtí r. 1712 vymřeli Slavatové.
Méně známá je tragická událost ze září 1961, kdy blesk, přímo u oltáře, zabil mladého kněze Vladimíra Koukala, pouhé tři měsíce po jeho vysvěcení. Kněz zde připravoval každoroční pouť, která se zde koná již od dob založení kaple.
VLOŽIL: Terezie Veselá (07.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (29.04.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Procházka ke kapli sv. Karla Procházka ke kapli sv. Karla Procházka ke kapli sv. Karla Procházka ke kapli sv. Karla Procházka ke kapli sv. Karla Procházka ke kapli sv. Karla Procházka ke kapli sv. Karla Procházka ke kapli sv. Karla Procházka ke kapli sv. Karla Procházka ke kapli sv. Karla

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč