Projekt DY-THA rail

Logo SOŽKSProjekt byl spolufinancovaný z operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 (dále jen „EÚS“), s oficiálním názvem DY-THA rail, s realizací v termínu 1. 1. 2012 – 31. 8. 2014 a celkovými způsobilými výdaji ve výši 946 548 €. Kladl si za obecný cíl rozvoj cestovního ruchu a kultury v ekonomicky slabých regionech podél osy Waidhofen - Telč.

Hlavním záměrem projektu bylo využít velkého potenciálu stávající železniční trati Kostelec-Slavonice s návazností na nově vznikající cyklostezku v Rakousku a vytvoření ucelené nabídky turistických atraktivit ve všech dotčených regionech (tzv. na "jedné trati"), využít pro turistiku atraktivního území podél trati a historie trati pro rozvoj a posílení cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské hranice.

Cílem projektu bylo rovněž zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj v dotčených regionech, k čemuž sloužil marketingový průzkum a studie udržitelnosti a dalšího rozvoje a využití trati pro cestovní ruch na obou stranách hranice k využití železnice a cyklostezky. Publicita a propagační opatření realizované v rámci projektu posloužily jako základ pro udržitelnost oblastního rozvoje a cestovního ruchu v dalších letech po skončení projektu.

V rámci projektu byly dále vytvořeny muzejní a výstavní expozice lokomotiv, vagonů a další techniky a modelů v málo využívaných prostorách ČD na nádražích. V turistické sezóně jsou také pořádány pravidelné jízdy historickým vlakem na trati Kostelec – Slavonice. Jedná se např. o jízdy mikulášské, vánoční a jiné se speciální tematikou a doprovodným naučným programem.

Základním výstupem projektu je rozvoj regionů a cestovního ruchu v oblasti a navázání a upevnění úzké spolupráce příhraničních regionů prostřednictvím uspořádání různých kulturních akcí a společné propagace. 

V dalších svých aktivitách projekt usiloval o:
 • rozšíření nabídky pro turisty i mimo turistickou sezónu;
 • provázání železniční sítě s cyklostezkami, cyklotrasami, hipostezkami, turistickými trasami pro pěší a autobusovou dopravou;
 • zapojení a spolupráci podnikatelských subjektů.
Projekt navazuje a doplňuje aktivity dalšího rozvoje cestovního ruchu v regionech. Návaznost na přeshraniční Dolnorakouskou výstavu 2009 (Horn – Raabs/Th. – Telč) a na Memorandum Region Renesance podepsané mikroregiony Jemnicko, Dačicko, Telčsko a Třešťsko (cílem memoranda je zlepšení postavení regionu a zkvalitnění každodenního života obyvatel kraje).

Projekt DY-THA rail během své realizace úzce spolupracoval s následujícími projekty:
 1. Česko-rakouský projekt EÚS DIE THAYARUNDE - výstavba cyklostezky Dobersberg-Slavonice;
 2. Výstavba cyklistické okružní stezky v oblasti THAYALAND (Rakousko);
 3. Česko-rakouský projekt EÚS: ERREICHBARKEIT VERBINDET (tj. Dosažitelnost spojuje) - přeshraniční autobusová linka z Raabs/Thaya do Telče.

Specifickými výstupy byly:
 • Studie udržitelnosti a dalšího rozvoje využití trati pro cestovní ruch;
 • Marketingová koncepce;
 • Videoklipy/DVD - krátký dokumentární film o regionech;
 • Koncepce pro organizaci akcí v Rakousku (analýza technických a finančních možností pro různé akce);
 • Expozice věnovaná historii a současnosti železniční dopravy na obou stranách hranice (trať Kostelec - Telč - Dačice - Slavonice včetně dřívějšího propojení na trať Waidhofen a Schwarzenau) - v Telči;
 • Vybudování zázemí pro umístění kolejových vozidel - v Telči;
 • Expozice modelů dopravních prostředků - v Třešti;
 • Vybudování dřevěného rámového přístřešku sloužícího cestujícím a účastníkům projektu - v Dačicích;
 • Vybudování dřevěného rámového přístřešku propojujícího železniční dopravu v České republice s cyklistickou dopravou v Rakousku - ve Slavonicích.
Předkladatelem, tj. žadatelem a současně i příjemcem projektu byl hlavní partner projektu (tzv. LeadPartner) a to Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“, dále jen „svazek“

Svazek byl založen v roce 1998. Více o svazku zde.

STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE (PDF, 24 MB)
 

Partneři

Projekt měl tyto projektové partnery (dále jen PP): Projektový koncept i projektová žádost se připravovali ve vzájemné spolupráci a přispění všech partnerů:
 • LP - koordinace přípravy projektu a přípravných setkání partnerů a koordinace a zodpovědnost za přípravu projektové žádosti a její zpracování.
 • PP1 - účast na setkáních, příprava projektové koncepce a žádosti, spolupráce při překladu žádosti PP2, PP3, PP4, PP5 - účast na setkáních, příprava projektové koncepce a žádosti.
 

Role zahraniční partnera (Zukunftsraum Thayaland)

 • Zdůraznění významu dopravních cest pro rozvoj příhraničních vztahů přerušených železnou oponou;
 • Návazná síť turistických tras KČT, značené cyklostezky, hipostezky;
 • Doprovodné tištěné propagační materiály (průvodce, mapy, slevové kupony);
 • Doprovodné kulturní akce na obou stranách hranice;
 • Personální zajištění řízení projektu, provozu muzea a obsluhy historických vlaků.

Obecné aktivity projektu

 • Provozování jízd historické soupravy v turistické sezóně;
 • Koupě technických pomůcek pro nástup handicapovaných;
 • Vybudování informačního systému o historii a současnosti železniční trati a turistických atraktivitách jednotlivých obcí, umístění na zastávkách a nádražích ve všech obcích na trati;
 • Zajištění personálu pro muzejní expozice a provoz parního vlaku;
 • Vydání společných propagačních materiálů v CZ a D (EN);
 • Doprovodné kulturní akce na obou stranách hranice;
 • Marketingový průzkum turistického ruchu na obou částech hranic k využití železnice a cyklostezky.

Aktivity realizované partnery projektu

 • Třešť - revitalizace několika nevyužívaných místností v nádražní budově na výstavní prostory – stálá expozice modelů dopravních prostředků;
 • Telč - revitalizace budovy depa pro umístění exponátů, výstavba krytého stání pro exponáty na koleji č. 12 nádraží, vybudování přístupových tras a zázemí pro návštěvníky s doplněním expozice;
 • Dačice - vybudování zázemí pro cykloturistiku – přístřešku, uzamykatelného boxu a informačního systému na ploše vedle nádražní budovy;
 • Slavonice - vybudování zázemí pro cykloturistiku, zastávky cyklobusu a informačního systému.

Aktivity svazku

Zajištění historických jízd s návazností na přeshraniční akce v České republice a Rakousku. Menší (cca 10-15 jízd) plánovány na jeden den, 4 velké jízdy na celý víkend (tzv. víkend na trati). V druhé polovině projektu s provázáním jedné z jízd na akci v Rakousku uspořádanou při příležitosti dokončení cyklostezky Dobersberg-Slavonice. Jízdy byly spojené s atraktivním programem ve vlaku a na nádraží, který umožnil nahlédnout do blízké i vzdálenější historie železnice a trati a jejího významu. Ve vlaku byly atrakce, které lákaly na nádraží a akce v ostatních městech partnerů. Po přijetí vlaku na nádraží byl cestujícím nabídnut doprovodný kulturní program.
Vypracování Studie udržitelnosti a dalšího rozvoje využití trati pro cestovní ruch na české straně a rovněž posuzující rozvojový potenciál vybudované cyklostezky na straně rakouské, efekt vzájemného propojení těchto aktivit a jejich další rozvoj.
Marketing zahrnoval také propagaci regionů a celého projektu (např. vytvoření webových stránek, informace o nabídkách, akcích, vytvoření letáků, dokumentárního filmu, výroba a osazení panelů na vlakové zastávky v České republice a podél bývalé trati v Rakousku.
 

Přeshraniční dopad projektu

 • Zvýšení přílivu turistů do regionů;
 • Prodloužení turistické sezóny a zvýšení nabídky kulturního vyžití;
 • Zvýšení informovanosti obyvatel o historii železnice a železniční trati;
 • Zlepšení a stabilizace oblasti cestovního ruchu;
 • Vytvoření nových pracovních příležitostí;
 • Zlepšení vzájemných vztahů a pochopení;
 • Provázání železniční trati v České republice s cyklostezkou v Rakousku a ulehčení pohybu turistů a cestujících;
 • Navázání spolupráce a dlouhotrvajících způsobů komunikace se zájmovými skupinami z oblasti cestovního ruchu a provozování cyklostezek;
 • Nastavení fungující struktury spolupráce řídícího týmu sestávajícího z členů z obou zemí;
 • Zdůraznění významu dopravních cest pro rozvoj přeshraničních vztahů přerušených železnou oponou.

Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“

VLOŽIL: Dušan Novotný (03.12.2021) , UPRAVIL: Dušan Novotný (10.12.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč