Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“

Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ (dále jen „svazek“) byl založen jednorázově zakladateli – obcemi okresu Jihlava a okresu Jindřichův Hradec na ustavující členské schůzi – valné hromadě, dle ustanovení § 20a) a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Jeho právní způsobilost, registraci, zrušení a zánik upravuje ustanovení § 20f) až 20j) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a další příslušná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

Svazek byl obcemi založen dne 4. května 1998 podpisem zakladatelské smlouvy.
Mapa
 
Název svazku: Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“
Sídlo svazku: Telč
Adresa nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Identifikační číslo organizace: 45 65 89 01
Daňové identifikační číslo: svazek není plátcem DPH


Předmětem činnosti svazku je zejména:
  • pronájem tratě 203 Kostelec u Jihlavy – Slavonice vč. hnacích vozidel a dalších částí dle zákona č. 9/1993 Sb. a její následná privatizace spojená se zajištěním její správy, údržby a provozování v oboru osobní i nákladní dopravy a dalších činností pro uspokojování potřeb fyzických i právnických osob
  • koordinaci jízdních řádů osobních vlaků ČD, a.s., popř. s provozovatelem místní dráhy
  • ochrana životního prostředí
  • zavádění, rozšiřování a zdokonalování služeb v cestovním ruchu
  • správa movitého a nemovitého majetku obcí a svazku v oblasti provozování železniční dopravy a s tím souvisejících služeb v cestovním ruchu
  • stanovování výše jízdného a poplatků na příslušné období jménem obcí po dohodě se smluvním provozovatelem
  • propagace železnice a obcí svazku

Orgány svazku:
  • Valná hromada (VH) - nejvyšší orgán svazku, rozhoduje o všech záležitostech svazku vymezených stanovami, je složena z delegovaných zástupců všech členských obcí, zasedání VH bývá zpravidla 2x ročně
  • Předsednictvo - statutární orgán svazku zvolený VH, řídí činnost svazku v době mezi konáním VH a jedná jeho jménem, má 5 členů, kteří jsou voleni z členů VH, ze svého středu volí a odvolává předsedu a 2 místopředsedy
  • Kontrolní výbor - kontrolní a revizní orgán svazku, dohlíží na výkon působnosti předsednictva a uskutečňování činnosti svazku, je volen VH svazku a má 3 členy, ze svého středu volí předsedu a místopředsedu

Členské obce svazku:
Členská obec Členem od Delegovaní zástupci členských obcí Členové předsednictva (5 členů) Členové kontrolního výboru (3 členy)
Černíč 2. 10. 1998 Marie Prknová   x
Dačice 2. 10. 1998 Kateřina Marková 1. místopředsedkyně  
Hodice 2. 10. 1998 Josef Bakaj   předseda
Kostelec * 4. 5. 1998 Petr Procházka x  
Peč 17. 2. 2006 Bohumil Kašpárek    
Sedlejov * 4. 5. 1998 Milan Beneš   místopředseda
Slavonice * 4. 5. 1998 Hynek Blažek 2. místopředseda  
Telč * 4. 5. 1998 Miloš Vystrčil předseda  
Třešť * 4. 5. 1998 Eva Požárová x  
* zakládající obec
Obec Cizkrajov po více jak 21 letech (členem od 2. 10. 1998) vystoupila ze svazku k 30. 6. 2020.

Dokumenty svazku:
6. 5. 1998 Ustavující členská schůze DSO Železnice Kostelec-Slavonice
6. 5. 1998 Stanovy SO Železnice Kostelec-Slavonice 1998 (platnost do 27. 6. 2005)
27. 6. 2005 Stanovy SO Železnice Kostelec-Slavonice 2005
27. 6. 2005 Stanovy SO Železnice Kostelec-Slavonice 2005 – Příloha – seznam obcí (platnost do 17. 2. 2006)
17. 2. 2006 1. dodatek stanov – Příloha – seznam obcí (platnost do 30. 6. 2020)
1. 7. 2020 2. dodatek stanov – Příloha – seznam obcí
VLOŽIL: Dušan Novotný (03.12.2021) , UPRAVIL: Dušan Novotný (03.02.2022)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč