Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Charitní pečovatelská služba

zřizovatel: Oblastní charita Jihlava

Kontakt:
Špitální 611, Telč - Staré Město, 588 56 Telč
tlf. 730 571 167, e-mail:chps.telc@jihlava.charita.cz
Více: https://jihlava.charita.cz/chps/telc/

vedoucí zařízení: Irena Pejšová, e-mail: irena.pejsova@charita.cz

Charitní pečovatelská služba Telč nabízí:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při zajištění stravy, dovoz obědů
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc rodinám pečujícím o svého rodinného příslušníka, který má sníženou soběstačnost z důvodu stáří nebo nemoci.

Helena Novoveská: V poslání pečovatelky pomohlo i kotě, Telčské listy 01-02/2019
Pečovatelství se věnuje již od roku 1989. V právě uplynulém roce získala v celostátní soutěži Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Národní cenu - Pečovatelka roku 2018. V dalším díle seriálu Lidé mikroregionu v Telčských listech představujeme paní Helenu Novoveskou, pečovatelku Charitní pečovatelské služby Telč.

Na co jste vloni 21. listopadu na Novoměstské radnici v Praze při přebírání Národní ceny Pečovatelka roku myslela?
Přiznám, že na samém počátku skoro na nic. Tréma udělá své. Ale po čase, díky příjemné atmosféře, to byly vzpomínky na radostné i smutné chvíle, které mě ve službě potkaly. A také na ty, kdo mě do Prahy „dostaly“. Paní vedoucí Irenu Pejšovou a mé kolegyně. Přála jsem si, aby tady byly všechny se mnou.

Připomeňte své začátky v Pečovatelské službě.
Připadá mi to strašně dávno. Ony to byly vlastně i začátky Pečovatelské služby v Telči. Jen pár roků před mým nástupem začala ve městě fungovat jako pracoviště Okresní správy sociálních služeb. S dnešním rozsahem služby to snad ani nejde srovnat. Snad jen rozvážení obědů. I když i tady se hodně změnilo. Tehdejší hliníkové jídlonosiče a ty dnešní... Navíc. Někdy je paní Pavlů nebo Nováková rozvážely na kole.

Práce pečovatelek tehdy a dnes?
Vlastní práce je těžko srovnatelná, ale její smysl je stále stejný. V práci pečovatelky bylo běžně nošení uhlí a dříví do domácnosti, dělání třísek, zatápění. Těch uhláků, co jsme ze vzdálených sklepů klientům nanosily! Abychom vše stihly, musely jsme při nákupech „předbíhat“ fronty v obchodech. K tomu patřilo i vyslechnutí nepříjemných poznámek... Ale stejně jako dnes bylo i tenkrát posláním naší práce pomoc klientům, vyslechnout jejich starosti, a snad to tak mohu říci, přinést do jejich domácnosti trochu pohody.

Již před třiceti roky tedy fungoval dovoz obědů. Ale co osobní hygiena? Přece nestál Dům s pečovatelskou službou.
Tomu budou mladší čtenáři sotva věřit. V bytovém domě čp. 246 ve Špitální ulici byl upravený jeden dvoupokojový byt. Název měl honosný: Středisko osobní hygieny. V jedné místnosti byla automatická pračka na praní prádla, druhá byla upravena na koupelnu. Bez jakýchkoliv pomůcek pro obtížně se pohybující. V kuchyni, proměněné na malou kancelář, se vyřizovala nezbytná administrativa.

Změny ve kvalitě a rozsahu služeb jsou nesporné. Ale co klienti. Změnili se také?
To je těžká otázka. Přijde mi, že ti před třiceti lety byli daleko vděčnější za každou maličkost. Ono to je pochopitelné. Většina z nich pocházela ze skromných podmínek. Ti dnešní jsou logicky náročnější. Ale zase. Tenkrát i dnes byli a jsou rádi za vlídné slovo a příchod pečovatelky, pokud žijí osaměle.

Zažije pečovatelka vůbec něco veselého, radostného?
Určitě. Je to stejné jako v životě rodiny. Asi největší radostí v naší práci, jejím oceněním, je to, když klient a jeho rodina začnou považovat pečovatelku za svého člena. Domlouvají s ní program klienta, radí se s ní nejen o běžných, ale i těch mimořádných situacích, které život každému z nás přináší. Takový vztah pečovatelskou službu nejen zkvalitňuje, ale také usnadňuje.

Uvedete nějaký neběžný příklad z této oblasti?
Matka klientky, která po dlouhé nemoci zemřela, osaměla ve své domácnosti. Nepřerušila jsem s ní kontakt, ale viděla jsem, jak je pro ni samota těžká. Nakonec pomohl malý dárek z mé strany.

Prozradíte jaký?
Kotě od naší kočky. Mám tak o další důvod více se za starou paní zastavit a popovídat si s ní.

Nedá mi to. Z osobní zkušenosti vím, co přináší za nepříjemnosti v kontaktu se starší osobou stařecká demence a příbuzné nemoci. Neměli bychom tento problém zmínit?
Jsem ráda, že jste toto téma otevřel. Označila bych ho za nejtěžší a nejsložitější, s čím se v naší práci setkáváme. Tahle nemoc přichází nenadále a může potkat kohokoliv. Často ji dříve poznají pečovatelky než nejbližší rodina. Pokud si začne klient stěžovat, že mu soused rozebírá komín, tak to je ještě „dobré“. Ale když začne stížnostmi z osobního života, typu ztratil se mi kožich, tak to je pro pečovatelku hodně složité období, než si jeho postižení uvědomí či poznají jeho nejbližší. Jeho překonání závisí na důvěře mezi rodinou a pečovatelkou. Ale i tak to je někdy hodně těžké.

Připomeňte služby, které Charitní pečovatelská služba klientům nabízí.
Vedle těch „běžných“, jako je pomoc v domácnosti, zajištění nákupů a zmíněný dovoz obědů, které má většina čtenářů s naší službou spojené, bych ráda připomněla ty, které v Telči poskytujeme jedinečně. Již jsem zmínila středisko osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou na Starém Městě. Je vybavené vanovým zvedákem, který usnadňuje koupel i obtížně se pohybujícího klienta. Po dohodě do něj klienta dovezeme, nebo ho může dovézt rodina. Je to tak, že dnešní koupelny v rodinných domech jsou sice krásné, ale na imobilního koupajícího nepamatují. Stejně tak to je s dostupností praní a žehlení prádla. To k vyprání převezmeme v domácnosti klienta a vyprané tam v dohodnutém termínu doručíme.

Jaké jsou radosti Heleny Novoveské, pokud není ve službě?
Opravila bych vás. Myslím, že každá pečovatelka je v mysli u svých klientů neustále. Ale abych odpověděla: vnoučata a v létě zahrádka.

Oldřich Zadražil, Telčské listy 01-02/2019


S Irenou Pejšovou: Charitní pečovatelské službě bude 20 roků, Telčské listy 09-2016
I když pečovatelská služba existuje ve městě již od roku 1969, její moderní historie se začala psát před dvaceti lety. Je spojena s otevřením moderního Domu s pečovatelskou službou s 33 byty ve Špitální ulici 13. září 1996 a poté převzetím jejího provozu Oblastní charitou Jihlava v říjnu téhož roku. Tehdy i dnes je její vedoucí paní Irena Pejšová.

Dvě desetiletí činnosti je v každém případě důvodem k ohlédnutí. Lze uvést, kolik klientů za těch 20 roků pečovatelskou službu využilo?
Více než dva tisíce. Z tohoto čísla se dá odvodit několik závěrů. Nevypovídá zcela přesně o naší práci, protože každý uživatel využíval některou naši službu různě dlouho. Také se z něj dá třeba odvodit, že téměř každá druhá domácnost ve městě pečovatelskou službu v oněch dvou dekádách někdy využila.

Výročí by ale nemělo být jen o vzpomínání, ale především o současnosti. Kolik druhů služeb nabízí pečovatelská služba v roce 2016?
Základních úkonů nabízíme přesně 19. Uvedla bych ty nejčetnější: dovoz a donášku oběda, pomoc při chodu domácnosti a při osobní hygieně. Někteří senioři rádi využívají pedikúru, kterou poskytujeme i v jejich domovech, nebo praní a žehlení prádla. V okamžiku, kdy je u někoho aktuální pomoc pečovatelské služby, pak všichni oceňují sociální poradenství, které také často poskytujeme.

Pečovatelská služba a Dům pečovatelské služby (DPS) patří z pohledu veřejnosti jednoznačně k sobě. Je to tak beze zbytku pravda?
S jednou výjimkou ano. Sídlíme zde, máme zde zázemí střediska osobní hygieny (koupele, pedikúra, praní prádla). Obyvatelům DPS, pokud o to požádají, poskytujeme úplný sortiment našich služeb. Vzhledem k tomu, že DPS je majetkem města, tak o přidělení bytů žadatelům rozhoduje město, resp. rada města. Děje se tak na základě posudku sociálního odboru MěÚ a příslušného lékaře.

Ke každému jubileu patří také oslava. Připravujete nějakou?
Samozřejmě. V sobotu 1. října 2016 uspořádáme Den otevřených dveří s bohatým programem (viz pozvánka).
/z/ Telčské listy 09/2016
VLOŽIL: Dušan Novotný (11.06.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (17.01.2019) Terezie Veselá (04.03.2014)

Občan

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10. 12. - Telč lokalit v Lipkách (PDF 94 kB)

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Telč, Na Sádkách nové rodinné domy okolo Muzea Techniky (PDF 98 kB)

11.11.2019 - 11.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10. 12. - ul.Křížova, Luční, Radkovská (PDF 99 kB)

Ztráty a nálezy k 8. 11. 2019 (PDF 48 kB)

07.11.2019 - 26.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025 (PDF 1,07 MB)

07.11.2019 - 26.11.2019

Pozvánka na zasedání Valné hromady dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance (PDF 142 kB)

07.11.2019 - 09.12.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Borovná (PDF 447 kB)

06.11.2019 - 31.12.2019

Zveřejnění záměru města uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (PDF 26 kB)

06.11.2019 - 31.12.2019

Rozpočtová opatření RM č. 20 - 23/2019 (PDF 58 kB)

Aktuality

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

01.11.2019

Uzavření registru řidičů ve dnech 19. - 20. 11. 2019více

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

24.10.2019

Představení návrhu územní studie pro lokalitu Na Posvátnévíce

23.10.2019

Studie proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu Telčskovíce

21.10.2019

Informace o počasívíce

15.10.2019

Telčské listy Říjen 2019více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5891 návštěvníků, od otevření expozice 35206 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 01:40:03

  Teplota vzduchu:
  4,9 °C
  Rychlost větru:
  1,6 km/h
  Tlak vzduchu:
  1010,2 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE