Ceny města Telče za rok 2000

Helena Benešová, za dlouhodobé vedení kroniky města
Paní Benešová vede městskou kroniku od roku 1985. Současně s každoročním zápisem pořizuje jako jeho přílohu soubor výstřižků z novin s informacemi o městě a kolekci fotografií zachycujících významné události v průběhu roku.

František Bednář, za celoživotní práci pro město v oblasti sportu a kultury
Pan Bednář se v uplynulých sedmdesáti letech podílel na řadě sportovních aktivit ve městě, především v lehké atletice a turistice. Stál u zrodu dálkových turistických pochodů ve městě, podílel se na jejich profesionálním vytýčení. Byl autorem ve své době velice kvalitních informačních materiálů o trasách pochodů výrazným akcentem na propagaci kulturních hodnot města a regionu. Desítky let udržoval značení turistických cest v telčském regionu.

Věra Peichlová, za dlouholeté vedení dětského folklorního tanečního souboru Kvíteček
Paní Peichlová vede soubor Kvíteček od roku 1980. Se souborem pravidelně sestavuje a nacvičuje folklórní pásma z telčského regionu. Soubor Kvíteček se zúčastňuje řady kulturních a společenských akcí pořádaných městem a svými vystoupeními propaguje město v celém regionu. Součástí práce paní Peichlové je i zajišťování krojů pro vystoupení souboru. Soubor Kvíteček vychovává budoucí členy ostatních folklorních souborů v Telči.

Stanislav Dvořák, za činnost ve Společnosti přátel Kanady a RCI
Pan Dvořák před 10 lety založil Společnost přátel Kanady a RCI (Radio Kanada International) a navázal tak na svoje dřívější neoficiální aktivity. Tato společnost, jejíž sídlo je v Telči, během deseti let svého trvání uspořádala ve spolupráci s kanadským velvyslanectvím v Praze a s ostatními partnery řadu výstav, besed, přednášek a koncertů jak v Česku, tak i v Kanadě, kde např. v roce 1997 byla Telč prezentována putovní fotografickou výstavou v několika největších městech. Přičiněním Společnosti a p. Dvořáka osobně bylo dne 9. 9. 1999 nazváno jedno z dopravních letadel ČSA jménem Telč.

Akciová společnost Telč – Nábytek, za trvalý významný podíl na zaměstnanosti ve městě a rozsáhlou modernizaci závodu
Akciová společnost Telč – Nábytek trvale udržela v posledních deseti letech počet pracovních míst, který ji řadí mezi největší zaměstnavatele ve městě. V posledních třech letech prošel závod rozsáhlou modernizací, při které došlo ve zdvojnásobení výrobních ploch závodu. A.s. investovala velké finanční prostředky v rámci ekologického programu rozvoje závodu. Kolektiv závodu získal prostředky v rámci ekologického programu rozvoje závodu. Kolektiv závodu získal prestižní ocenění světoznámé švédské nábytkářské firmy IKEA „nejlepší dodavatel za rok 1999“ v rámci hodnocení více než tříset nábytkářských firem.
VLOŽIL: Terezie Veselá (05.07.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (08.04.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Ceny města Telče za rok 2000 Ceny města Telče za rok 2000 Ceny města Telče za rok 2000 Ceny města Telče za rok 2000 Ceny města Telče za rok 2000 Ceny města Telče za rok 2000 Ceny města Telče za rok 2000 Ceny města Telče za rok 2000 Ceny města Telče za rok 2000 Ceny města Telče za rok 2000

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč