Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Telč na Seznamu UNESCO

náměstí Zachariáše z Hradce

Pro historickou cenu památek a pro jedinečně dochované náměstí byla Telč roku 1970 vyhlášena městskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Znak UNESCO
Čtverec je symbolem forem, jež vytváří člověk, kruh reprezentuje přírodu, je symbolem světa a vyjadřuje i myšlenku ochrany.

Jako světové dědictví se označují nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na „seznam světového dědictví“. Na tomto seznamu se nacházejí nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města. Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 jsou smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou. Hlavním cílem je udělat vše pro zachování památek budoucím generacím.

náměstí Zachariáše z Hradce - kašna se sochou Silena a Mariánský sloupV roce 2012 bylo na Seznamu UNESCO zapsáno celkem 962 lokalit ze 157 zemí světa.
Z celkového počtu 962 míst je 745 kulturních, 188 přírodních a 29 smíšených. Úmluvu o ochraně světového dědictví ratifikovalo do současnosti celkem 190 zemí.
Česká republika přistoupila k Úmluvě o světovém dědictví společně se Slovenskem v roce 1991 ještě jako součást Československa a od té doby bylo na prestižní seznam pod ochranu UNESCO vybráno a zapsáno 12 míst naší vlasti. Dostat se na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví představuje pro nás obrovskou poctu, zvláště když uvážíme, že z celkových 962 míst z celé planety zařazených pod ochranu UNESCO, jich 12 patří České republice. A právě do tohoto seznamu patří již 20 let naše město Telč díky svému unikátnímu architektonickému celku tvořené historickým náměstím a státním zámkem.
V roce 2012 si město Telč po celý rok připomínalo 40. výročí od podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a 20. výročí od zápisu prvních tří českých památek Prahy, Českého Krumlova a Telče na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Při této příležitosti byla na Státním zámku v Telči dne 10. 12. 2012 udělena Uznání města Telče významným osobnostem, které se zasloužily o zápis na Seznam UNESCO, péči o památky, propagaci, prezentaci a rozvoj města Telče v souladu s idejemi UNESCO.
prosinec 2012

Telč má dekret o zápisu
Slavnostním aktem na zámku byly zakončeny oslavy 20 let zápisu města do seznamu UNESCO. A téměř na den přesně po dvaceti letech se Telč konečně dočkala dekretu o zápisu. Před dvaceti lety se na něj totiž tak trochu zapomnělo. Z rukou náměstkyně ministryně kultury Anny Matouškové jej symbolicky spolu se mnou převzali i paní místostarostka a bývalí starostové Václav Jehlička a Miloš Vystrčil. Při slavnostním aktu bylo také oceněno 24 osobností, které se od zápisu po současnost zasloužily o vlastní zápis do seznamu, rozvoj města, jeho propagaci, kulturní a společenský život, péči o památky, vědu a školství. Oceněno bylo také 6 institucí, které pomáhají památkám odborně, organizačně i financemi.
starosta města Telče Mgr. Roman Fabeš pro Telčské listy 01/2013

Zajímavé odkazy:

UNESCO http://whc.unesco.org
Historic Centre of Telč

OWHC http://www.ovpm.org

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO http://www.unesco-czech.cz

O PAMÁTKÁCH UNESCO http://www.pamatkyjinak.cz

Zápis
Dne 13. prosince 1992 byla Městská památková rezervace Telč rozhodnutím plenárního zasedání Výboru světového dědictví UNESCO zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví a stala se jednou z 350 světových a přírodních památek zapsaných na tomto seznamu.

Co předcházelo?
15. prosince 1991 provedlo Ministerstvo kultury ČR výběr 9 lokalit pro zařazení do Seznamu světového dědictví. Byly to: městské památkové rezervace Praha, Olomouc, Český Krumlov a Telč, hrad Karlštejn, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou, rezervace lidové architektury Holašovice a vila Tugendhat v Brně. U těchto památek nebylo určeno pořadí.
Později Česko-slovenská koordinační rada světového, kulturního a přírodního dědictví vybrala k posouzení za ČSFR do UNESCO tyto kulturní památky:
Za Českou republiku historické jádro Prahy, Českého Krumlova a Telče, hrad Karlštejn (se státní přírodní rezervací Karlštejn a Koda).
Za Slovenskou republiku Banskou Štiavnici s okolními kulturními památkami, Spišský hrad se soustavou okolních památek, rezervaci lidové architektury Vlkolinec.
V červnu 1992 doporučilo Byro Výboru světového dědictví UNESCO plenárnímu zasedání, aby z předložených památek byla historická jádra Prahy, Českého Krumlova a Telče prohlášena za světové památky a zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.
13. prosince byla tato tři města v Santa Fé v Novém Mexiku prohlášena světovými kulturními památkami.

Oznámení zápisu:
Vážený pane starosto,
dovolte, abych Vaším prostřednictvím poblahopřál všem občanům Telče k zápisu Vašeho města (spolu s Prahou a Českým Krumlovem) do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
V době formování základů českého státu je to významná pocta kulturnímu odkazu našich předků, o který musíme všichni společně pečovat.
Dlužíme to budoucím generacím.
Praha 15. 12. 1992
PhDr. Jindřich Kabát, ministr kultury ČR

Územní vymezení
Historické jádro Telče bylo na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsáno v rozsahu městské památkové rezervace.
Telč představuje jedinečné celistvě dochované drobnější středověké město s vodním opevněním, dominantním zámkem dochovaným v podobě pozdně gotických a renesančních přestaveb a mimořádně působivými frontami městských domů renesančního, barokního, klasicistního tvarosloví kolem náměstí.

České dědictví UNESCO je Sdružení obcí a měst ČR, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jejími členy jsou Brno, Český Krumlov, Holašovice, Kroměříž, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál, Litomyšl, Olomouc, Praha, Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou.
Sdružení hájí zájmy „unescových měst“, důležitá je také oblast společné propagace, i cíl osvětový a vzdělávací.
Zakladatelská listina Sdružení ČDU byla podepsána 29. 6. 2001 v Telči.
VLOŽIL: Věra Peichlová (19.03.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (27.02.2018)

Občan

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

15.11.2019 - 12.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 12. - Telč - Staré Město (PDF 100 kB)

14.11.2019 - 04.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 12 - Telč, ul. Kostelnomyslovská, Polní (PDF 99 kB)

13.11.2019 - 27.11.2019

Usnesení z 26. schůze rady města dne 6. 11. 2019 (PDF 47 kB)

13.11.2019 - 16.12.2019

Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" - Rozpočet na r. 2020 + Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2023 (PDF 89 kB)

13.11.2019 - 16.12.2019

Pozvánka na Valnou hromadu č. 2/2019 Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" konanou dne 16. 12. 2019 (PDF 34 kB)

12.11.2019 - 28.11.2019

Valná hromada svazku obcí Česká inspirace 28. 11. 2019 (PDF 76 kB)

12.11.2019 - 27.12.2019

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města, 4. 11. 2019 (PDF 60 kB)

12.11.2019 - 27.12.2019

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města dne 4. 11. 2019 (PDF 46 kB)

12.11.2019 - 30.11.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29. 11. - Telč - Podolí a Staré Město (PDF 101 kB)

Aktuality

15.11.2019

Telčské listy Listopad 2019více

12.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 12.11 .2019více

12.11.2019

Uzavření registru řidičů ve dnech 19. - 20. 11. 2019více

11.11.2019

Výstraha ČHMÚ - vydaná 11.11.2019více

11.11.2019

Výlukový jízdní řád platný od 18. 11. do 29. 11. 2019více

08.11.2019

Ztráty a nálezyvíce

04.11.2019

Anketa Kraj mého srdcevíce

30.10.2019

Otevření SeneCura SeniorCentra Telč 9. 12. 2019více

24.10.2019

Představení návrhu územní studie pro lokalitu Na Posvátnévíce

23.10.2019

Studie proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu Telčskovíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Platinová mince s Telčí, 2019

  Česká mincovna vydává další platinovou minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je věnovaná Telči. Platinová mince o váze 31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení proof. 
  V rámci tohoto sběratelského cyklu již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019 sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat a třebíčská židovská čtvrť s bazilikou svatého Prokopa.
  Platinová mince s Telčí, 2019
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Virtuální prohlídka

  Prezentaci nejzajímavějších dominant ve městě nabízí virtuální prohlídka z roku 2018.
  Virtuální prohlídka nabízí 26 zastavení, čtyři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, osm ze Státního zámku, další pak na Belpské lávce, z věže sv. Jakuba a sv. Ducha, z rozhledny na Oslednicích, Panského dvora i zimního stadionu. Další prohlídky jsou z interiérů expozic Městské galerie Hasičský dům, Telčského podzemí, věže sv. Ducha a Expozice historie železniční dopravy.
  Zahrnuje tvorbu jedinečného designu a programování interaktivních prvků a virtuální prohlídky. Prezentace jsou vytvořené pomocí nejmodernější technologie pro zobrazení nejen na počítači, ale i na mobilech a tabletech.
  Virtuální prohlídka
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5931 návštěvníků, od otevření expozice 35246 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 03:05:03

  Teplota vzduchu:
  8,8 °C
  Rychlost větru:
  1,6 km/h
  Tlak vzduchu:
  1006,1 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE