Telč na Seznamu UNESCO

Pro historickou cenu památek a pro jedinečně dochované náměstí bylo historické centrum města Telče roku 1970 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

náměstí Zachariáše z HradceZnak UNESCO
Čtverec je symbolem forem, jež vytváří člověk, kruh reprezentuje přírodu, je symbolem světa a vyjadřuje i myšlenku ochrany.

Jako světové dědictví se označují nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na „seznam světového dědictví“. Na tomto seznamu se nacházejí nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města. Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 jsou smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou. Hlavním cílem je udělat vše pro zachování památek budoucím generacím.

náměstí Zachariáše z Hradce - kašna se sochou Silena a Mariánský sloupV roce 2012 bylo na Seznamu UNESCO zapsáno celkem 962 lokalit ze 157 zemí světa.
Z celkového počtu 962 míst je 745 kulturních, 188 přírodních a 29 smíšených. Úmluvu o ochraně světového dědictví ratifikovalo do současnosti celkem 190 zemí.
Česká republika přistoupila k Úmluvě o světovém dědictví společně se Slovenskem v roce 1991 ještě jako součást Československa a od té doby bylo na prestižní seznam pod ochranu UNESCO vybráno a zapsáno 12 míst naší vlasti. Dostat se na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví představuje pro nás obrovskou poctu, zvláště když uvážíme, že z celkových 962 míst z celé planety zařazených pod ochranu UNESCO, jich 12 patří České republice. A právě do tohoto seznamu patří již 20 let naše město Telč díky svému unikátnímu architektonickému celku tvořené historickým náměstím a státním zámkem.
V roce 2012 si město Telč po celý rok připomínalo 40. výročí od podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a 20. výročí od zápisu prvních tří českých památek Prahy, Českého Krumlova a Telče na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Při této příležitosti byla na Státním zámku v Telči dne 10. 12. 2012 udělena Uznání města Telče významným osobnostem, které se zasloužily o zápis na Seznam UNESCO, péči o památky, propagaci, prezentaci a rozvoj města Telče v souladu s idejemi UNESCO.
prosinec 2012

Telč na Seznamu UNESCOTelč má dekret o zápisu, 2012
Slavnostním aktem na zámku byly zakončeny oslavy 20 let zápisu města do seznamu UNESCO. A téměř na den přesně po dvaceti letech se Telč konečně dočkala dekretu o zápisu. Před dvaceti lety se na něj totiž tak trochu zapomnělo. Z rukou náměstkyně ministryně kultury Anny Matouškové jej symbolicky spolu se mnou převzali i paní místostarostka a bývalí starostové Václav Jehlička a Miloš Vystrčil. Při slavnostním aktu bylo také oceněno 24 osobností, které se od zápisu po současnost zasloužily o vlastní zápis do seznamu, rozvoj města, jeho propagaci, kulturní a společenský život, péči o památky, vědu a školství. Oceněno bylo také 6 institucí, které pomáhají památkám odborně, organizačně i financemi.
starosta města Telče Mgr. Roman Fabeš pro Telčské listy 01/2013

Zajímavé odkazy:

Telč na Seznamu UNESCOUNESCO https://whc.unesco.org/
Historic Centre of Telč

OWHC https://www.ovpm.org/

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO https://www.unesco-czech.cz/


Zápis
Dne 13. prosince 1992 byla Městská památková rezervace Telč rozhodnutím plenárního zasedání Výboru světového dědictví UNESCO zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví a stala se jednou z 350 světových a přírodních památek zapsaných na tomto seznamu.

Co předcházelo?
15. prosince 1991 provedlo Ministerstvo kultury ČR výběr 9 lokalit pro zařazení do Seznamu světového dědictví. Byly to: městské památkové rezervace Praha, Olomouc, Český Krumlov a Telč, hrad Karlštejn, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou, rezervace lidové architektury Holašovice a vila Tugendhat v Brně. U těchto památek nebylo určeno pořadí.
Později Česko-slovenská koordinační rada světového, kulturního a přírodního dědictví vybrala k posouzení za ČSFR do UNESCO tyto kulturní památky:
Za Českou republiku historické jádro Prahy, Českého Krumlova a Telče, hrad Karlštejn (se státní přírodní rezervací Karlštejn a Koda).
Za Slovenskou republiku Banskou Štiavnici s okolními kulturními památkami, Spišský hrad se soustavou okolních památek, rezervaci lidové architektury Vlkolinec.
V červnu 1992 doporučilo Byro Výboru světového dědictví UNESCO plenárnímu zasedání, aby z předložených památek byla historická jádra Prahy, Českého Krumlova a Telče prohlášena za světové památky a zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.
13. prosince byla tato tři města v Santa Fé v Novém Mexiku prohlášena světovými kulturními památkami.

Oznámení zápisu:
Vážený pane starosto,
dovolte, abych Vaším prostřednictvím poblahopřál všem občanům Telče k zápisu Vašeho města (spolu s Prahou a Českým Krumlovem) do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
V době formování základů českého státu je to významná pocta kulturnímu odkazu našich předků, o který musíme všichni společně pečovat.
Dlužíme to budoucím generacím.
Praha 15. 12. 1992
PhDr. Jindřich Kabát, ministr kultury ČR

Územní vymezení
Historické jádro Telče bylo na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsáno v rozsahu městské památkové rezervace.
Telč představuje jedinečné celistvě dochované drobnější středověké město s vodním opevněním, dominantním zámkem dochovaným v podobě pozdně gotických a renesančních přestaveb a mimořádně působivými frontami městských domů renesančního, barokního, klasicistního tvarosloví kolem náměstí.

České dědictví UNESCO je Sdružení obcí a měst ČR, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Sdružení hájí zájmy „unescových měst“, důležitá je také oblast společné propagace, i cíl osvětový a vzdělávací.
Zakladatelská listina Sdružení ČDU byla podepsána 29. 6. 2001 v Telči.

Jejími členy jsou (2021):
Brno
Český Krumlov
Holašovice
Jizerskohorské bučiny
Kladruby nad Labem
Kroměříž
Krušnohoří
Kutná Hora
Lednicko-Valtický areál
Litomyšl
Olomouc
Praha
Telč
Třebíč
Západočeský lázeňský trojúhelník
Žďár nad Sázavou
 
VLOŽIL: Věra Peichlová (19.03.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (01.08.2022)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč