Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 225/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela nabyla účinnosti 1. ledna 2018 a přinesla řadu zásadních změn i na úseku územního plánování.

Jednou z novinek, která je novelou zavedena, je závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b novelizovaného stavebního zákona (dále jen „NSZ“). Do 31. prosince 2017 platila právní úprava, dle které posuzoval soulad záměrů výstavby nebo změny stavby s územně plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje stavební úřad příslušný k vedení územního řízení, který závěry svého posouzení formuloval v územním rozhodnutí.

Od 1. ledna 2018 však nastala změna a soulad s územně plánovací dokumentací nebude nadále posuzovat stavební úřad, nýbrž úřad územního plánování, a to prostřednictvím závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b NSZ. Výjimku tvoří stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1 NSZ, pro které se závazné stanovisko dle § 96b NSZ vydávat nebude.


O závazné stanovisko lze požádat prostřednictvím přiloženého formuláře žádosti.

2 dokumentů

VLOŽIL: Lukáš Pivonka (05.02.2018) , UPRAVIL: Lukáš Pivonka (01.02.2022)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč