Městská galerie Hasičský dům

Městská galerie Hasičský důmHistorie Hasičského domu

Jedna z nejstarších fotografií telčského náměstí pořízená po polovině 19. století zachycuje v místech současného domu č. 122 gotickou bránu s renesančním štítem, která uzavírala vstup do dnešní ulice „U Masných krámů“, jichž bylo podle údajů 26 ve dvou řadách po 13 a v nichž mistři cechu řeznického sekali a prodávali maso – a to osobně – neboť tak nesměli činit nikde jinde v Telči než právě zde. Začátkem 60. let se vše změnilo a řezníci mohli svobodně sekat maso doma.
Opuštěné masné krámy dalo, tehdy ještě německé zastupitelstvo v roce 1870 zbourat a na jejich místě postavilo „hasičskou zbrojnici“ pro nově založený dobrovolný sbor hasičů. Budova vypadala právě tak jako dnes, kdy se vrátila k původní podobě – donedávna ji pamatujeme se dvěma vjezdy po přestavbě z roku 1944, kterou si vynutila moderní motorová technika.
podle prof. Rampuly volně MUDr. Otto Svoboda

Na místě dnešní galerie stávala goticky klenutá brána s renesančním štítem ze 17. století, kterou se vcházelo do masných krámů. Požár v roce 1871 byl impulzem pro založení hasičského sboru, zbourání masných krámů a vystavění hasičské zbrojnice. Hasičský dům je nejmladší budovou na telčském náměstí.
Malá romantická stavba byla v roce 1944 přizpůsobena nové technice vybouráním dvou mohutných vjezdů, které zcela změnily charakter architektury budovy až do její rekonstrukce v roce 2004. Projekt návratu do původní podoby z roku 1971 vypracoval Ak. Arch. Doc. Václav Girsa. Na dřevěnou podlahu galerie byla použita stará prkna dovezená z hradu Kost v západních Čechách. Litinové závěsné a osvětlovací zařízení připomíná technické konstrukce druhé poloviny 19. století a v duchu této doby je i vývěsní štít galerie.
Výstavní program galerie se snaží být důstojným doplňkem architektonických památek v historickém centru města.

Slavnostní otevření Městské galerie Hasičský dům proběhlo 1. září 2004.
Výstavní prostor galerie slouží k realizaci krátkodobých i dlouhodobých výstav výtvarného umění, fotografie, plastik, keramiky a uměleckých předmětů z depozitářů muzeí a galerií s využitím speciálního osvětlovacího a závěsného systému pro vystavované exponáty.
Ročně je zde pořádáno tři až pět autorských výstav.

e-mail: ghd@volny.cz
Tel. +420 567 112 407-8 (Informační centrum MěÚ Telč)
e-mail: info@telc.eu

Vstupné:
Dospělí 15 Kč
Děti, studenti 10 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 1-3 děti) 30 Kč

Vstup zdarma do galerie při hře Geofun

Městská galerie Hasičský důmSOUČASNÁ VÝSTAVA
z důvodu současné situace a dle vládního nařízení je výstava nepřístupná veřejnosti


​TISKOVÁ ZPRÁVA 15. 2. 2021
Výstava v Městské galerii Hasičský dům představuje projekt, který může účinně pomoci památkové péči i starostům
Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst ČR
Městská galerie Hasičský dům, Telč (14. 1. – 19. 3. 2021)
 
Druhá část putovní výstavy představující koncepci, výsledky a budoucí využití pětiletého urbanisticko-památkového výzkumu s desítkami řešitelů byla zahájena 14. 1. 2021 v 17 hodin v Městské galerii Hasičský dům v Telči a potrvá do 19. března. Metodologie, díky níž je možné zpracovat historický vývoj měst do souborů map umožňujících široké spektrum analýz, by měla podle jejich autorů z Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT a ÚTAM AV ČR v. v. i. výrazně pomoci s vyhodnocováním aktuální situace a plánováním stavebních či např. dopravních změn ve městě jak památkářům, tak i městské samosprávě.
Koncepce výstavy: Tomáš Drdácký, Jan Jehlík, Edita Lisecová
 
Městská galerie Hasičský dům„Vycházeli jsme z těchto premis: město je kulturní hodnotou jako celek – nejen jako součet hodnotných objektů,  památkově hodnotná území (rezervace, zóny) jsou nedílnou součástí jejich krajinného a celoměstského kontextu a za třetí – digitální model mapování umožňuje odborně porovnávat různorodé formální a historické zdroje,“ vysvětluje architekt a urbanista Jan Jehlík. „Cílem bylo vytvoření nástrojů, které identifikují komplementární jevy a atributy, jež jsou důležité pro udržitelnost kulturních hodnot historických měst i pro zachování jejich autenticity či návrh inovací jejich ochrany v územním plánování a památkové péči.“
Ambicí výzkumu bylo doplnit stávající metody a přístupy památkové péče na základě znalostí současného urbanistického poznání, tím obohatit a posílit památkovou péči a její výkon, aniž by byly její existující priority zpochybňovány. Pro péči o hodnoty města je rovnocenně důležitá péče současně o celek, části i jednotlivosti. Jako celek lze pro tento účel chápat město v jeho správních hranicích, jako část jeho středověké jádro, jako jednotlivosti jednotlivé objekty či dílčí soubory.  Metodou je zobrazení, popis a interpretace fenoménů v různých časových obdobích. Uspořádání a utváření jevů a atributů se fixuje v rámci geografického informačního systému (GIS).  Výstupem mapování jsou soubory map s odborným obsahem a příklady jejich analytického využití. Projekce vychází z  měřítka celku města, měřítka krajinného kontextu a měřítka skladebných částí.
Výstava vznikla jako součást projektu  „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity  České republiky Ministerstva kultury ČR – NAKI II

Autoři projektu: prof. Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. Tomáš Drdácký, JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ir. André Loits, Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D., Ing. arch. Vít Rýpar, Ing. arch. Petr Buryška, Ing. arch. Jan Sedlák, doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, prof. Ing. arch. Michal Kohout.
Spoluautoři: Jaroslav Buzek, Ing. Tomáš Zadražil, Ing. Jan Bryscejn, Ing. arch. Vojtěch Ertl, Ing. arch. Jiří Mika, Ing. arch. Šárka Jahodová, Ing. arch. Veronika Peňázová, Ing. arch et Mgr. Klára Nedvědová Ph.D., Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., MgA. Ester Havlová, Ing. arch. Kateřina Koňata Dolejšová, Ing. arch. Edita Lisecová.
 
Po dobu uzavření galerie je možné se seznámit s obsahem výstavy alespoň komentářem profesora Jana Jehlíka.

Veškeré informace o projektu a odkazy na jednotlivé výsledky na webu FA ČVUT PŮVOD A ATRIBUTY PAMÁTKOVÝCH HODNOT HISTORICKÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY
https://www.fa.cvut.cz/cs/vyzkum-a-spoluprace/vyzkumne-projekty/3974-puvod-a-atributy-pamatkovych-hodnot-historickych-mest-ceske-republiky
 
K výstavě vychází výpravná publikace SKRYTÝ ŘÁD A VNITŘNÍ PODSTATA JEDINEČNOSTI HISTORICKÝCH MĚST ČR: www.gjf.cz/publikace
 
Kontakt pro média:
Jan Jehlík, jan.jehlik@fa.cvut.cz, M 731133233
Tomáš Drdácký, tomas.drdacky@gmail.com, M 724185886
 
VLOŽIL: Terezie Veselá (04.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (24.02.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Městská galerie Hasičský dům Městská galerie Hasičský dům Městská galerie Hasičský dům Městská galerie Hasičský dům Městská galerie Hasičský dům Městská galerie Hasičský dům Městská galerie Hasičský dům Městská galerie Hasičský dům Městská galerie Hasičský dům Městská galerie Hasičský dům

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč