Naučná stezka Velký Pařezitý rybník

Naučná stezka Velký Pařezitý rybníkNaučná, pozorovací, informační a rekreační stezka tvoří okruh kolem rybníka Velký Pařezitý u Řásné (8 km od Telče). Začíná u jižní části hráze u přístupové cesty z kempu. Pokračuje po hrázi, směřuje k hájence, po 1,5 km odbočuje z cesty a míjí nejcennější části území, přírodní rezervaci. Odtud stezka pokračuje do výchozího bodu. Informační zastávky seznamují veřejnost se zajímavostmi a životem v okolí rybníka.

délka 2,5 km, 4 zastávky

1. O rybníku a jeho historii - první zastavení informuje o historii rybníka od jeho založení v roce 1565 po současnost. Zajímavostí je vybudování umělého koryta v délce 3,05 km, kterým byla svedena voda z nově napuštěného rybníka v povodí Jihlavy do Telčského potoka v povodí Dyje. Rybník plnil od počátku především účel vodárenský. Sloužil k zajištění potřeby vody pro město Telč a dále pro vybudovanou soustavu rybníků na Telčském potoce. Soustava rybníků v Telči, která je dosud závislá na tomto přívodu vody, je součástí funkčního památkově chráněného městského středověkého opevnění. Celá vodohospodářská soustava je dnes historickou technickou zajímavostí.

Naučná stezka Velký Pařezitý rybník2. O živé vodě - druhé zastavení představuje mikroskopické, ve vodě vznášející se organismy – řasy, korýše, vířníky tvořící plankton a bezobratlé živočichy vázané na vodní prostředí. Na složení organismů se podílí specifické podmínky rybníka s čistou, hnědě zbarvenou vodou. Hnědá barva vody je způsobena obsahem huminových kyselin vyplavovaných z rašelin a smrkových lesů a také vyšším zastoupením hnědých řas.

3. O zvířecích kamarádech - během procházek v okolí rybníka lze zahlédnout zástupce obojživelníků, plazů, savců, o kterých informuje třetí zastavení. Rybí společenstvo je vzhledem k nízké úživnosti rybníka slabě zastoupeno a je snahou vytvoření rybí obsádky z odpovídajících původních domácích druhů, zejména ohrožené střevle potoční, která se do 90. let v rybníku a jeho přítocích rozmnožovala. Nízký je také výskyt vodních ptáků, avšak stezku zpříjemní hlasy sýkorek, budníčků, králíčků, drozdů či pěnic.

4. O zelených přátelích – čtvrté zastavení je věnováno vzácnému rostlinnému společenstvu vytvořeném na rašelinovém podkladu. Rašeliniště s mocností rašelinné vrstvy až 4,5 m patří k nejhlubším v Jihlavských vrších. Vyvinul se zde pozoruhodný typ rašelinné březiny, pod hrází rybníka se nachází mokřadní olšové porosty s charakteristickým společenstvem s ďáblíkem bahenním, vrbinou obecnou nebo violkou bahenní. Významná je také vegetace pobřežní zóny, která je nejlépe vyvinuta po celé délce západního břehu rybníka.

Zdroj: Turistický průvodce Vítejte na Vysočině
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (30.07.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (08.03.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč