Městský kamerový dohlížecí systém

MKDS pracuje samostatně na oddělené, chráněné lince optické sítě. Vyhodnocení účinnosti a provozu MKDS provádí Policie ČR, kde je sledována efektivita MKDS se zaměřením na monitoring protiprávního jednání, lokalizaci, četnost opakování a na preventivní účinnost systému. Správcem dat je Policie ČR. Garance práva na soukromí občanů ve vztahu získaných dat z MKDS je zaručena zákonem č.283/1991 Sb., o policii ČR ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, viz § 3, odst. 6, písm. b). MKDS je majetkem města Telče bez účasti jiné právnické či fyzické osoby a jako celek je na základě koordinační dohody předán do užívání Policie ČR. MKDS byl zřízen v roce 2009. V současné době je na různých lokalitách ve městě 23 kamerových bodů. Zřízení, rozšiřování a modernizace MKDS bylo financováno z části (cca 15% z celkových skutečně vynaložených nákladů) z rozpočtu Města Telče a dále z dotací Kraje Vysočina v Programu prevence kriminality (cca 85% z celkových skutečně vynaložených nákladů). Poslední rozšíření proběhlo v roce 2018 rovněž za podpory Kraje Vysočina v rámci „Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2018“.
VLOŽIL: Zdeněk Bláha (20.11.2015) , UPRAVIL: Zdeněk Bláha (23.11.2018)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč