Počet obyvatel v Telči

Na konci roku 2020 (k 31. 12. 2020) žilo v Telči 5 224 obyvatel, z toho 79 v jediné místní části, ve Studnicích. Přistěhovalo se 102 nových obyvatel a 95 se jich odstěhovalo. Narodilo se 48 dětí, 74 obyvatel zemřelo.
Zdroj: Statistika MěÚ Telč

Na konci roku 2019 (k 31. 12. 2019) žilo v Telči 5 240 obyvatel, z toho 81 v jediné místní části, ve Studnicích. Přistěhovalo se 99 nových obyvatel a 103 se jich odstěhovalo. Narodilo se 69 dětí, 75 obyvatel zemřelo.
Zdroj: Statistika MěÚ Telč

Přirozený demografický vývoj nebyl v roce 2018 v Telči příznivý. I když se narodilo 59 dětí, nejvíce od roku 2009, počet zemřelých byl ještě o 21 osob větší. Zemřelo 81 spoluobčanů. Protože se také více obyvatel odstěhovalo (128) než přistěhovalo (82) máme tak další rok s nepříjemnou statistikou. Na konci roku žilo v Telči 5 250 obyvatel. Z toho 82 v jediné místní části ve Studnicích.
Telčské listy 03/2019 Zdroj: Statistika MěÚ Telč

I když byl v roce 2017 přirozený demografický vývoj ve městě téměř vyrovnaný, narodilo se 56 dětí a zemřelo 59 občanů, nepříznivý trend úbytku oficiálně přihlášených obyvatel města se nezastavil. Opět se výrazně více lidí odstěhovalo (135), než přistěhovalo (63). Telč tak včetně jediné místní části Studnic měla na konci roku 5 318 obyvatel. V meziročním srovnání ubylo 75 obyvatel města.
Telčské listy 03/2018 Zdroj: Statistika MěÚ Telč

I když byl v roce 2016 přirozený demografický vývoj ve městě příznivý, narodilo se 55 dětí a zemřelo 46 občanů, trend úbytku oficiálně přihlášených obyvatel města se nezastavil. Opět se více lidí odstěhovalo (151), než přistěhovalo (112). Výsledkem je pak další úbytek obyvatel města o 30. Na konci roku 2016 tak Telč měla 5 393 obyvatel. Z toho 79 jich bylo přihlášeno v jediné místní části, ve Studnicích.
Telčské listy 03/2017

Na konci roku 2015 žilo v Telči 5 423 obyvatel, z toho 81 v jediné místní části, ve Studnicích. Přistěhovalo se 73 nových obyvatel a 99 se jich odstěhovalo. Narodilo se 56 dětí, 80 obyvatel zemřelo. Počet narozených dětí je na úrovni předchozích let (v roce 2014 48), počet úmrtí je nejvyšší od roku 2004. Neradostná statistika vypovídá o tom, že proti předchozímu roku se počet obyvatel města snížil o padesát.
Telčské listy 03/2016

Vcelku vyrovnaný demografický vývoj jsme zaznamenali v uplynulém roce 2014. Narodilo se v něm 48 dětí a zemřelo 53 obyvatel. Podobné to je s migrací. Přistěhovalo se 104 obyvatel a odstěhovalo 119. Na konci roku 2014 tak měla Telč 5 470 obyvatel, z toho jediná místní část Studnice 83. O rok dříve 2013 žilo v Telči 5493 obyvatel.
Úbytek obyvatel se nevyhýbá ani jiným městům. Například u nás „ostře“ sledovaným Dačicím ubylo ve stejném období 91 obyvatel, z toho 81 ve vlastním městě. Na konci roku tak mělo město Dačice 5805 obyvatel. A počet obyvatel u sousedů na severu? Město Třešť mělo na konci roku 2014 5368 trvale žijících obyvatel. O rok dříve 5387.
Telčské listy 03/2015

Na konci roku 2013 žilo v Telči 5 493 obyvatel. Je to bohužel o 75 méně než v předchozím roce. Nepříjemný trend posledního desetiletí, úbytek obyvatel, nezastavil ani rok s třináctkou na konci. A to přesto, že obytná zóna Na Sádkách se utěšeně zaplňuje. 10 obyvatel ubylo demografickým vývojem; proti 53 narozeným dětem zemřelo 63 spoluobčanů. Do města se přistěhovalo 77 nových obyvatel. Naproti tomu se jich 152 odstěhovalo! Důvod této nepříjemné statistiky? Hlavně nedostatek pracovních příležitostí, všeobecný úbytek obyvatel v městských sídlech, stěhování obyvatel do atraktivních klidových lokalit, které nabízí sousední obce, a v našem případě také využití nemovitostí pro rekreaci a ubytovací služby.
Telčské listy 03/2014

Nepříjemná statistika posledních let nedoznala obratu ani v uplynulém roce. Obyvatel Telče je opět méně. Na konci roku 2012 žilo v Telči 5 578 trvale přihlášených obyvatel. To je o 32 méně než v předchozím roce. Nepříznivý výsledek jsme zaznamenali jak v tzv. přirozeném demografickém vývoji, když se v Telči v roce 2012 narodilo 54 dětí a zemřelo 73 obyvatel, tak v migraci, kdy se do města přistěhovalo 95 nových obyvatel a odstěhovalo 108. Výsledkem je zmíněný úbytek 32 obyvatel. Podobný vývoj zaznamenávají i jiná města v kraji.
Telčské listy 03/2013

Na konci roku 2011 žilo v Telči 5 610 obyvatel. Skutečný počet obyvatel pak o tři desítky (32) navyšují cizinci s trvalým pobytem na území města. Předcházející rok měla Telč o 43 obyvatel více. S negativním demografickým vývojem se potýká celá Vysočina. Příčina? Především nedostatek pracovních příležitostí. U některých měst, Telč nevyjímaje, je to také stěhování obyvatel do nové výstavby v tvz. satelitních obcích.
Rok 2011 byl v Telči relativně příznivý v tzv. přirozeném demografickém vývoji. Narodilo se zde 56 dětí, zemřelo 57 obyvatel. Naopak migrační údaj je pro město nelichotivý. Přistěhovalo se do něj 78 obyvatel, ale odstěhovalo 120! Setrvalý počet obyvatel pak vykazuje jediná místní část Telče, Studnice, kde na konci roku 2011 žilo 78 lidí.
Telčské listy 03/2012
 
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (26.02.2014) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (20.12.2021)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč