Opevnění, hradby, městské brány a rybníky


Opevnění, hradby, příkopy, rybníkyVšimněme si nejprve středověkého systému obrany města, jehož prvky jsou dodnes v Telči k vidění. Patřily k němu vodní plochy – rybníky, dosahující až k souvislému pásu hradeb. V Telči je to rybník Štěpnický, který na severním konci města u gotické části hradu bezprostředně navazoval na rybník Ulický. Dnes jsou propojeny potokem v zámeckém parku.
Zachovalý zbytek hradeb vidíme z hráze Ulického rybníka či z Hradební ulice. Hradby vznikly ve 14. století, byly původně asi 9 m vysoké, v 17. století pak zvýšeny na 10,5 m a ukončeny římsou. Na jihovýchodní straně města se hradby zachovaly v původní výši. V Hradební ulici se v hradbách zachovala malá branka k vodě, původně to bylo kromě bran jediné místo, kterým byly hradby otevřené.
Na jihovýchodě byly rybníky propojeny příkopem, na jehož vnitřní straně byla hradba dvojitá s meziprostorem, zvaný parkán. Byla navíc směrem do příkopu osazena válcovými baštami. Poslední dochovanou románskou baštu můžeme vidět z ulice Krátké u Horní brány, kolem dnes již mělčího příkopu jdeme ulicí Na Parkaně. Kamenné můstky přes příkop vznikly až koncem 18. století po prolomení hradeb (proti ulici Na Můstku), resp. začátkem 20. stol. (proti býv. synagoze).

Opevnění, hradby, příkopy, rybníkyExistence tří rybníků, Štěpnického, Ulického, Staroměstského, jakoby po staletí ovlivňovala stavební vývoj ve městě. Štěpnický a Ulický rybník obklopují kulturně zajímavé jádro města se zámkem a náměstím a určují dva hlavní vstupy do oblasti po hrázích těchto rybníků. Z obou hrází je úchvatný pohled na parkově upravené břehy. Z ulice Na Baště, na severní hrázi je situace navíc umocněna tím, že ohrada a neproniknutelný zámecký park působí jako příjemný kontrast k otevřené vodní hladině. Z Ulického rybníku, tenkým náhonem se na jihovýchodě napojuje nejrozlehlejší Staroměstský rybník,
který ve své spodní části obemyká Staré Město s kostelem Matky Boží.
Tato část má však už charakter skromného historického venkova a východní
zalesněný břeh tohoto rybníka už předznamenává přechod ve volnou krajinu.

Vycházkové trasy:
Město a voda (cca 4 km) - okolo městských rybníků – Štěpnického, Ulického a Staroměstského.
Město a kámen (2 km) - vycházka s netradičním pohledem na architekturu města ve spojitosti
se zpracováním místního kamene - žuly.
 

Dolní (malá) bránaDolní (malá) brána
Je součástí městského opevnění a stavebně navazuje na zámek.
Pochází z roku 1579, kdy byl zámek přestavován.
Před původní níže položenou gotickou branou býval vodní příkop
překlenutý zvedacím mostem.
Dolní branou se vychází z náměstí přes hráz Štěpnického rybníka
k centrálnímu parkovišti.

Horní (velká) brána
Horní (velká) bránaHorní neboli Velkou bránu tvořily dvě průjezdné věže z obou stran
příkopu. Vnější brána je doposud zachovaná, tvoří ji jednopatrová
budova z 2. poloviny 16. století, zdobená sgrafitem. Nad středem
průjezdu je pětilistá růže s letopočtem 1629, který se pravděpodobně
váže k době opravy hradeb.
O něco výše stála ještě jedna brána, která byla zbořena v roce 1833.
Místo, kde stála, je patrné díky zúžení Palackého ulice.
Most přes příkop mezi branami, původně dřevěný nebo dokonce padací,
byl nahrazen kamenným koncem 17. století.

 
VLOŽIL: Terezie Veselá (07.05.2012) , UPRAVIL: Jana Nováková (25.04.2023)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské podzemí
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
MUNIPOLIS
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Virtuální prohlídka
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Předpověď počasí pro Telč

Partneři města TELČ

Unesco UtilityReport Mobilní rozhlas Kraj Vysočina Golf resort Telč Sdruzeni obci Vysociny VAS Česká inspirace CET Mikroregion Telčsko

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč