Hrad Štamberk

Hrad ŠtamberkZřícenina hradu ze 13. stol. leží v přírodní rezervaci "Štamberk a kamenné moře" v členitém skalnatém terénu asi 10 km od Telče.
Hrad Štamberk (správně Šternberk) byl založen koncem 13. století. Poměrně nevelké jádro na skalním výchozu je obklopeno ze tří stran rozsáhlým předhradím, k jehož opevnění bylo využito i několika skalních bloků. Příčinou zániku hradu bylo zřejmě tažení husitů v roce 1423. Mírný svah s balvany nad obcí byl tradičně využíván jako extenzívní pastvina, s ukončením pastvy však došlo k jeho zarůstání křovinami. Ochranářské zásahy jsou zaměřeny na postupné odstraňování dřevin a kosení travních porostů. Optimálním využitím této části přírodní rezervace se jeví obnovení pastvy ovcí.

Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře
Bučiny na skalách v okolí zříceniny hradu Štamberk, kamenná moře a balvanové proudy na zarůstajících pastvinách severozápadně od obce Lhotka v Jihlavských vrších v nadmořské výšce 610 - 712 m n.m. Vyhlášeno v roce 1982.

V okolí zříceniny středověkého hradu jsou vyvinuty četné projevy mrazového zvětrávání žuly včetně kamenných moří a rozsáhlého balvanového proudu, jenž zasahuje až na okraj obce Lhotka. Nepřístupný terén umožnil zachování zbytků přírodě blízkých lesních společenstev bikových bučin a suťových lesů.

Tajemství hradu Štamberka
Nad vesničkou Lhotkou, západně od Telče, jsou rozvaliny hradu Štamberka. Z kdysi mohutného hradu zbyly jen části zdí a zbytek věže. Až i ty se rozvalí, nikdo nepozná, že tu stával hrad, na jehož nádvoří se konaly turnaje rytířů, že se tu rozléhal zvuk loveckých rohů, štěkot chrtů, řehtání koní, na nichž panstvo vyjíždělo do okolních lesů na lov. Základ hradu tvořily pevné žulové skály, na kterých dosud zřícenina stojí. Z jižní strany byl hrad nedobytný, skála byla příliš strmá, z ostatních stran ho chránily hradby a příkop. Smutno je dnes v těchto místech, kde před staletími bylo tak živo. Jen volání sojky nebo straky občas přeruší ticho. Pod sutinami ve skále jsou však ukryta veliká sklepení a ta skrývají tajemství, která se dosud nepodařilo odhalit. Do jednoho sklepního výklenku ukryli templáři svůj veliký poklad, který si nemohli vzít s sebou, když museli hrad opustit. Počítali s tím, že se jednou vrátí a poklad vyzvednou. Úkryt pokladu a cestu k němu znali jen tři členové řádu templářů, kteří zajistili vchod do sklepení tím, že vykopali v přístupu hlubokou studnu. Případný zloděj, který by se chtěl pokladu zmocnit, by musel tuto překážku překonat. Plynula léta, templářům se nepodařilo získat hrad zpět, a tak se nevraceli. Nepřicházeli ani oni tři pamětníci, kteří úkryt znali a nakonec si to tajemství vzali do hrobu. Nikdo neví, kde poklad leží, nikdo nezná cestu k němu. Mnoho lidí se pokoušelo poklad najít, mnoho jich kopalo, nikdo však neuspěl. V jiném sklepení pod zříceninou hradu Štamberka je ukryt veliký sud s vínem. Ani k tomuto sudu nezná nikdo cestu. Víno v něm uložené získává každým rokem lepší chuť. Je však ve věšteckých knihách psáno, že víno z tohoto sudu bude pít jako první mrákotínský farář při mši svaté na oslavu vysvobození z velikého útlaku a utrpení. Až bude hrozit naší vlasti zánik a zkáza, až bude lidu nejhůře, tehdy se otevře nejen hora Blaník, z níž vyjede vojsko v čele se svatým Václavem, aby zem zachránilo, ale otevřou se i hluboká sklepení pod Štamberkem, sud s vínem se vyvalí. Lidé donesou víno do kostela v Mrákotíně, aby je kněz mohl použít při proměňování jako dík za vítězství svatováclavského vojska. Tak se naši předkové utěšovali v dobách zlých. Víra v tajemné síly posilovala jejich naději v lepší budoucnost.

Pověstmi opředená Telč a okolí - vycházková trasa S Bílou paní po Telči a okolí. K vycházkové trase je vydán i tištěný průvodce s mapou.

Květena:
Smíšené lesní porosty s převahou buku lesního (Fagus sylvatica) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus) na sutích v okolí hradu mají poměrně pestré druhové složení. V podrostu se vyskytují samorostlík klasnatý (Actaea spicata), svízel vonný (Galium odoratum), pitulník horský (Galeobdolon montanum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), věsenka nachová (Prananthes purpurea) a řada dalších. V křovinném patře rostou zimolez černý (Lonicera nigra) a bez červený (Sambucus racemosa). V puklinách skal a štěrbinách zdí lze nalézt osladič obecný (Polypodium vulgare), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) a sleziník červený (Asplenium trichomanes). Ve vrcholových partiích území jsou na žulovém podkladu vyvinuty chudé bučiny s příměsí smrku ztepilého (Picea abies). V okolí balvanového proudu byly původně pastviny, nyní již tyto plochy zarůstají dřevinami. Byla zde nalezena vzácná břichatkovitá houba květnatec Archerův (Clathrus archeri), původem z Austrálie a Tasmánie.

Zvířena:
Na bývalých pastvinách v okolí balvanového proudu se vyskytují ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a zmije obecná (Vipera berus). V lesních porostech žije typická ptačí fauna podhorských smíšených lesů. Hnízdí zde datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), strakapoud velký (Dendrocopos major) aj. V poslední době se objevuje krkavec velký (Corpus corax) a vzácně zahnízdí výr velký (Bubo bubo). V druhé polovině 80. let 20. století byla lokalita pravidelným stanovištěm rodiny rysa ostrovida (Lynx lynx).

Zdroj Informační portál tipy na vylet.cz
VLOŽIL: Terezie Veselá (04.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (04.08.2017)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

22.09.2020
10:36:27
Teplota vzduchu 16.7 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1014.6 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 2.7
Sluneční záření 464 W/m²

Partneři města TELČ

Hrad Štamberk Hrad Štamberk Hrad Štamberk Hrad Štamberk Hrad Štamberk Hrad Štamberk Hrad Štamberk Hrad Štamberk Hrad Štamberk Hrad Štamberk

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč