Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Vycházková trasa Město a voda

Vycházková trasa okolo městských rybníků – Štěpnického, Ulického a Staroměstského, přibližná délka 4 km.
Trasa Město a voda byla slavnostně otevřena 22. 4. 2008 u příležitosti Dne Země.

1. Město a voda

Okolí Telče je vrchovinnou oblastí s maximem přírodních hodnot a vysokou kvalitou životního prostředí. V oblasti se uchovaly vzácné druhy rostlin a zvířat, některé části mají zvláštní režim jako rezervace nebo chráněné přírodní útvary.
Krajina v okolí Telče upoutá návštěvníka svou prostou krásou, mírně zvlněným reliéfem, skalními útvary, zatopenými lomy. Celý kraj je protkán stužkami značených cest pro milovníky turistiky.

Jestliže Telč je známá díky kráse a zachovalosti svého náměstí a zámku, zasluhuje okolí tohoto města nemenší pozornost. Členitá kopcovitá krajina s drobnými plochami lesů, mezí a remízků, nespočet rybníků, církevní architektura zdobící návsi i polní cesty, památky lidového stavitelství, přírodní zajímavosti i drobné kuriozity tvoří s městem unikátní kompozici.

Existence tří rybníků, Štěpnického, Ulického, Staroměstského, jakoby po staletí ovlivňovala stavební vývoj ve městě. Štěpnický a Ulický rybník obklopují kulturně zajímavé jádro města se zámkem a náměstím a určují dva hlavní vstupy do oblasti po hrázích těchto rybníků. Z obou hrází je úchvatný pohled na parkově upravené břehy. Z ulice Na Baště, na severní hrázi je situace navíc umocněna tím, že ohrada a neproniknutelný zámecký park působí jako příjemný kontrast k otevřené vodní hladině. Z Ulického rybníku se tenkým náhonem na jihovýchodě napojuje nejrozlehlejší Staroměstský rybník, který ve své spodní části obemyká Staré Město s kostelem Matky Boží. Tato část má však už charakter skromného historického venkova a východní zalesněný břeh tohoto rybníka už předznamenává přechod ve volnou krajinu.

Projekt Vítejte v Telči - městě UNESCO byl v roce 2008 spolufinancován Evropskou unií a Krajem Vysočina.

Propagační materiály k vycházkovým trasám:

- tištěný průvodce Město a historie věnovaný výletní trase ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ). Podrobný průvodce s mapou je doplněn ucelenými informacemi se zaměřením na historii města, památku UNESCO.
- tištěný průvodce Město a voda věnovaný výletní trase kolem telčských rybníků ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ). Podrobný průvodce s mapou je doplněn ucelenými informacemi se zaměřením na trasu.
Obě brožury jsou doplněny důležitými telefonními čísly.
- propagační publikace Telč – město UNESCO obsahuje na pět desítek fotografií historických a uměleckých památek v Telči s odbornou anotací. Součástí publikace je vložený plán města Telče s vyznačením prezentovaných památek, městské památkové rezervace a městské památkové zóny.

Vzájemně provázaný soubor propagačních materiálů a produktů je k dispozici pro širokou skupinu návštěvníků (tři jazykové mutace ČJ, AJ, NJ) a pro efektivní prezentaci města na nejrůznějších místech v ČR i v zahraničí. K dostání v infocentru.

Dotisk propagačních materiálů Město a voda a Město a historie byl v roce 2017 finančně podpořen Krajem Vysočina www.kr-vysocina.cz


Brožura Město a voda (PDF 5,18 MB)

Interaktivní mapa
2. Město Telč a jeho historie spjatá s vodou
Jak asi vypadala krajina tohoto místa před trvalým osídlením? Všude byl les, který se skládal převážně z buku, jedle, v nižších polohách z dubu a ve vlhčích místech se k olši a vrbám přidával smrk. Nikde ani památka po stavení, nikde ani památky po rybníku, jenom dole v údolí klokotal drobný potůček. V 9. století byste zde stáli uprostřed lesa a neviděli kolem sebe nic jiného než jenom les.
Území Telče se skládá z katastrů Telče a Studnic, 2/3 katastru dnes zaujímá orná půda, na vodní plochy připadají 3% území a na lesy pouze 9,2% rozlohy katastru. Osou katastru je Telčský potok, který protéká soustavou dvanácti rybníků. Pět, největších z nich, se nachází na katastrálním území Telče, ve směru toku: Roštejnský rybník (nad městem), Štěpnický, Ulický a Staroměstský rybník (přímo ve městě) a Rohozenský rybník (pod městem).

3. Funkce vody v životě města
Využívání vodních zdrojů k různým účelům má mnohatisíciletou tradici, nemluvě o pití vody, které je staré jako lidstvo samo. Z hlediska všeužitečných funkcí vody v životním prostředí člověka jsou nejvýznamnější funkce biologická, zdravotní, kulturní a estetická, politická a vojenskostrategická, kdy vodní komponenta v krajinném prostředí byla s výhodou využívána jako účinná přírodní překážka pro obranu jednotlivých feudálních sídel i celých lidských sídlišť. S jednotlivými funkcemi vody, včetně jejich proměn v historickém vývoji, se můžeme seznámit na trase naučné stezky vedoucí kolem tří rybníků v Telči – Ulického, Štěpnického, Staroměstského.

4. Mlýny – proměna Parního mlýna v Telči
Tento mlýn se nachází v místě zvaném „Na Romantice“. Jeho existence je písemně doložena už v roce 1533. Mlýn se postupně od roku 1807 stával součástí továrny na jemná sukna zřízené Jakubem Langem. V roce 1825 se definitivně stal barvírnou, přádelnou a tkalcovnou. Roku 1863 získala mlýn Amálie Podstatská – Lichtenstein, která jej přestavila k původnímu účelu a předala synu Leopoldovi. Mlýn patřil Podstatským téměř nepřetržitě až do roku 1945, kdy přešel pod státní správu. Do roku 1957 se zde mlelo obilí, pak sloužil pouze jako sklad a chátral. Od roku 2003 je mlýn v seznamu nejohroženějších památek ČR.

5. Rybníkářství
První zmínky o zakládání rybníků na našem území najdeme už v 11. století. Českomoravská Vysočina byla velmi vhodná díky mělkým a uzavřeným údolím a hustou potoční sítí.
Proč patří Telčsko ke kolébce českého rybníkářství? Z důvodu nedostatku vody v této oblasti. Právě nově vytvořené vodní plochy měly za úkol částečně tento problém vyřešit a značně ulehčovaly život v kraji. Podle dochovaných zpráv, by se dalo usuzovat, že okolí Dačic a Telče bylo do poloviny 15. století největší rybníkářskou oblastí na Moravě. V cizině byl velký zájem o českého kapra a ryby z českých a moravských rybníků se vyvážely nejen do rakouských a německých zemí, ale i do Polska a Uher.
Novým popudem ke stavebnímu ruchu ve městě bylo získání města Zachariášem z Hradce v roce 1550. Dobrý hospodář Zachariáš (zemřel 1589) zvětšil telčské panství o několik přikoupených vesnic a značnou pozornost věnoval právě rybníkářství. K roku 1590 bylo na telčském panství evidováno dokonce 86 rybníků a k tomu dalších 5 na statku Šašovice a 8 na statku Želetava. Ve vodách na telčském panství se chovali vedle kaprů také okouni, bělice, štiky a raci.

6. Přívod vody do Telče – odkud a jak se voda dostává do města
Telčský potok je levostranným přítokem Moravské Dyje. Celková délka jeho údolí je 9,5 km. Pro dostatečné množství vody v Telčském potoku bylo vytvořeno umělé koryto (zmínka už v roce 1833), které převádí část vody z povodí Třešťského potoka (povodí Jihlavy).
Jako akumulační zdroj pro převod vody slouží Velký Pařezitý rybník na Javořickém potoce. Převod vody umožňuje rozdělovací objekt v lese pod Velkým Pařezitým rybníkem. Od rozdělovacího objektu je voda vedena v částečně zpevněném lichoběžníkovém korytě, které prochází přes obec Řásná. Jeho délka je 3,5 km a ústí do Telčského potoka, který pramení nad rybníkem Smrk. Poté Telčský potok prochází dalšími rybníky, které zásobuje vodou - jsou to rybníky Vlček, Polívkův, Roštejnský. Poté zásobuje rybníky podílející se na vodním opevnění Starého Města Telče – Štěpnický, Ulický a Staroměstský.

7. Život ve vodě a kolem vody
Ač se to na první pohled nezdá, život v každém rybníku – a to i v městské nádrži – je velmi bohatý a proměnlivý. Na této zastávce se zaměříme především na faunu, obývající rybniční hladinu a prostor pod ní.VLOŽIL: Terezie Veselá (07.05.2012) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (18.07.2017)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

19.10.2018 - 06.11.2018

Závěr zjišťovacího řízení - Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 - 2020 (PDF 758 kB)

17.10.2018 - 01.11.2018

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 31.10.2018 Telč - Podolí (PDF 54 kB)

17.10.2018 - 01.11.2018

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 31.10.2018 - Telč - Štěpnice (PDF 53 kB)

17.10.2018 - 31.10.2018

Usnesení z 96. schůze rady města, dne 10. 10. 2018 (PDF 223 kB)

16.10.2018 - 01.11.2018

Doručení exekučního příkazu (prodej nemovitých věcí) - Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. (PDF 684 kB)

10.10.2018 - 24.10.2018

Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí, 9.10.2018 (PDF 438 kB)

10.10.2018 - 26.10.2018

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Radek Šušlík (PDF 208 kB)

10.10.2018 - 26.10.2018

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Miroslav Procházka (PDF 225 kB)

10.10.2018 - 26.10.2018

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Libor Válek (PDF 221 kB)

Aktuality

15.10.2018

Telčské listy Říjen 2018více

15.10.2018

Silnice II/112, Nová Říše, 24.10.2018 - 31.10.2018více

15.10.2018

Virtuální prohlídkavíce

09.10.2018

Ztráty a nálezyvíce

06.10.2018

Výsledky voleb do zastupitelstva města Telče 2018více

05.10.2018

Upozornění pro občany - stojánek v Lipkáchvíce

05.10.2018

Zahrádkáři Telč více

25.09.2018

Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatelvíce

29.08.2018

Festival jídla v Jihlavěvíce

28.08.2018

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ v Telčivíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Virtuální prohlídka

  Virtuální prohlídka nabízí šest zastavení, tři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, další pak na Belpské lávce, v zámecké zahradě a na věži kostela sv. Jakuba.
  Virtuální prohlídka
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5748 návštěvníků, od otevření expozice 29194 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 16:50:03

  Teplota vzduchu:
  11,6 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1026,7 hPa
  Denní srážky:
  0,2 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 28 W/m²
 • Kamera LIVE