Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Dolní Vilímeč - pomníček zastřelených vojáků čsl. armády 1947

Tento kříž připomíná zbytečně zmařené životy dvou mladých mužů ve službě vlasti

Úvodem
Jak ošidná jsou různá kategorická tvrzení připomíná tragický příběh, který se stal v těchto místech 26. září 1947. Málokdo by zpochybnil, že II. světová válka skončila v Evropě posledními výstřely v květnu 1945. A právě pro toto místo a jednu nepříliš vzdálenou zemi, Ukrajinu, tvrzení neplatí. V roce 1947 vrcholil exodus příslušníků Ukrajinské povstalecké armády (UPA) vedené Stepanem Banderou z jejich vlasti do tehdy ještě americké zóny Německa. Samostatnost Ukrajiny, za kterou bojovali, se koncem II. světové války pro jejich generaci nenávratně vzdálila. Země se 40 miliony obyvateli se na téměř půl století stala součástí komunistického Sovětského svazu... V duchu již tehdy existujícího geopolitického rozdělení Evropy se jim v cestě na západ snažilo zabránit Československo. Postupně proti nim nasazovalo armádu a různé složky tehdejší policie (SNB). Zvláštní kapitolou pak bylo povolání dobrovolníků z řad bývalých partyzánů na jejich vlastní žádost. Dát všem prchajícím mužům z Ukrajiny nálepku banderovci = fašisti by bylo, jak ukázal čas, nespravedlivé.

Tragedie u Dolní Vilímče
Na podzim roku 1947 byl zaznamenán výskyt více skupin banderovců na západní Moravě. 26. září 1947 je do nedaleké Nové Říše postupně povoláno na 500 vojáků z útvarů československé armády v Jemnici a Jihlavě, jednotka bývalých partyzánů z Brna (v. ú. 4546) a příslušníci Sboru národní bezpečnosti (policie) z Dačic a Slavonic. Mají za úkol zabránit údajnému přesunu skupiny prchajících příslušníků UPA - banderovců přes lesní masiv mezi Novou Říší a Telčí. Přibližně v 18:45 zaujalo družstvo z vojenského útvaru 5340 z Jemnice pod velením des. asp. Čestmíra Kaisera obranné postavení u kóty 601. Přibližně v místech, kde stojí tento křížek. Vzápětí byla jeho část, velitel Čestmír Kaiser, svob. Jaroslav Barták a vojín Stanislav Gerneš, „napadena“ jim neznámými ozbrojenci, které vojáci považovali za banderovce. Čestmír Kaiser podle pozdější výpovědi dal skupině rozkaz k ústupu. Při něm pak byli svob. Jaroslav Barták a voj. Stanislav Gerneš ve volném terénu zastřeleni. Čestmír Kaiser byl útočícími muži obklíčen. Vzhledem k přesile se rozhodl vzdát. Vzápětí se vysvětlilo, že útočníci jsou příslušníky „partyzánského“ útvaru 4546 pod velením des. v záloze Bohumíra Biskupa. Ten později vyšetřovatelům uvedl, že jeho jednotka dostala za úkol propátrat lesík půl kilometru severovýchodně od Dolní Vilímče. Tragickou událost popsal takto: „Zahlédl jsem dva muže ležet a jednoho stát. Měl jsem ihned pocit, že jsou to banderovci. Tento pocit mně vznikl při spatření jejich uniforem a též tím, že mě nenapadlo, že by tam někdo jiný měl co pohledávat... utíkající byl zadržen, a teprve tehdy jsem poznal, že je to příslušník naší armády...“. Tragédie se vyšetřovala, ale... Za pět měsíců přišel čas Vítězného února... Její viníky však přesně označili ještě v roce 1947 dva kronikáři. Ač nebyli svědky události, zapsal novoříšský Cyril Mareček: „Špatnou organizací a nepozorností se stalo, že partyzáni zastřelili dva vojíny z posádky jemnické.“ Kronikář Jemnice: „Proti nim (banderovcům) se hlásily dobrovolné skupiny partyzánů a občas bylo vysíláno vojsko. Pro špatnou součinnost obou těchto skupin došlo k uvedenému neštěstí." A také jeden bystrý pozorovatel. Josef Vojtěch Florian (1905-2006) ze Staré Říše. Ten ve své životopisné kronice Můj čas/Tempora mea uvádí: „Když se dnes sešeřilo (26. 9. 1947), od Jechovce dlouho do noci se ozývá střelba samopalů a jsou vidět záblesky. Vojáci a SNB pronásledují Benderovce. Poláky, kteří před násilím komunistů prchají přes naše kraje. Ráno zjištěno, že ve tmě zastřelili dva vlastní vojáky a tři poranili, aniž by nějaké Benderovce viděli. Mrtví leží v kostele sv. Kříže U Brázdových.“

Závěr
Pomíjivost lidského bytí dnes připomínají jen strohé zápisy v archivních dokumentech:
Jaroslav Barták, nar. 22. 7. 1924, svobodník v činné službě v Jemnici, obchodní příručí ve Veselí č. 8, p.o. Nové Město na Moravě, tamtéž narozený i příslušný, svobodný. Vyznání evangelické. Způsob smrti: Střelné poranění, průstřel plic a srdce, vykrvácení. Pohřben Veselí, českobratrský evangelický hřbitov dne 1. 10. 1947.
Stanislav Gerneš, nar. 10. 1. 1924, vojín v činné službě v Jemnici, obchodní příručí, narozený v Jobově Lhotě okr. Polička, příslušný do Předměstí okr. Polička, svobodný. Vyznání českobratrské – evangelické. Způsob smrti: Střelné poranění, průstřel plic a srdce, vykrvácení.

A pomníček?
Brzy po události se na místě tragédie objevil malý pomníček. Bolest rodičů padlých určitě nezmírnil, ale byl jim útěchou, že se alespoň postarali o památku svých synů. Bohužel i na něm se podepsal čas, lidská paměť a sběh dalších událostí. Po roce 1948 nebylo v zájmu armády tragédii připomínat, scelování pozemků v období kolektivizace způsobilo, že pomníček se ocitl uprostřed velkého lánu. Zub času, nepozornost při polních pracích způsobily, že v roce 2015, kdy na událost upozornil badatel pan Jaroslav Černý ze Svitav, z něj zbylo pouhé torzo, změť dílů z umělého kamene. Deska s nápisem se nenávratně (?) ztratila. A zůstaly vzpomínky několika málo pamětníků o jeho existenci.
23. září 2016, tedy po 69 letech, se z iniciativy senátora Miloše Vystrčila a za přispění starosty Dolní Vilímče Antonína Doležala, jeho předchůdce Františka Herynka a dalších podařilo místo tragedie, a hlavně oba zastřelené muže, připomenout tímto křížem.

Oldřich Zadražil

Poděkování patří všem, kdo k obnově pietního místa jakkoliv přispěli. Především pak plk. PhDr. Eduardu Stehlíkovi, Jaroslavu Černému, ThDr. Petru Melmukovi, Janu Vychytilovi, Romanu Fabešovi, Ing. arch. Ivaně Krejčové, Miloslavu Šalandovi, ad. Zvláštní poděkování pak patří Mgr. Zdeňku Dvořákovi, majiteli Kamenictví Dvořák v Telči za vstřícný přístup k obnově kříže a jeho instalaci.
VLOŽIL: Dušan Novotný (08.08.2016)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

14.12.2018 - 24.01.2019

Oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání: Tůň o ploše 960 m2 a změna využití části parcely č. 19/1 Dyjice, Dyjička (PDF 719 kB)

12.12.2018 - 27.12.2018

Usnesení z 3. schůze RM, dne 5.12.2018 (PDF 262 kB)

Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí 10. 12. 2018 (PDF 253 kB)

10.12.2018 - 23.01.2019

El. dražební vyhláška - prodej nemovitosti 22. 1. 2019 (PDF 268 kB)

07.12.2018 - 18.12.2018

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2018 (PDF 42 kB)

06.12.2018 - 03.12.2021

Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - Římskokatolická farnost Telč (PDF 233 kB)

03.12.2018 - 19.12.2018

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-úprava provozu-KSÚSV (PDF 501 kB)

03.12.2018 - 17.12.2018

Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí,30.11.2018 (PDF 230 kB)

30.11.2018 - 19.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 - SVAK, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu a Plán investic na rok 2019 (PDF 116 kB)

Aktuality

10.12.2018

Ztráty a nálezyvíce

30.11.2018

Telčské listy Prosinec 2018více

26.11.2018

Výstraha ČHMÚ - vydaná 25. 11. 2018více

22.11.2018

Výstraha ČHMÚ - vydaná 22.11.2018více

19.11.2018

Telč o Vánocích 2018více

19.11.2018

Informace o počasívíce

19.11.2018

Výstaha ČHMÚ - vydaná 18.11.2018více

01.11.2018

Soutěž o nejkrásnější fotografii z měst České inspirace více

29.10.2018

Výstraha ČHMÚ - vydaná 28.10.2018více

29.10.2018

Výstraha ČHMÚ - vydaná 29.10.2018více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Virtuální prohlídka

  Virtuální prohlídka nabízí šest zastavení, tři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, další pak na Belpské lávce, v zámecké zahradě a na věži kostela sv. Jakuba.
  Virtuální prohlídka
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5869 návštěvníků, od otevření expozice 29315 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 20:28:03

  Teplota vzduchu:
  -3,5 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1024,4 hPa
  Denní srážky:
  0,2 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE