​Macka (též Mácka) Václav

* 28. 9. 1873 Myslůvka (část obce Černíč u Telče)
+ 4. 1. 1929 Příbram
 
pedagog, strojní inženýr
 
Absolvent telčské reálky (1891) vystudoval úspěšně Vysokou školu technickou, obor strojní inženýrství ve Vídni (1898). Ještě před absolutoriem působil jako asistent pro mechanicko-technické předměty na Státní průmyslové škole ve Vídni.  Od července 1898 pracoval u Vítkovického horního a hutního těžířstva jako závodní asistent ve strojírně vodárny a konstruktér v konstrukční kanceláři pro vysoké pece a válcovny. V lednu 1900 nastoupil na Báňskou akademii v Příbrami jako adjunkt na stolici hornického a hutnického strojnictví.  Od svého nástupu vedl rovněž přednášky z encyklopedie pozemního stavitelství a projektování stavebních objektů, a to až do doby zřízení samostatné stolice pro stavitelství ve studijním roce 1907/1908. V květnu 1904 byl V. Mackovi přiznán titul docenta encyklopedie stavitelství. V roce 1919 byl jmenován řádným profesorem pro obor hornického a hutnického strojnictví a nauky o strojích na zkoušení pevnosti na stolici horního a hutního strojnictví, kterou řadu let z pověření vedl. V témže roce se stal také autorizovaným civilním inženýrem pro stavbu strojů. V lednu 1922 byl V. Macka zvolen rektorem nejen na zbytek funkčního období v roce 1922, ale také na studijní rok 1922/1923. Zasloužil se o moderní vybavení všech stolic školy novou přístrojovou technikou. Jeho zásluhou vznikl na VŠB autorizovaný výzkumný ústav na zkoušení pevnosti materiálu. V. Macka se stal v oboru horního a hutního strojnictví a dopravnictví uznávaným odborníkem. Patřil mezi profesory, kteří se snažili rozšířit nejnovější technické novinky mimo akademickou půdu. O prázdninách organizoval strojnické kurzy určené pro báňské inženýry z praxe. Ačkoliv V. Macka nezpracoval žádné souborné dílo, stal se autorem tří desítek odborných statí, zejména z oboru důlních lan, těžní techniky a horizontální dopravy, které publikoval v českých i německých odborných časopisech.
 
D: (Výběr) Rozdělení lanových kotoučů. In: Hornické hutnické listy, roč. IX, 1918, č. 7, s. 83-84; č. 8, s. 93-95; č. 9, s. 105-107; Úprava hornických vozidel pro přepravu na různosklonných drahách. In: Hornické hutnické listy, roč. XX, 1919, č. 1, s. 6-7; č. 2, s. 31-33; č. 3, s. 49-50; Příspěvek k dopravě na nakloněné dráze. Praha 1923; Josef Hrabák. Moravská Ostrava 1923; Vyučování báňským vědám dříve a nyní: (se zvláštním zřetelem k vysoké škole báňské v Příbrami). Příbram 1924.
 
L: (Výběr) ČUŘÍK, František: Za profesorem Ing. V. Mackou. In: Hornický věstník a Hornické hutnické listy, roč. XI, č. 5, s. 41-43
 
P: Archiv VŠB-TUO, fond VŠB-TUO, rektorát, osobní spis V. Macky; VŠB-TUO, fond VŠB v Příbrami, kniha personální evidence; Národní archiv v Praze, fond Ministerstvo školství a kultury, osobní spisy profesorů, V. Macka; Archiv Národního technického muzea, fond Sbírka rukopisů, Rektoři Vysoké školy báňské v Příbrami a Ostravě a jejich vliv na rozvoj školy v letech 1849–1979 (autor Jirkovský Rudolf).
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (17.02.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

25.10.2020
01:46:14
Teplota vzduchu 5.4 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1016.9 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

​Macka (též Mácka) Václav ​Macka (též Mácka) Václav ​Macka (též Mácka) Václav ​Macka (též Mácka) Václav ​Macka (též Mácka) Václav ​Macka (též Mácka) Václav ​Macka (též Mácka) Václav ​Macka (též Mácka) Václav ​Macka (též Mácka) Václav ​Macka (též Mácka) Václav

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč