Dvořecký Jakub Felix Ignác

* 21. 7. 1750 Telč
+ 27. 4. 1814 Třebíč
 
římsko-katolický kněz
 
Studoval na jesuitském gymnáziu v Telči, kde patřil mezi stipendisty nadace Justiny de Gregorio. Po studiu teologie byl 18. září 1773 vysvěcen v Kroměříži na kněze olomouckým biskupem Maxmiliánem Hamiltonem. Krátce působil v Rokytnici na Rokytnou a poté v Třebíči. Zde byl od 7. února 1798 děkanem u sv. Martina. Zanechal po sobě několik písemností, důležitých jak pro dějiny svatomartinské farnosti, tak pro dějiny Třebíče. Roku 1780 latinsky napsal vzor pro vizitaci, roku 1805 německy sepsal inventář fary a její historii. Nejdůležitější spis, Domácí protokol, obsahuje i kroniku farnosti a města, navazující na Matlociovu kroniku z roku 1715. Dvořeckého kroniku přeložil do češtiny a v programu Státního gymnázia v Třebíči za školní rok 1894/95 ji publikoval František Rypáček. Na základě vlastního zkoumání Dvořecký odvozoval, že je potomkem rytířského rodu Dvořeckých z Olbramovic, jehož člen, Prokop Dvořecký z Olbramovic, nejvyšší berní úředník, direktor, podkomoří a královský rada, byl popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí.
 
P: Josef Rampula, Jakub Felix Ignác Dvořecký, nedatováno, v rukopise; Radovan Zejda, Jakub Dvořecký, neznámý telčský rodák, TL 7/2002
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (17.02.2020)
Historie města
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Telčské listy
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere
Akce pořádané ve městě Telči
Další povídání z anotačního textu v administraci ....
Go somewhere

V Ě Ž   s v .   D U C H A

interaktivní expozice o historii a současnosti města


Aktuální přehled počasí pro Telč

25.10.2020
01:59:16
Teplota vzduchu 5.4 °C
Rychlost větru 0 km/h
Tlak vzduchu 1016.9 hPa
Denní srážky 0 mm
UV 0.0
Sluneční záření 0 W/m²

Partneři města TELČ

Dvořecký Jakub Felix Ignác Dvořecký Jakub Felix Ignác Dvořecký Jakub Felix Ignác Dvořecký Jakub Felix Ignác Dvořecký Jakub Felix Ignác Dvořecký Jakub Felix Ignác Dvořecký Jakub Felix Ignác Dvořecký Jakub Felix Ignác Dvořecký Jakub Felix Ignác Dvořecký Jakub Felix Ignác

Město Telč podporuje

Podjavořičan
PS TELČísla
PS Smetana
Průvan - PS Santini
Mažoretky Telč
Kulturní spolek Oblast
Muzejní spolek
Společnost telčské místní dráhy
Český svaz chovatelů
Český svaz zahrádkářů
Mezi dvěma branami
Spolek Javořice
Divadelní spolek Za paravánem
Divadelní spolek Drdivadlo
Spolek Na větvi
Sdílení o.p.s.
PDT volnočasový z.s. (Panský dvůr Telč)
SK Telč
Sokol Telč.
Autoklub Tourservis Telč Automoto klub
Autoklub Tourservis Telč Kynologický klub
Autoklub Tourservis Telč Potápěčský klub
Autoklub Tourservis Telč Střelecký klub
Klub českých turistů Telč
Jednota Orel Telč
BK Žabaři Telč
Krasobruslařský klub Telč z.s.
Florbal Telč z.s.
Kickbox Klub Reborn, z.s., Klatovec
Spolek telčských velocipedistů
Croquet club Dynamo Telč